Nej til gratisarbejde

Journaliststuderende tilbydes freelancearbejde uden betaling. Med en principbeslutning tager kredsen af journaliststuderende på DJH kraftigt afstand fra gratisarbejdet.

Muligheden for at få artikler trykt og bragt med byline er sød musik i ørerne på journaliststuderende. På Danmarks Journalisthøjskole kan man finde plakater og opslag, hvor medier tilbyder journaliststuderende den eftertragtede spalteplads, men betalingen er ind imellem meget tynd. Så tynd, at den udbetales i ord: skribentens byline.

"Det er min holdning, at KaJ skal tage skarpt afstand fra gratisarbejdet, for det er i strid med god journalistisk fagetik. Og når disse medier bevidst går efter journaliststuderende, så er det jo fordi, vi har en værdi," sagde Lars Pallesen, DJH-elev 3. semester, ved KaJs generalforsamling. Han stod bag forslaget om principbeslutningen mod gratisarbejdet.

De studerende er afhængige af at kunne skrive trykte artikler på deres CV, når kampen om praktikpladser går ind. Derfor kan selv ulønnet arbejde være attraktivt. Problemet er bare, at det tager arbejde fra de uddannede journalister.
"Og på længere sigt undergraver det konkurrencedygtigheden for de medier, der gerne vil betale for arbejdet," supplerede næstformand i DJ, Christian Kierkegaard.

Blandt de omkring 150 studerende, der deltog i generalforsamlingen, var der debat om, hvorvidt en principbeslutning overhovedet nytter, hvis den ikke kan sanktioneres.

"Vi skal ikke starte en klapjagt på studerende, der arbejder gratis, vi skal bare blive enige om, at vi er imod det. Og så håber jeg, at debatten har en positiv effekt i sig selv," sagde forslagsstilleren, Lars Pallesen.

Det kunne forsamlingen godt blive enige om, og principbeslutningen blev vedtaget med et stort flertal.

Bestyrelsesmedlem Annette Bonde, 5. semester, tilføjede:

"Vi bør også gå sammen med de to andre journalistuddannelser og finde en fælles politik om det her. De er jo lige så desperate efter at få artikler på CV'et."

Louise Degn, formand for kredsen af journaliststuderende i Odense, kunne fortælle, at KaJO allerede havde udgivet en folder, der oplyser om priser for freelancearbejde, og gerne vil samarbejde mere med RUC og DJH for at stoppe gratisarbejdet.

Søren Lippert, DR, blev genvalgt som bestyrelsesformand. Næstformandsposterne gik til Christine B. Andersen og Martin Kaae, som begge er studerende på 3. semester. Lykke Johansen, 8. semester, blev valgt som kasserer.

 

0 Kommentarer