search

Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte

Enten støtter man alle, eller også støtter man ingen, siger Newspaq-chef til DJ's høringssvar om at mediestøtten skal sikre et nationalt nyhedsbureau.

Enten støtter man alle, eller også støtter man ingen, siger Newspaq-chef til DJ's høringssvar om at mediestøtten skal sikre et nationalt nyhedsbureau.

Dansk Journalistforbund ønsker at nyhedsbureau-journalistikken også skal have mediestøtte. Men pengene skal ikke nødvendigvis fordeles bredt. Støtten skal nemlig sikre "et stærkt, nationalt nyhedsbureau", skriver DJ i sit høringssvar til mediestøtteudvalgets rapport.

Den formulering huer ikke Kristoffer Gravgaard, der er chefredaktør og administrerende direktør for Newspaq. Han frygter at det vil skævvride konkurrencen og koste arbejdspladser, hvis DJ's ønske kommer igennem.

»Skal der være støtte til nyhedsbureau-produktion, skal det være en fair støtte, der gives til alle seriøse spillere. Hvis man vælger at begrænse støtten til et enkelt bureau, skaber det en skævhed, der ødelægger forretningsgrundlaget for de andre, og i sidste ende tvinger dem til at lukke,« siger Gravgaard.

Argumentet fra DJ-formand Mogens Blicher Bjerregaards side er, at det på grund af den skærpede internationale konkurrence er vigtigt at sikre en spiller, med muskler og volumen til at kunne begå sig og servicere de danske medier med både national og international nyhedsdækning.

Men Kristoffer Gravgaard mener, at det netop ikke er fremmende for kvaliteten, hvis der er monopol på nyhedsbureau-området.

»Det er fristende at tænke som DJ og mene, at man skal støtte en stor spiller. Men støtter man en, ødelægger man det samtidig for de andre, og dermed skader man demokratiet. Jeg synes eksemplet med DR og TV2 er et fremragende bevis på, at det at have monopol ikke giver den bedste kvalitet,« siger han.

Gravgaard er grundlæggende imod mediestøtte. Men han erkender, at det i dag er svært at producere journalistik uden støttekroner, også på nyhedsbureaerne.

»I lyset af at mediemarkedet allerede er så støtte-dækket, så vil mediestøtte da også kunne gavne nyhedsbureau-produktionen. Og da nyhedsbureauernes journalistik går ud til flere medier, og således flere slutbrugere, så er det jo også der, man får mest demokrati per støttekrone.«

Newspaq var frem til december eneste reelle konkurrent til Ritzau på det almene nyhedsområde, men med Berlingske Nyhedsbureaus opståen i december måned er der nu tre større danske nyhedsbureauer. Der spekuleres i, at Newspaq snart vil offentliggøre en samarbejdsaftale med JP/Politikens Hus.

Kommentarer
8
Frederik M. Juel
02.01.12 11:43
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte

Kære Mogens

Jeg undrer mig oså meget over udmeldingen om støtte til et nationaltnyhedsbureau. Det kan være en udmærket ide at finde en løsning, så nyhedsbureauerne også kan få del i den fremtidige mediestøtte, men det skal ikke kun være til "et nationaltnyhedsbureau." Jeg er helt enig med Newspaq i, at det i givet fald skal være en fair støtte, der gives til alle spillere.

Hilsen

Frederik M. Juel, medlem af HB samt formand for Berlingske Medarbejderforening

Fremhævet af Journalisten
Morten Sørensen
02.01.12 21:47
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte
Mogens Blicher Bjerregaards synspunkt er stærkt forbløffende. For det første nød Ritzau privilegerede vilkår i forhold til andre nyhedsbureauer indtil sidste år (hvor Berlingske og andre mediehuse så gjorde op med systemet) og havde tydeligvis netop som følge deraf mistet konkurrenceevne. For det andet er det en gåde, hvorfor Journalistforbundet overhovedet mener at skulle anbefale støtte til bestemte medier frem for andre. Hvad bliver så det næste særprægede forslag fra DJ? At JP / Politiken og DR er finere, nationalt mere betydningsfulde og bedre i stand til at "spille med muskler og volumen" end Information, Fyens Stiftstidende eller TV2 - og derfor bør være mere berettigede til støtte?
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
03.01.12 06:57
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte

Hvad er det for noget smagsdommeri, forbundet er på vej ud i? Først anbefaler man et forslag til mediestøtte, der tydeligvis handler om at ramme gratisaviserne.

I samme forslag anbefales også, at helt små medier - der ellers dukker op og tilbyder tiltrængt nyt lokalt - holdes ude for støtteordningen. 

Og nu anbefaler man så ét nyhedsbureau frem for andre. Det er som om, at nye initiativer og medier ikke er velkomne, mens det bliver mere og mere tydeligt, at vi har brug for netop det.

I alle andre sammenhænge prædiker DJ mangfoldighed, både herhjemme og i udlandet, sidstnævnte blandt andet i kraft af MBB's post i IMS' bestyrelse. 

Så hvorfor nu den her anbefaling af ét nationalt nyhedsbureau i stedet for en støtteordning? Kan det være fordi, forslaget til mediestøtteordningen indirekte rammer Ritzau, når anbefalingen er, at det fremover kun er egenproduceret stof, der skal støttes? Eller handler det om størrelsen på medarbejderforeningerne de steder, man henholdsvis anbefaler og holder udenfor?

Jeg er som tidligere nævnt dybest set imod mediestøtte, men når den nu er der, bør den gives på vilkår, der ikke ødelægger konkurrencen og kvæler ethvert nyt initiativ. 

 

Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
03.01.12 07:24
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte
og der skulle så stå 'hvorfor nu den her anbefaling af ét nationalt nyhedsbureau i stedet for en bred støtteordning'. Memo til webmaster: Det må gerne være et forsæt for 2012, at man kan rette sine tekster :-) - især når de skrives tidligt om morgenen ...
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
03.01.12 10:53
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte
I et mangfoldigt medielandskab har det enkelte medie i større eller mindre omfang behov for at kunne trække på bureaustof for at kunne levere et helhedsprodukt til læsere, lyttere og seere. I et lille land som Danmark stiller det store krav til et nyhedsbureau, men det kræver også, at der fra medierne er opbakning til, at det enkelte bureau kan skabe et solidt fundament til at kunne være leveringsdygtigt på alle felter. Hvis medierne oplever, at det sker bedst gennem tre eller flere konkurrerende bureauplatforme, så er det virkeligheden, hvad enten bureauerne konkurrerer over hele linjen eller markerer sig på forskelligheder. Det har jeg respekt for. Da bureauerne skal kunne levere til alle medieplatforme kunne det give god mening at give plads til udviklingsstøtte via en udvidet innovationspulje med midler fra paletten af støttekroner. Jeg er nemlig bekymret for, at alle medier ude i alle afkroge af landet vil blive dækket godt nok ind, hvis vi ikke har et nyhedsbureau, der er stærkt nok. Men jeg forstår på debatten, at de forskellige bureauer sagtens kan levere varen, og så er der ikke vel brug for innovationsstøtte her.
Fremhævet af Journalisten
Frederik M. Juel
03.01.12 12:56
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte
Jeg forstår ikke helt dit svar. I høringssvaret bliver udviklingsstøtten kun nævnt som en mulighed for støtte til et nationalt nyhedsbureau. I svaret virker det som om, du nu tager afstand fra innovationsstøtte. Er det korrekt? Hvad med den anden del?
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
03.01.12 14:13
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte

Jeg bliver naturligvis ked af det, når mit fagforbund prøver at skade min arbejdsgiver alvorligt, men vi lever jo i et frit land, og DJ må mene hvad det vil. Jeg ville bare gerne vide, hvad det så er, DJ mener.

Mogens skriver i sit svar ovenfor, at det hele bare handler om noget udviklingsstøtte, og det er der vist alligevel slet ikke brug for. Det hele er altså slet ingenting.

Men det er ikke hvad der står i høringssvaret. Her står at man "eksempelvis" kan give udviklingsstøtte til et bureau. "Alternativt" kan man give produktionsstøtte  - direkte til bureauets kunder, og begrundet i at bureauet frembringer "egenproduceret indhold".

Så er det jeg gerne vil spørge: Er DJ enig med Mogens, eller står DJ bag høringssvaret?

Det kunne i øvrigt være interessant at høre hvordan stemmerne i HB fordelte sig, da dette ret vigtige høringssvar blev godkendt. Hvem i HB er enig med forbundsformanden, og hvem har i stedet støttet høringssvaret?

Bedste hilsner

Uffe Gardel, Berlingske

Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
04.01.12 09:07
Re: Newspaq uenig med DJ om nyhedsbureau-støtte
For en god ordens skyld har vi i høringssvaret fra DJ under det afsnit, der handler om nyhedsbureauer taget udgangspunkt i delegeretmødebeslutningen fra 2009, hvor det i den mediepolitiske strategi klart fremgår, at DJ ønsker at fremme et nationalt nyhedsbureau.

På grund af den øgede konkurrence bureauerne imellem har vi i høringssvaret bevidst undladt at sætte navn på et sådant nationalt nyhedsbureau. Det er også klart, at situationen har forandret sig i en sådan grad, at der kan være behov for at sætte nye mål.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen