Netværk for viderekomne

Mens Per Mikael Jensen sad ved roret i TV 2, vendte koncernen sin strategi fuldstændig på hovedet.

Mens Per Mikael Jensen sad ved roret i TV 2, vendte koncernen sin strategi fuldstændig på hovedet. Fra at være den største konkurrent er Viasat i dag blevet den mest centrale samarbejdspartner for TV 2. Samtidig har flere personer i Per Mikael Jensens netværk fået centrale poster i TV 2-koncernen.

STRATEGI. TV2 News havde allerede breaking news, da beskeden om, at deres øverste chef ville forlade dem, tikkede ind. Michael Rasmussen var blevet smidt ud af Tour de France aftenen før, og den nyhed fyldte hele sendefladen. Klokken kvart i elleve blev studievært Michael Trangbæk orienteret om, at han ville få Per Mikael Jensen igennem live fra studiet i Odense. Per Mikael Jensen ville fortælle, at han stoppede som direktør.

Redaktøren på TV2 News den dag var Karsten Nielsen, der tydeligt husker sin første tanke:

»Oh no, hvorfor nu, hvor der sker en masse nyt?«

En voldsom entré og en lige så brat exit. Per Mikael Jensens korte tid som direktør for TV2 har været et af de store samtaleemner i mediebranchen.

I løbet af de 15 hektiske måneder, hvor han regerede TV 2, ændrede kanalen strategi.

Samarbejdspartneren Canal Digital blev vraget til fordel for aftaler med forskellige selskaber i Kinnevik-koncernen – den koncern, som Per Mikael Jensen oprindelig kom fra som chefredaktør i Metro International, og som han nu vender tilbage til i sit job som øverste direktør.

Først indgik TV 2 aftale med MTG og Viasat om enerettigheder til TV2 News. Derefter lancerede de en sportskanal sammen. Og som kronen på værket indgik TV 2 og Viasat aftale om at distribuere TV 2s hovedkanal over Viasats satellit.

TV 2s nye samarbejdsaftaler har ikke kun vakt opsigt, fordi de vigtigste er indgået med selskaber i Kinnevik-koncernen. Det mest overraskende er, at det før Per Mikael Jensen var utænkeligt, at TV 2 kunne samarbejde med Kinneviks Viasat og dermed styrke konkurrenten TV 3.

Strategiskiftet blev blandt andet bemærket af konkurrenten Canal Digital.

»Da Per Mikael tiltrådte, kom der en 180 graders ændring i forhold til TV 2s strategi over for Viasat. Indtil da var Viasat en konkurrent, som TV 2 ikke ønskede at samarbejde med,« konstaterer direktør i Canal Digital Jens B. Arnesen.

PER MIKAEL JENSEN BEKRÆFTER, at der skete et strategiskifte i TV 2, da han kom til. Et skifte, som han mener var helt nødvendigt, for at TV 2 kunne tjene flere penge.

For eksempel betegner han det som en fejl, at den tidligere ledelse kun samarbejdede med Canal Digital om satellit-distribution af TV 2s kanaler. Det betød, at prisen var lavere, end hvis der havde været konkurrence om udbuddet.

»Det har betydet, at TV 2 i dag får for lidt for Zulu, Charlie og Film,« siger Per Mikael Jensen.

Samtidig med, at TV 2 begyndte at samarbejde med arvefjenderne i MTG, har flere personer i Per Mikael Jensens netværk fået vigtige bestyrelsesposter i TV 2-koncernen.

  • Bestyrelsesformand for Parken Sport og Entertainment Flemming Østergaard blev udpeget til medlem af TV 2s bestyrelse af Kulturministeriet.
  • Bestyrelsesformand i JP/ Politikens Hus Jørgen Ejbøl Jensen blev medlem af TV2 Sports bestyrelse. Han har et nært personligt forhold til Per Mikael Jensen, som han lærte at kende, mens han selv var chefredaktør og Per Mikael Jensen redaktionschef på Jyllands-Posten.
  • Jens Torpe, der var bestyrelsesformand for MetroXpress, mens Per Mikael Jensen var chefredaktør, blev også medlem af TV2 Sports bestyrelse.

Efter kritik fra Konkurrencestyrelsen er både Jørgen Ejbøl Jensen og Jens Torpe dog trådt ud igen. Jens Torpe sidder fortsat som bestyrelsesformand i selskabet bag magasinet Vi med Hund, som TV 2 har købt sig ind i under Per Mikael Jensen.

Iagttagere i tv-branchen er ikke tvivl om, at Per Mikael Jensens gode relationer og netværk fra Kinnevik-koncernen havde en betydning for TV 2s strategiskifte over for Viasat. Ellers havde TV 2 helt enkelt ikke skiftet strategi.

»Det er klart, at han har et netværk, og det er klart, at han har brugt det. Det var en af grundene til at ansætte ham. Om han har brugt det problematisk, har jeg ingen forudsætninger for at svare på,« siger Søren Schultz Jørgensen, der er cand.scient.pol. og partner i mediebureauet Kontrabande.

En af de mest tilfredse med TV 2s strategiskift er direktør for MTG i Danmark Jørgen Madsen.

For ham er samarbejdet om TV2 News, sportskanalen og satellitdistributionen indfrielsen af en gammel drøm, som først lod sig realisere, da Per Mikael Jensen kom til.

Jørgen Madsen er både glad for samarbejdet om TV2 News, TV2 Sport og distributionen af hovedkanalen på satellit. Han mener, det har styrket MTG.

»Det er klart, at vi i MTG isoleret set står bedre i dag, fordi vi har et bedre produkt at tilbyde vores kunder,« siger Jørgen Madsen.

EFTER PER MIKAEL JENSENS EXIT har redaktør på P1s Mennesker & Medier og lektor i journalistik på Syddansk Universitet Lasse Jensen spurgt sig selv, om TV 2 blot var et mellemtrin i Per Mikael Jensens karriere i Kinnevik-koncernen.

»Vi har at gøre med en mand, der har gjort karriere i Kinnevik-koncernen, som ejer Metro og MTG og derigennem skabt sig et navn, som formentlig har givet ham jobbet på TV 2, og nu går han så tilbage til samme koncern. Alt andet lige har det været en kort mellemstation i hans karriere.«

Lasse Jensen vurderer, at TV 2 ikke længere kun anser Viasat og MTG for at være konkurrenter, men også samarbejdspartnere.

»Jeg anklager ham ikke for at have gjort noget forkert, men Per Mikael har foretaget et radikalt kursskifte. Han har gjort MTG og Viasat til strategiske partnere for TV 2,« siger Lasse Jensen til Journalisten.

Medieordførerne fra SF og Socialdemokratiet peger også på, at TV 2s strategiskifte over for MTG og Viasat tyder på, at Per Mikael Jensen har trukket på sit netværk fra Kinnevik-koncernen.

»Problemet er, at det ikke er særlig hensigtsmæssigt her, hvor der er to konkurrenter, der står over for hinanden, og den ene også har interesse i at købe den anden,« siger Mogens Jensen (S).

Da Per Mikael Jensen blev præsenteret som ny direktør for TV 2 sidste år, blev det da også spået, at han ville føre TV 2 og MTG tættere sammen. I en artikel i MediaWatch afviste Per Mikael Jensen og Jørgen Madsen dengang, at deres gode personlige relationer ville ændre forholdet mellem MTG og TV 2.

Over for Journalisten kalder direktør i MTG Jørgen Madsen Per Mikael Jensen en 'rigtig fin bekendt'. Han understreger, at aftalerne med TV 2 i Per Mikael Jensens regeringstid bunder i økonomiske hensyn – ikke aftaler mellem gamle venner.

»For os har det ikke noget med venskaber at gøre at lave en sportskanal. Det er svært for mig at komme til min aktionærkreds og sige, at jeg synes, han er sød, så nu skal vi lave en nyhedskanal sammen med ham.«

Per Mikael Jensen fortæller selv, at han kun har mødtes med Jørgen Madsen tre til fire gange, mens han var ansat på Metro. Dengang holdt MetroXpress og MTG til i samme bygning i Wildersgade 8 på Christianshavn, men de to lærte ikke hinanden at kende, siger Per Mikael Jensen, der om Jørgen Madsen siger:

»Ham vil jeg ikke kalde en ven. Ham har jeg primært lært at kende, mens jeg har været på TV 2. Da jeg arbejdede på Metro Danmark, havde vi forbavsende lidt med hinanden at gøre.«

FØRSTE BRUD PÅ TV 2S ÅRELANGE samarbejde med Canal Digital var, da TV 2 News kom i udbud.

Mens Canal Digital ønskede tid til at forhandle pris og indhold, lagde Viasat hurtigt et stort millionbeløb på bordet og vandt dermed udbudsrunden.

For Canal Digital var det første gang, virksomheden ikke havde rettighederne til at sende en af TV 2s kanaler over satellit.

Samme måned, som TV 2 News gik i luften, blev det offentligt kendt, at MTG og TV 2 også havde indgået aftale om at lancere en sportskanal. Planerne om en TV 2-sportskanal havde været kendt længe, men de fleste i branchen havde ventet, at TV 2 selv ville eje og drive kanalen.

I stedet delte MTG og TV 2 kanalen mellem sig. Dermed gik Canal Digital glip af muligheden for at lancere en sportskanal med TV 2, og Viasat fjernede en vigtig trussel, mener Canal Digitals Jens B. Arnesen.

»Hvis TV 2 havde lanceret en sportskanal i konkurrence med MTG , havde det udgjort en kæmpe trussel for Viasat, fordi Viasats rettigheder til SAS-ligaen udløber i 2009,« siger Jens B. Arnesen.

Per Mikael Jensen mener, at det er noget sludder, at TV 2 skulle have haft en chance for at slå Viasat og TV 3 på fodbolddækningen.

»Vi anså det for at være ret urealistisk, at TV2 skulle have så mange penge, at vi kunne købe rettighederne alene til dansk fodbold. TV 2 har jo ikke de 200 millioner om året, som Viasat har givet,« siger Per Mikael Jensen.

Før offentligheden vidste, at Per Mikael Jensen havde besluttet at skifte til Metro International, indgik TV 2 og Viasat en historisk aftale om, at Viasat betalte 35 millioner kroner for at få lov til at sende TV 2s hovedkanal til parabolmodtagere.

I en artikel i Berlingske Tidende blev Per Mikael Jensen beskyldt for at have spillet en dobbeltrolle, fordi han, mens forhandlingerne faldt på plads, tyggede på tilbuddet om at blive øverste chef i Metro.

Per Mikael Jensen afviste beskyldningerne med det argument, at det var en beslutning foretaget af den samlede bestyrelse, og at aftalen var god for TV 2. Han kan ikke se, hvordan nogen kan rejse tvivl om, hvorvidt det er en god aftale for TV 2 at få 35 millioner kroner ekstra om året.

DET ER DE FÆRRESTE EKSPERTER, der vil lægge hovedet på blokken og sige, om Per Mikael Jensens omlægning af TV 2 bliver en succes eller en fiasko, eller hvordan alle de igangsatte projekter kommer til at lande.

»Det er svært at vurdere Per Mikael Jensens indsats, andet end at han har formået at skabe rav i den i en ellers stilfærdig organisation, og så har han sat en masse skibe i søen, men om de er en uomtvistelig succes alle sammen? Det ved vi ikke endnu. Alle de nye initiativer, Per Mikael har sat i gang, er ikke kommet i havn endnu. Og vi, der sejler, ved, at havnemanøvren er den sværeste, før man lægger trygt ved kaj,« siger Lasse Jensen. /

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right