Nemmere for freelancefotografer at blive DJ-medlem

I fremtiden skal freelancefotografer tjene mindre for at blive optaget i DJ. Kravet til omsætning sættes ned fra godt 27.500 kr. til mindstebeløbet for andre grupper i DJ på godt 18.000 kroner. DJ-formand: ”Indtjeningen i denne faggruppe styrter ikke ligefrem i vejret. Derfor indstiller vi, at tillægget afskaffes”

Nu fjernes et økonomisk omsætningskrav til freelancefotografer, der gerne vil være medlem af DJ.

Hidtil har freelancefotograferne skulle have en omsætning på mindst 27.570 kroner per måned i tre måneder før optagelsen. Det er 50 procent mere end kravet til månedsløn for fastansatte fotografer og indtjeningen for alle andre freelancere, hvor kravet er på minimum 18.380 kroner.

Beløbene vedtages af delegeretmødet, men tillægget for freelancefotografer var i sin tid besluttet af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund.

Ensretning gør det nemmere

Torsdag besluttede hovedbestyrelsen at fjerne tillægget på 50 procent, så omsætningskravet til freelancefotografer nu vil være det samme som indtjeningskravet for fastansatte fotografer og andre freelancere.

”Indtjeningen i denne faggruppe styrter ikke ligefrem i vejret. Derfor indstiller vi, at tillægget afskaffes,” sagde DJ-formand, Lars Werge, da forslaget blev præsenteret.

Formand i Pressefotografforbundet, Lars Lindskov, lagde vægt på et ønske om at gøre det mindre kompliceret for medlemmerne. 

”Vi synes, at det er mere smidigt. Lad os prøve at få en ensretning, så det er nemmere for medlemmerne”.

Mindstebeløbet på 18.380 kroner er eksklusiv moms.

​Gælder under 15 årligt

Det står ikke klart, præcis hvor mange fotografer, der i dag ikke kan blive optaget på grund af det højere omsætningskrav. Men det skønnes i indstillingen, at under 15 personer hvert år ikke bliver medlem på grund af det ekstra omsætningskrav.

I indstillingen blev det også pointeret, at der kan være potentielle ansøgere, der har set grænsen på forbundet hjemmeside og derfor ikke søger om optagelse.