Nej til flerfunktionalitet

Det seneste års fyringer på aviser i Kreds 5 satte sine spor på generalforsamlingen i Skive. Her var øget arbejdspres det dominerende tema, og derfor var de fleste afvisende over for fotograferende journalister.

"Hvad enten vi mener det ene eller det andet om flerfunktionalitet, og hvad det ellers hedder, når vi skal rende stærkere, så har vi brug for en stærk fagforening." Det fastslog den afgående formand for Kreds 5, Jens Peter Østergaard, ved generalforsamlingen i Skive. Formandens mundtlige beretning tog udgangspunkt i den aktuelle diskussion om fotograferende journalister, og det prægede resten af debatten. Men også fyringerne af to journalister på De Bergske Blade og to fyringer på Herning Folkeblad i det forgangne år udløste flere frustrerede tilkendegivelser om dårligt arbejdsmiljø.

Carsten Hartmann-Pedersen, der senest har været ansat på Vejle Amts Folkeblad, havde svært ved at se, at journalisterne på de små dagblade skulle have tid og overskud til at fotografere.

"Jeg kommer fra et vikariat, hvor jeg lavede tre mands arbejde, fordi der var to syge. Det var helt vildt, og det hænger ikke sammen med også at skulle fotografere. Og med hensyn til det voksende arbejdspres, så sker der ikke en skid fra forbundets side."

Det fik næstformanden i Dansk Journalistforbund Christian Kierkegaard på talerlisten.

"Forbundet har faktisk taget flere initiativer til at gøre noget for arbejdsmiljøet. Helt konkret vil to socialrådgivere fra forbundet tage rundt til samtlige kredse for at undervise og rådgive. Et af vores problemer er jo, at vi ikke har kontorer i hele landet, og der er for langt til København, hvis man har problemer," svarede Christian Kierkegaard.

Her indskød Jens Peter Østergaard, at der havde været et seminar i Århus om psykisk arbejdsmiljø, men at det blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

"Problemet med det psykiske arbejdsmiljø er så stort, så det er svært at gøre noget ved det."

"Medlemmerne har ikke engang overskud til at møde op, når vi holder møder om arbejdsmiljø," fortsatte Jens Peter Østergaard.

Den tese blev underbygget af det beskedne fremmøde på kun 15 medlemmer til dagens generalforsamling.

Merete Just fra Skive Folkeblad bragte flerfunktionalitet tilbage i fokus.

"Vi er nødt til at stå sammen, hvis vi skal sige nej til at fotografere. Det nytter ikke at stå alene med det synspunkt."

Den nye formand Morten Bergholt fra DR-Midt & Vest mente, at journalister er i et dilemma med hensyn til flerfunktionalitet:

"De mest spændende opgaver er dér, hvor man skal være flerfunktionel, i hvert fald som ansat ved et elektronisk medie. Men samtidig graver du din egen og andres grav, fordi du udfører flere funktioner."

Hovedbestyrelsesmedlem og freelancer fra Karup, Kristian Melgaard, var mest kompromisløs over for journalister med kameraer.

"Vi skal sige nul putte. Hertil og ikke længere."

Bestyrelsen i Kreds 5 består af formand Morten Bergholt, DR-Midt & Vest, Merete Just, Skive Folkeblad, Carsten Hartmann-Pedersen, Nykøbing Mors, næstformand Thomas Johansen, Skive Folkeblad, Helle Ringgaard, Stadil, Niels Nørskov Stidsen, freelancer og Gregers Kirdorf, freelancer.

 

0 Kommentarer