No Update

EFTERLYSNING. Update kom ind ad brevsprækken i dag, og på trods af tidligere skuffelser bladrede jeg alligevel straks til indholdsfortegnelsen for at se, hvad jeg som fotograf kunne

EFTERLYSNING. Update kom ind ad brevsprækken i dag, og på trods af tidligere skuffelser bladrede jeg alligevel straks til indholdsfortegnelsen for at se, hvad jeg som fotograf kunne få af efter- og videreuddannelse.
Efter at have pløjet indholdsfortegnelsen igennem et par gange må jeg opgive at finde en rubrik for fotografer! Journalistik, radio, tv, kommunikation, ledelse, men ikke noget om fotografi. Et nærmere studie viser, at der findes en rubrik "Visuel journalistik", hvor fotografer nævnes. Der er fem kurser, hvoraf tre er målrettet fotograferende journalister, et enkelt, "SoundSlides", der har været på programmet i tre år, og et PhotoShop-kursus.
Endnu en gang må jeg sande, at min fagforening har mere travlt med at varetage andre faggrupper og interesser end mine.
Under "Journalistisk håndværk og værktøj" findes alle mulige interessante kurser for journalister, 20 styk i alt. Jeg behøver ikke et ideudviklingskursus for at erstatte ord og sprog med fotografi og billeder i de nævnte journalistkurser.
Det ville blive rigtig interessant og kunne se således ud:

At styre et fotografisk projekt
Bliv en bedre portrætfotograf
Den historiske reportage
Det fotografiske bogprojekt
Det unikke portræt
Få styr på teorien
Engagerende fotografi
Fotografering og visualisering af sammenhænge
Fotografer historien – reportagefotografi
Billedanalyse
Humor i fotografiet

Det er ikke første gang, andre faggruppers interesser er blevet sat over mine i min egen fagforening, men jeg håber snart, det er sidste!
Måske skulle man sætte ideudvikling generelt på programmet og gøre deltagelse obligatorisk for alle Updates medarbejdere?
Søren Svendsen, stadig selvlært fotograf

SVAR. Tak til Søren Svendsen for en række ideer til, hvad UPDATE kan tage med i sit kursusprogram.
DJ er sammen med repræsentanter fra mediearbejdsgivere repræsenteret i fagrådet for den del af UPDATE, som handler om DJE-kurser (hvor DJE refererer til det, der tidligere var Den journalistiske Efteruddannelse).
I fagrådet drøfter vi med jævne mellemrum på et overordnet plan, hvordan kursustilbuddene skal være. Jeg er derfor som et af medlemmerne i fagrådet taknemmelig for dine ideer. De kan, hvis det viser sig, at der er tilslutning nok til at kunne gennemføre dem, være med til at øge bredden i tilbuddet af efteruddannelse.
I det hele taget ser jeg da gerne, at vores medlemmer i endnu højere grad end nu bidrager til at udvikle UPDATE. Blandt andet med konkrete ønsker og ideer. Lad det være en opfordring til at sende forslag direkte til UPDATE eller via os i DJ.
I øvrigt har DJ iværksat en større undersøgelse af DJ-medlemmernes efteruddannelse. Vi regner med et resultat i begyndelsen af det nye år.
Fred Jacobsen, næstformand, Dansk Journalistforbund

2 Kommentarer

Søren Svendsen
20. NOVEMBER 2008
PS
Hvordan tror du reaktionen havde været hvis 60% af alle journalistkurserne var målrettet skrivende fotografer ?
Søren Svendsen
20. NOVEMBER 2008
Re: No Update

Kære Fred

Tak for dit svar, selvom din betragtning af mit indlæg som et idékatalog, er lige så idéforladt som UPDATE.

Jeg savner en erkendelse af at der er andre faggrupper end journalister i Journalistforbundet. Alene det at UPDATE's 3 ud af 5 kurser i Visual Journalistik er målrettet fotograferende journalister, siger vist det hele.

Og det hedder ikke visual journalistik, det hedder fotografi. Hvis det skal være for fotografer ! Vi er ikke billedjournalister men fotografer, og er stadig en del af Journalistforbundet .

Jeg havde hellere set en undskyldning !

vh

Søren Svendsen