Netværk vil redde k-branchens troværdighed med nyt etisk kodeks

Kommunikationsnetværket K1 vil udvikle et etisk kodeks for kommunikatører. Håbet er at skabe en pendant til Pressenævnet og et kommunikatør-løfte på niveau med lægeløftet. Journalister uddannes i etik, pointerer tovholder, men som kommunikatør ”kan man godt være i tvivl om, hvilke interesser man skal tjene”

Et nyt etisk kodeks er på vej til danske kommunikatører. Kodekset starter sit liv i kommunikationsnetværket K1, der tæller cirka 5.500 medlemmer – deriblandt ledere, medarbejdere og studerende i kommunikationsbranchen.

”Helt grundlæggende handler det om, at vi gerne vil tage et ansvar for vores faglighed. Vi synes, vores faglighed er under pres i samfundet,” siger Pelle Nilsson, der er tovholder for K1’s arbejde med det nye kodeks. Han er også direktør i kommunikationsbureauet Resonans Kommunikation.

Skal skabe højere troværdighed

Pelle Nilsson mener, at kommunikationsbranchen har et troværdighedsproblem, som skal løses med nye etiske spilleregler.

”Vi vil gerne have en situation, hvor man ved, at tingene er i orden, fordi der har været en professionel kommunikationsmedarbejder indover. I dag er det snarere omvendt: Hvis noget har været forbi en professionel kommunikationsafdeling, tænker man: ’Så får vi nok ikke hele sandheden at vide’,” siger han til Journalisten.

”Det handler om at tage stilling til, hvordan man arbejder som professionel kommunikatør. Hvad vi vil bruge vores faglighed til. Og hvad vi ikke vil bruge den til,” forklarer han.

En anden af K1's bannerførere for det nye kodeks er Karl-Heinz Pogner, der er lektor ved Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation ved CBS. 

”Vi har brug for et etisk navigationsredskab i branchen, fordi vi er ved at komme derud, hvor vi har glemt, at kommunikation handler om, hvordan man behandler andre mennesker,” siger han til Kommagasinet.dk.

Udkast klar i starten af 2019

Indtil videre har K1 nedsat en arbejdsgruppe, som har holdt seks-syv møder om sagen, fortæller Pelle Nilsson. Der har også været afholdt to workshops. 

I starten af det nye år vil netværket præsentere et udkast for blandt andre de store faglige organisationer på området. Herefter skal kodekset modelleres, så det bliver bredt forankret. Det er altså ikke meningen, at K1 skal udvikle hele kodekset. Det er blot her, arbejdet starter.

”Når vi først er kommet så langt, at vi har formuleret noget, så vil vi rigtig gerne bredere ud og tale med dem, der organiserer kommunikatører: Dansk Journalistforbund, Kommunikation og Sprog, DJØF og Dansk Magisterforening. Vi vil gerne lave et stort inkluderende arbejde,” siger Pelle Nilsson.

Han fortæller, at arbejdet er inspireret af de retningslinjer, der allerede er formuleret i Dansk Journalistforbund.

”Indholdsmæssigt synes jeg, at Dansk Journalistforbunds kodeks er rigtig fint. Der, hvor vi gerne vil arbejde videre, er det tværorganisatoriske. Vi vil gerne have det bredere ud. Og det er nok dét, der er det svære. Implementeringen er den store opgave: At få de her ting til at leve.”

Skal minde om presseetikken

Arbejdet med det nye kodeks er inspireret af de presseetiske regler, der regulerer, hvordan pressen arbejder.

”Det er en anden sammenhæng, men ’at the end of the day’ skal det kunne det samme. Det skal kunne regulere den måde, vi arbejder på, fagligt,” siger Pelle Nilsson om det kommende kommunikations-kodeks.

Og ambitionerne er store. Håbet er, at kodekset bliver så bredt forankret, at universiteterne vil undervise de studerende i det. At fremtidens kommunikatører skal afgive et ”kommunikatørløfte” på niveau med lægeløftet, med afsæt i det nye kodeks. Og at der på sigt oprettes en institution, der minder om Pressenævnet, som skal håndhæve det nye kodeks.

”I princippet er det dér, vi gerne vil hen. At der sidder nogle fagpersoner og tager stilling til: ’Synes vi, at det her lever op til de regler, vi har på det kommunikationsprofessionelle område?’” siger Pelle Nilsson.

På tværs af organisationer

Pelle Nilsson, hvorfor skulle netop K1 være den rette aktør til at starte så omfattende en proces?

”Det er, fordi vi gerne vil være foreningen, der samler professionelle kommunikatører i Danmark. Vi er ligeglade med, om de er uddannet fra RUC eller DMJX – for det første. For det andet er vi ligeglade med, hvor folk er organiseret – om det er i DJØF, Dansk Magisterforening, Kommunikation og Sprog eller Dansk Journalistforbund. Vi vil gerne være et ’community’ – en moderne forening, hvor vi tager ansvar for kommunikationsfagligheden i Danmark på en række områder,” siger Pelle Nilsson.

Kodekset skal altså forankres på tværs af organisationer, men nogle ting ligger allerede fast. For eksempel er man i K1 besluttet på, at integritet og transparens skal være nøglebegreber. 

”Det skal være tydeligt for alle, hvad man kan forvente sig af en professionel kommunikatør,” siger Pelle Nilsson og opfordrer til mere ærlighed i kommunikationsbranchen.

”Mon ikke vi træffer bedre beslutninger, alt i alt, hvis vi kan mødes i åbenhed? Det er også det, vores demokrati baserer sig på. Det baserer sig ikke på, at vi mere eller mindre skal lyve over for hinanden.”

Mere etik til de næste generationer 

K1 mener, at der mangler fokus på etikken på kommunikationsuddannelserne. Og Pelle Nilsson håber, at kodekset kan give fremtidens kommunikatør et nyt etisk kompas.

”Som journalist er etik en integreret del af uddannelsen. Du bliver uddannet i og – trænet i – at tage stilling til for eksempel kildebeskyttelse. Men sådan en som mig, der kommer ud og skal ansættes i en kommunikationsafdeling, dér kan man godt være i tvivl om, hvilke interesser man skal tjene.”

”Det er sådan i Danmark, at det er skatteyderne, der betaler for, at sådan nogle som mig kan rende rundt og få en god løn som kommunikatør. Derfor skal man kunne sige til sig selv, at det, jeg gør, også er noget, der skaber værdi for samfundet. Samfundet betaler jo ikke flere hundrede tusinde kroner for en uddannelse, for at vi efterfølgende går ud og undergraver demokratiske beslutningsprocesser,” siger Pelle Nilsson.

2 Kommentarer

Troels Gadegaard Frølich
30. NOVEMBER 2018
Det er et interessant
Det er et interessant perspektiv, hvis etiske retningslinjer skal bruges til at "si uheldige elementer ud af journalistforbundet", Pia. Inden for journalistikken er der jo allerede et set etiske retningslinjer, men der har mig bekendt ikke rigtig været praksis i forbundet for at føre eksklusionsager mod de medlemmer, der har fået en kendelse fra Pressenævnet imod sig, af den grund. Og det synes jeg umiddelbart er rigtig fornuftigt.
Pia M. Pedersen
30. NOVEMBER 2018
Det er da en rigtig god ide.
Det er da en rigtig god ide. Det ville være dejligt, hvis det kunne medføre, at vi kunne si de uheldige elementer ud af journalistforbundet, så kommunikatører og journalister i samme forbund kunne have behørig respekt for hinanden.