Nej til fuld konfliktstøtte

   SOLIDARITET. »Konfliktramte medlemmer vil fremover få 100 procent af deres løn i konfliktstøtte«. Sådan lød et forslag fra formanden for Den redaktionelle Medarbejderforening på NORDJYSKE Stiftstidende, vinderen af Carsten Nielsen-legatet, Torben Duch Holm, på delegeretmødet.Dermed forsøgte han at ændre beslutningen fra sidste års delegeretmøde, hvor konfliktstøtten blev sat ned fra 100 til 90 procent af lønnen.

SOLIDARITET. »Konfliktramte medlemmer vil fremover få 100 procent af deres løn i konfliktstøtte«. Sådan lød et forslag fra formanden for Den redaktionelle Medarbejderforening på NORDJYSKE Stiftstidende, vinderen af Carsten Nielsen-legatet, Torben Duch Holm, på delegeretmødet.

Dermed forsøgte han at ændre beslutningen fra sidste års delegeretmøde, hvor konfliktstøtten blev sat ned fra 100 til 90 procent af lønnen.

Torben Duch Holm stillede forslaget i forlængelse af DR-konflikten i efteråret 2002, hvor DR-folkene fik fuld løndæk-ning, og han fortsatte:

»Det er også aktuelt i forbindelse med den nye Sky-overenskomst, for jeg kan kun tolke Dansk Journalistforbunds (DJ) strategi sådan, at der skal kæmpes for at gøre den aftale bedre. Det kan betyde konflikt, og man kan spørge, om vi kan være bekendt at pålægge medarbejderne på Sky en eventuel konflikt-udgift. De har problemer nok med den overenskomst,« sagde Torben Duch Holm.

Også hovedbestyrelsesmedlem John Jakobsen, tillids-repræsentant på Sjællands Tidende, mente, at fuld dækning er et »flot og solidarisk princip«, og han støttede Torben Duch Holms forslag, fordi det havde været »en skidt beslutning at gå ned til 90 procent«.

Andre medlemmer af hovedbestyrelsen som for eksempel Morten Uhrenholdt fra DR og Peter Thornvig, formand for Fotograferne, mente, det var godt at fastholde de 90 procent. Argumentet var blandt andet, at det skal koste noget at konflikte, og fordi det er signal om, at det er alvorligt ment.

Også DJs formandsskab anbefalede at fastholde de 90 procent. Næstformand Fred Jacobsen sagde, at man på den måde kunne strække konfliktberedskabet længere, og formand Mogens Blicher Bjerregård sagde blandt andet:

»Jeg tror ikke, der er nogen, der må gå fra hus og hjem, fordi de får 90 procent af lønnen dækket af konfliktstøtte,« sagde han.

Og sådan blev det. Medlemmer i konflikt vil også fremover få 90 og ikke 100 procent af lønnen dækket.

0 Kommentarer