search

Nej til centrale elementer i ny offentlighedslov

De sidste ugers arbejde i processen mod en ny offentlighedslov har udviklet sig i en sådan retning, at DJ på ingen måde kan støtte de mest centrale bestemmelser i lovforslaget i sin nuværende for

De sidste ugers arbejde i processen mod en ny offentlighedslov har udviklet sig i en sådan retning, at DJ på ingen måde kan støtte de mest centrale bestemmelser i lovforslaget i sin nuværende form. Justitsministeriet må tilbage til skrivebordet.

Debatten om den nye offentlighedslov har kørt i over et år efter syv års kommissionsarbejde. I den sidste måned har Justitsministeriet svaret på spørgsmål fra politikere, medier og civilsamfundet, og svarene fra ministeriet er foruroligende. De bekræfter desværre de værste anelser om, at den centrale paragraf om ministerbetjening (paragraf 24) fortolkes så bredt af ministeriets egne folk, at en lovfæstning af denne vil være et markant tilbageskridt for den åbenhed, der er helt afgørende i et demokratisk samfund.

Længe har vi under og efter arbejdet i offentlighedskommissionen været af den klare opfattelse, at ministerbetjeningsreglen ville blive betydeligt afgrænset af andre centrale paragraffer i lovforslaget. Men det viser sig nu, at paragrafferne 28 og 29 i lovforslaget af Justitsministeriet tolkes på en sådan facon, at de får skræmmende ringe indflydelse på den problematiske paragraf 24. DJ råder derfor politikerne til at starte forfra i forhold til paragrafferne 24, 27, 28 og 29, for de dur ikke.

DJ blåstempler ikke paragraf om ministerbetjening
Svarene som Retsudvalget har fået fra ministeriet, rykker fundamentalt ved den forståelse og fortolkning, som DJ har lagt til grund for kommissionsarbejdet. DJ er af den opfattelse, at hvis Justitsministeriets svar til retsudvalget kommer til at lægge til grund for, hvordan fremtiden skal være, bliver der lukket ned for langt mere, end der kan begrundes sagligt i et demokratisk og åbent samfund.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i DJ føler os taget som gidsler af Justitsministeriet i den aktuelle proces. Justitsministeriet henviser igen og igen i svarene til retsudvalget til, at der var enighed i kommissionen om § 24. Derved tages DJ og de øvrige repræsentanter for medierne og civilsamfundet til indtægt for, at vi har blåstemplet paragraffen om ministerbetjening. Det har DJ ikke. DJ har gennem vores deltagelse i kommissionen understreget det fornuftige i at modernisere Offentlighedsloven, men det skal Justitsministeriet ikke misbruge til at overbevise Folketingets partier om det hensigtsmæssige i at lukke dørene til det offentlige på centrale punkter.

Behov for lukkede rum ikke vist
Problemet med at lukke for indsigt i dokumenter til ministerbetjening er ikke kun – men selvfølgelig i altoverskyggende grad – at det blokerer for indsigt i det, der ligger til grund for politiske beslutninger. Det er også et markant problem, at ingen ud over Justitsminister Lars Barfoed ser noget behov for denne mørklægning.

Justitsministeriet er kun kommet med få eksempler på, hvorfor demokratiet, folkestyret eller borgerne har brug for "et større frirum" uden offentlig indsigt i det daglige arbejde. Disse få konkrete eksempler – suppleret med tænkte eksempler – anvendes så nu som argument for at lukke ned for langt mere, end hvad der efter DJs opfattelse er saglig dækning for.
Heller ikke embedsmændenes egen organisation DJØF ser noget behov for flere lukkede rum i det offentlige, tværtimod. Senest har formanden for de offentlige chefer Per Hansen under retsudvalgets offentlige høring udtalt, at de lukkede døre, hvor medier og borgere ikke kan følge beslutningsprocesserne skaber mistillid til embedsmændene og de politiske beslutninger. Derimod, sagde Per Hansen, at åbenhed om embedsmændenes arbejde skaber: "legitimitet, politisk neutralitet og effektivitet".

Det er nu helt afgørende, at politikerne tager sig god tid til at beslutte sig, og at der skabes et bredt parlamentarisk flertal for den nye lov, der bygger på åbenhed – også i de centrale paragraffer. Og der er min klare opfordring til politikerne, at der ikke besluttes noget, der bryder mod danske principper for åbenhed til skade for gennemsigtheden i forvaltningen og troværdigheden i folkestyret.
130 spørgsmål til loven
Der er indtil videre stillet 130 spørgsmål til lovforslaget. Disse samt en række svar kan læse på Retsudvalgets hjemmeside.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen