Niels Holck overvejer injuriesag mod Børsen

Børsen skriver, at solcelle-entreprenøren Niels Holck har kæmpet for en bedre verden »om nødvendigt gennem lovbrud«. Holck: »Jeg er aldrig blevet dømt for noget.« Børsen: »Han har selv fortalt, at han ikke selv altid har overholdt loven.«  

Erhvervsmanden Niels Holck anklager Børsen for injurier mod ham.

Avisen har dækket Niels Holcks solcellevirksomheder Levende Energi og Danske Solhaver. Blandt andet i en artikel den 1. april med overskriften 'Våbensmugler omgærdet af prominente navne', hvor avisen blandt andet skriver:

”Den røde tråd for Holck har hele tiden været den grønne omstilling og kampen for en bedre verden – om nødvendigt gennem lovbrud.”

Den formulering er faldet Niels Holck for brystet.

Avisen skriver også om Niels Holcks ”fortid med våbensmugling, falske navne, efterlysning fra Interpol og en efterfølgende, mangeårig diplomatisk polarkulde mellem Danmark og Indien” på grund af Niels Holcks rolle i en våbennedkastning til en oprørsgruppe i Vestbengalen i Indien.

Men Niels Holck pointerer over for Journalisten, at han aldrig er blevet retsforfulgt eller dømt for noget, og derfor finder han det urimeligt og uanstændigt af Børsen at bringe det frem snart 20 år efter i en helt anden sammenhæng.

»Hvor lang tid skal den personforfølgelse blive ved? Nogle kalder mig frihedskæmper, andre kalder mig terrorist. Det er en ongoing sag, som jeg bøvler rigtigt meget med. Jeg er aldrig blevet dømt for noget. Børsen har ikke dementeret, men tværtimod gentaget det og begrunder ikke, hvorfor de føler sig berettiget til det,« siger han.

Juridisk vakuum

Niels Holck vil tage sagen til Pressenævnet og overvejer også at føre sagen ved domstolen.

»Jeg ønsker at komme videre. På et tidspunkt er jeg nødt til at tage kampen til ende. Sagens kerne er, at jeg, lige siden jeg kom tilbage til Danmark i 96, har tigget og bedt om at få en retssag, som kan be- eller afkræfte, om jeg gjorde noget ulovligt. Jeg har bedt om en retssag for at cleare mit navn eller få en dom for at komme videre. Derfor er det en freebee for Børsen, fordi den retssag aldrig kommer. Det er et umuligt juridisk vakuum at leve i. Det er frustrerende ikke bare at få lov til at komme videre med mit liv.«

Og du føler, pressen har et stort medansvar?

»De har et eneansvar. Den retslige status er, at nede i Indien er jeg anklaget for våbennedkastning, men det kan ikke afgøres i Indien, og den danske stat har aflyst muligheden for en retssag herhjemme. Hvis jeg fik retssagen, er jeg ikke i tvivl om, at jeg ville blive renset.«

Ekspert: Kræver dokumentation

Vibeke Borberg er ph.d. ved det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Journalisten.dk spørger hende, om hun mener, at Børsens formulering er injurierende.

»Det afhænger helt af, hvilken dokumentation den bygger på. Om de har dokumentation for at påstå, at han benytter arbejdsmetoder, hvor han bevidst prøver at finde huller i lovgivningen. Men man er nødt til at komme med en begrundelse og skrive: »Det bygger vi på sådan og sådan.« I den anvendte formulering ligger en beskyldning om, at han har begået lovbrud (i den aktuelle sag, red.), og hvis man ikke kan dokumentere beskyldningen, må man selvfølgelig ikke skrive det,« siger hun.

Vibeke Borberg understreger, at den slags sager altid er vanskelige at vurdere.

»Men det, man kan sige som den klare tommelfingerregel, er, at for at sige, at nogen har begået noget ulovligt, skal det kunne dokumenteres, ellers er det som udgangspunkt injurierende.«

Niels Holck mener, at medierne bærer et stort ansvar for, at han ikke kan komme videre med sit liv. Mener du, det er fair eller unfair at bringe den gamle sag, der ligger små 20 år tilbage i tiden, frem i en helt anden sammenhæng?

»Hvis den gamle sag er relevant for det nye emne, må man gerne nævne den. Der skal være et link. Og man må sige, at en person som Niels Holck, som har været anklaget for meget kontroversielle og muligvis strafbare handlinger, har sværere ved at påberåbe sig den ret end en tilfældig person, der har begået et indbrud for 20 år siden. Men relevansen er det afgørende.«

Børsen-journalist: en relevant oplysning

Journalist Jørgen Bendsen er en af de journalister, der i Børsens spalter har dækket Niels Holcks iværksætteri. Hans byline stod på den omtalte artikel den 1. april.

Mener I, at I har belæg for at skrive, at den røde tråd hele tiden har været kampen for en bedre verden – om nødvendigt gennem lovbrud?

»Vi har vurderet, at det er en relevant oplysning at gøre opmærksom på, at han har den fortid, han har, og som han i øvrigt har koketteret med. Jeg synes ikke, jeg har overtrådt en etisk grænse,« siger Jørgen Bendsen og henviser blandt andet – også i den nævnte artikel – til, at Niels Holck i DR-programmet 'Søndag Live' har indrømmet at have brudt loven i forbindelse med smugling af guld.

Men han er jo ikke dømt for noget?

»Det er rigtigt, at han ikke er dømt for noget, men han har ikke desto mindre selv fortalt, at han ikke selv altid har overholdt loven.«

Hvorfor er det relevant at inddrage mandens fortid, som ikke har noget med hans solcelleforretning at gøre?

»Vi har vurderet, at det er en relevant oplysning, at det er den samme person, som har haft den fortid, og som har udløst en diplomatisk krise mellem Danmark og Indien. Så er det op til læseren, om det er relevant eller ej. Vi har også gjort det, at vi i den opfølgende historie gav Holck taletid, så han fik plads til at komme med sin side af sagen, da han ikke var tilgængelig forud for den første artikel. Vi tydeliggjorde også, at han ikke er dømt. Han har al mulig grund til at lægge afstand til det, men vi synes, det er relevant.«

I skriver netop i boksen "5 spørgsmål" den 1. maj, at det er op til læserne at vurdere relevansen. Burde det ikke være jer som journalister, der giver læserne det, I finder relevant, og som der er dækning for?

»Vi har bragt det, fordi vi synes, det er relevant. Vi kan ikke tvinge vores læsere til at have samme opfattelse.«

Niels Holck vil gerne videre med sit liv og spørger: »Hvor lang tid skal den personforfølgelse vare?«

»Det er vigtigt at holde fast i, at de mange artikler, vi har skrevet siden, ikke beskæftiger sig med hans fortid, de handler om selve de ambitioner, der ligger i det her projekt, og om lovgrundlaget holder.«

Hvad mener du med overskriften "Medietække slår ikke kold jura" i den samme boks?

»Nu er det jo ikke en klassisk journalistisk artikel, det er en let udgave, hvor vi sætter tingene på spidsen. Budskabet er, at, uanset hvor god mediedækning man måtte have, er der nogle regler, man må efterleve. Han har haft succes med medieomtale af det her eventyr i andre medier, som ikke har haft samme kritiske dækning, og han har også stillet sig op i tv-shows om sin fortid. Det, jeg skriver, er for at illustrere, at selv om man har et ønske om at optræde i udvalgte medier, er det muligvis ikke alle regler i solcelleprojektet, der er efterlevet. Det ved vi ikke endnu, om de er blevet.«

Niels Holck siger, at medierne har et eneansvar for, at han ikke kan få lov til at komme videre med sit liv. Hvordan har du det med det?

»Jeg kan ikke være talerør for samtlige danske medier, men hvis han har en fortid, der skygger for et givent projekt, kan det ikke være et hensyn, vi tager. Det handler om, hvorvidt han har et foretagende, som er økonomisk og juridisk bæredygtigt eller ej. Vi kan ikke holde oplysninger tilbage om hans fortid. Det ville åbne for en helt ny praksis med alle mulige situationer, hvor folk kan besnakke medier til kun at beskæftige sig med nutiden.«

Anders Krab: Det er dækkende

Også Børsens ledelse afviser kritikken:

»Det er en relevant oplysning, i og med at han har fået sig et navn igennem den sag fra Indien, og fordi han både dengang og nu erkender, at han var villig til at bryde lovens rammer for at opnå de ting, han gik ind for,« siger Børsens ansvarshavende redaktør, Anders Krab Johansen.

Man kan få den opfattelse, at I mener, at han stadig er parat til at bryde lovens rammer?

»Så sent som i 'Søndag Live' på DR1 sagde han, at det dengang ikke var vigtigt for ham. Han blev spurgt direkte, om ikke man burde have holdt loven. Hvortil han svarede: «Det gjorde vi så ikke lige.««

Men hvorfor er noget, der ligger næsten 20 år tilbage, relevant i den aktuelle sag?

»Det må vi se, når sagen udspiller sig. Journalistik er at arbejde med noget, der er bevægeligt. Det ser ud til, at der er lavet ansøgninger (om godkendelse af solcelleprojektet, red.) på et meget spinkelt grundlag. Det er det, vi er i gang med at undersøge.«

Så derfor mener du, det er i orden at skrive, at "Den røde tråd for Holck har hele tiden været den grønne omstilling og kampen for en bedre verden – om nødvendigt gennem lovbrud."?

»Det er meget dækkende ud fra den måde, han har arbejdet på, og de idealer, han har.«

1 Kommentar

Charlotte Engelgreen
8. MAJ 2014
Jeg finder det lidt
Jeg finder det lidt anstrengende, at Niels Holck piver over, at medierne forhindrer ham i at 'komme videre med sit liv', når han egenhændigt har forårsaget en diplomatisk krise mellem Danmark og Indien, der i mange år og til stadighed gør det svært for danskerE (flertal) at få visum til Indien. Han ligger, som han har redt.