Nej til europæiske retningslinjer for pressen

DJ frygter stramninger af de internationale regler for ytringsfrihed i kølvandet på Muhammed-sagen.HOVEDBESTYRELSEN. »Vi kan og vil ikke have internationale retningslinjer for pressen,« lyder udmeldingen fra formand for Dansk Journalistforbund (DJ) Mogens Blicher Bjerregård til forlydender om, at embedsmænd i EU arbejder på fælleseuropæiske regler.

DJ frygter stramninger af de internationale regler for ytringsfrihed i kølvandet på Muhammed-sagen.

HOVEDBESTYRELSEN. »Vi kan og vil ikke have internationale retningslinjer for pressen,« lyder udmeldingen fra formand for Dansk Journalistforbund (DJ) Mogens Blicher Bjerregård til forlydender om, at embedsmænd i EU arbejder på fælleseuropæiske regler.

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 8. februar gjorde DJ-formanden opmærksom på, at den danske presse er reguleret af dansk lovgivning, og at han ikke ønsker harmonisering på det område. Det var en holdning, der deltes af den øvrige hovedbestyrelse.

Også Det Internationale Journalistforbund (IFJ) har taget afstand fra tanken med den begrundelse, at pressens etiske regler skal dannes uden politisk indblanding.

Til gengæld vil IFJ pumpe nyt liv i deres arbejdsgruppe »The International Media Working Group Against Racism and Xenophobia«, som har levet en henslumrende tilværelse siden stiftelsen i 1994.

Gruppen har hidtil ikke stået højt på hitlisten hos DJ, der har frygtet, at gruppens arbejde ville karambolere med ønsket om pressefrihed. Men nu vil forbundet alligevel gerne være repræsenteret i arbejdsgruppen. Formålet er ikke så meget at bekæmpe racisme som at sikre sig mod, at Muhammed-tegningerne bliver misbrugt til at stramme internationale retningslinjer for journalistikken.

I det hele taget var holdningen til sagen om Muhammed-tegningerne klar:

»Vi vil ikke have, der bliver pillet ved vores pressefrihed. DJ skal ikke gå på kompromis i denne sag,« sagde Mogens Blicher Bjerregård, der samtidig opfordrede til dialog og eftertænksomhed.

DJs formand var derfor også ærgerlig over, at det planlagte bladtegner-seminar med start den 27. februar må udsættes af sikkerhedshensyn. Seminaret, der skal have deltagere fra Danmark, Nordafrika og Mellemøsten, er tænkt som en del af den internationale dialog om Muhammed-tegningerne. Sammen med de to medarrangører, International Media Support og Dansk PEN, har DJ valgt at udskyde seminaret på ubestemt tid. Arrangørerne frygtede for deltagernes sikkerhed.

Ophavsretten til Muhammed-tegningerne var også til diskussion. At forsøge at stoppe reproduktion af Jyllands-Postens tegninger ad juridisk vej – af hensyn til tegnernes sikkerhed – blev anset for meningsløst.

Erkendelsen var, at man ikke kan forhindre, at andre medier udgiver dem, men at man kan forlange en betaling på 250 euro per tegning. Beløbet skal gå til den internationale bladtegnerpris, tegnerne selv har indstiftet.

DJ ville dog ikke være behjælpelig med at fremskaffe tegningerne:

»Vi er ikke en udgivelsesvirksomhed,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

*
Læs også de øvrige artikler om Muhammed-sagen i denne udgave af Journalisten: »Fra løs idé til krise«, »Juste: Der var selvcensur. Rose: Der var ikke selvcensur«, »Kære dagbog«, »Orkanens øje«, »Slaget om ytringsfriheden«, »Europa om Muhammed-tegningerne«, »Gris på bålet« og »Tvivl og vrede«.

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right