Nødvendig knopskydning

Der er ikke penge, men der er heller ikke råd til at lade være. Nogenlunde sådan lyder baggrunden for at slå to stillinger op i Journalistforbundet (DJ). Det handler om stillingen som faglig sekretær i Århus, der har stået ledig, siden Fred Jakobsen blev valgt som næstformand i DJ i foråret, og en fast stilling som juridisk konsulent. Journalistforbundet har ganske vist haft jurist Christian Dølpher som projektmedarbejder i et års tid, men stillingen skal nu gøres permanent. Flere af HB-medlemmerne udtrykte ved det seneste hovedbestyrelsesmøde bekymring for at hæve udgifterne i DJ, som i forvejen har en kedelig tendens til at vokse hurtigere end indtægterne. "Jeg håber, I har gode grunde, fordi det er fanme næsten lige som det offentlige. Det er knopskydning," sagde Finn Arne Hansen, tillidsmand på Fyns Amts Avis. Formand Mogens Blicher Bjerregård havde dog et helt katalog af gode grunde. I løbet af de seneste måneder har den faglige afdeling og ledelsen i DJ analyseret alle arbejdsopgaver og delt opgaverne i kategorierne 'skal', 'bør' og 'kan' varetages. For alene at klare 'skal-opgaverne', er det bydende nødvendigt at besætte begge stillinger, lød meldingen fra formanden. Grunden til, at de 47 medarbejdere i DJ får mere og mere travlt, er en kombination af et voksende antal freelancere, rækken af fyringsrunder og endelig opfølgningen på den såkaldte Aller-kendelse, der fastslog, at folk, der arbejder som fastansatte, også skal fastansættes.

0 Kommentarer