Netmedie-aftale

Det er en landvinding, der giver genlyd i Journalistforbundet. DJ har hentet sin første overenskomst på net-området hjem.

Det er en landvinding, der giver genlyd i Journalistforbundet. DJ har hentet sin første overenskomst på net-området hjem.

Netmediet Infopaq har indgået en 3-årig overenskomstsaftale med DJ, som dermed har erobret nyt fagligt land.

"Jeg betragter overenskomsten som et klart gennembrud for faglig organisering og aftaledækning på denne del af arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende for DJ, at vi evner at indgå aftaler på netområdet," siger formand for DJ, Mogens Blicher Bjerregård.

Også medarbejderforeningen hos Infopaq er glade for aftalen.

"Vi er meget tilfredse. Man kunne næsten sige, at vi er gået fra 0-100 i den forstand, at vi jo ingen form for regulering havde før," siger Pernille Tværgård, journalist og bestyrelsesmedlem i Infopaqs redaktionelle medarbejderforening.
DJs faglige landvinding på netområdet har en usædvanlig baggrund, idet det var Infopaqs egen direktør, der foreslog sine medarbejdere at arbejde for en overenskomst.

"Jeg foreslog det, fordi vi gerne vil være en attraktiv arbejdsplads, der både kan rekruttere og holde på medarbejdere. Vi rekrutterer jo fra medier, der er grundigt organiseret, og vi vil gerne tilbyde de samme rammer," siger Infopaqs direktør Jacob Meibom.

Overenskomsten omfatter Infopaqs 41 redaktionelle medarbejdere og indeholder blandt andet fuld løn under barsel, pension og fra og med 2002 også en sjette ferieuge.

Da Infopaq som netmedie er et døgnmedie, har der også været særlige behov at tilgodese i aftalen. Arbejdstidsregulering og forbedrede vilkår for overarbejde og afspadsering har været centralt i forhandlingerne.

"Vi er meget bevidste om, at de kreative mediemiljøer på nettet har anderledes behov for faglige aftaler end de traditionelle redaktionelle miljøer," siger Mogens Blicher Bjerregård, der med aftalen i hus i øvrigt forventer, at det nu bliver muligt at indgå flere aftaler med medier, der er født på nettet.

0 Kommentarer