Nej nej og atter nej!

... råber aben Osvald i børnebogsklassikeren fra 1947. Du kender måske historien om Osvald, der med succes rejser sig mod den store onde abe, der intet vil lave, men bare kræver de andres æbler. Nu har DJ og virkelighedens små aber råbt NEJ til kæmpeaben Aller. Tag med ud i junglen ...

… råber aben Osvald i børnebogsklassikeren fra 1947. Du kender måske historien om Osvald, der med succes rejser sig mod den store onde abe, der intet vil lave, men bare kræver de andres æbler. Nu har DJ og virkelighedens små aber råbt NEJ til kæmpeaben Aller. Tag med ud i junglen …

JUNGLELOV. I januar landede en e-mail fra ugeblads- og magasinkoncernen Aller hos en række freelancere – fotografer, skrivende og illustratorer. "Jeg håber, du har fået en fantastisk start på 2010!" lød det indsmigrende i teksten, der skulle få freelancerne til at skrive under på den leveringsaftale, Aller har sendt ud til de leverandører, Aller mener, er at betragte som selvstændige. Kort efter ringede telefonen. Redaktionschefer – ofte DJ-medlemmer – opfordrede freelancerne til at skrive under.

»De lyder nu ikke, som om de selv ville skrive under,« lyder det tørt fra en freelancer.
Der er en krig i gang, der kan ende med DJ-blokale mod Aller 1. marts. Journalisten er rejst ind i junglen, hvor slaget udkæmpes. DJ ønsker alle spørgsmål til artiklen forelagt skriftligt. Det samme gør Aller. Parterne svarer pr. mail. Der er meget på spil. Skal DJ's overenskomster sætte rammerne for Allers videre-udnyttelse af stoffet – eller har Aller ret til at lave aftaler med selvstændige freelancere, hvor Aller har udvidet adgang til at bruge stoffet i andre medier.

Ifølge Aller har over halvdelen af freelancerne allerede skrevet under. DJ mener, det drejer sig om færre end halvdelen af freelancerne. Og sikkert er det, at de freelancere, der har fulgt DJ's opfordring til at sige nej, fremstår viljestærke.

»Jeg savner helt banal ordentlighed fra Allers side,« siger Anna Pia Holmgaard. Hun har siden 2005 skrevet for Søndag, Femina, Living Design og Psykologi. Hendes nej koster cirka 15.000 kroner om måneden.

Journalist Birgit Brunsted mister mellem 7.000 og 10.000 kroner om måneden, fordi hun ikke længere leverer til blandt andet Femina, In og Psykologi. Hun er både rasende og skuffet.
»Det må være grådighed. De vil tjene alle pengene. Og så er det en dårlig ledelse, der ikke behandler deres freelancere ordentligt.«

Freelancerne er drevet af indignation.
»Jeg er da ked af det. Jeg har haft det godt med Aller. Og det er mange penge at sige farvel til. Men tonen og det hele. De skulle behandle os bedre og være gladere for vores arbejde,« siger en journalist, der har arbejdet i 10 år for Aller. Hun mister 13.000 kroner om måneden – minimum – på at sige nej.

Aller beklager, at tonen ind imellem har været hård – men fastholder samtidig kursen.
»Hvis de ikke kan levere på de betingelser, der er nødvendige for fremtiden – er der ingen fremtid,« som HR Direktør Susanne Kynne Frandsen sammenfatter.

Freelancere føler sig dårligt behandlet. De mener, at tilbuddets indhold og ikke mindst måden det præsenteres på, er udtryk for dårlig stil.
»Der vil altid være mennesker, der føler sig dårligt behandlede – sådan vil det være, når arbejdsforhold bliver ændret.«

I Allers verden er problemet, at det er blevet sværere at tjene penge. I årsregnskabet for 2009 fremhæves det ligefrem, at det primært er "rettidige besparelser", der redder regnskabet. Alt andet dykker – dog er der igen i år blevet råd til at betale 50 millioner i udbytte til familiedynastiet.

»Oplagene er faldet over en årrække, finanskrisen har barberet i annoncørernes budgetter, og en stor gruppe købere af printprodukter vælger onlinemediet frem for det trykte blad eller avis,« remser Susanne Kynne Frandsen op.

»Som det er nu, køber vi det samme indhold af den samme leverandør flere gange. Det er uholdbart,« forklarer hun og tegner billedet af en nær fremtid, hvor Aller skal kunne bruge stoffet frit på tværs af grænser og medier, præcis som man kan med de fastansatte.

For mange freelancere er aftalen den berømte dråbe. Freelancerne fremhæver, at Aller i den seneste tid har skruet ned for priserne. En bogomtale er faldet fra 750 kroner til 650 kroner. En rejsereportage fra 10.000 til mellem 6.000 – 8.000 kroner. Og DJ mener, at freelancerne vil tabe yderligere på aftalen.

»I leveringsaftalerne, der efter DJ's opfattelse er i strid med freelanceoverenskomsten, får freelancerne en væsentlig ringere betaling for videreudnyttelsen,« siger Fred Jacobsen.

– Det er et stort ansvar DJ påtager sig ved at fraråde medlemmerne at skrive under. Hvordan kan DJ være sikre på, at opfordringen til at sige nej, er ansvarlig?
»DJ har i alle tilfælde betonet over for de enkelte freelancere, at det er deres helt personlige valg, om de vil nægte at skrive under eller ej. Vi råder dem til ikke at skrive under,« forklarer Fred Jacobsen.

Aller fremhæver omvendt, at aftalen vil holde liv i de medier freelancerne lever af – og ikke koste freelancerne noget. »Langt de fleste vil beholde deres normale indtægt på det indhold, de sælger til os. Vi skal måske bare bruge det mere end en gang,« argumenterer Susanne Kynne Frandsen.

Ud over økonomien handler twisten også om, at freelancerne ikke ønsker, at deres stof skal cirkulere på platforme, de aldrig selv har stillet kilderne i udsigt.

»Hvis Aller sælger min artikel videre, og der står, at kilden har to børn, og han så har mistet det ene i et trafikuheld, så står jeg som komplet idiot. Aller har jo formentlig ikke tænkt sig at bruge tid på at tjekke tingene op,« siger Anna Pia Holmgaard.

Og DJ vurderer ligefrem, at ansvaret for brugen af stoffet, går fra Aller til den enkelte freelancer.
»Leveringsaftalen pålægger freelanceren et vidtgående ansvar for, at stoffet ikke krænker tredjemand, skønt freelanceren ikke selv har indflydelse på videreudnyttelsen,« påpeger Fred Jacobsen.

Vrøvl!, lyder det fra Aller.
»Vi vil bestræbe os på, at kvaliteten er i orden, og den ansvarshavende chefredaktør vil naturligvis ikke kritikløst genbruge hvad som helst,« påpeger Susanne Kynne Frandsen, der understreger, at Aller allerede frit kan genbruge artikler i Danmark og er vant til at håndtere problemet.

Nede i junglebunden kan de aktionerende freelancere kun håbe, at sammenholdet vil knække den store abe eller at parterne finder en løsning – hvad DJ stadig håber.

»Det er soleklart, at hvis vi freelancere virkelig står sammen og ikke leverer til Aller på de dybt urimelige og frække vilkår, så får de problemer. Enten med stofmængden eller med kvaliteten. Hvis de ikke kan få stof, hvad kan de så gøre? De lever jo af freelancere,« siger Birgit Brunsted.

»Det kan da godt være, at der står 100 skribenter klar til at overtage de opgaver, vi andre siger nej til. Men det koster Aller rigtigt meget i redigering at bruge uerfarne journalister. Kvaliteten vil falde – har Aller mon tænkt på det?« siger Anna Pia Holmgaard.

I Aben Osvald lykkes det de små aber at bekæmpe den store abe – hvorpå de forsoner sig med den.

KAMPEN

2007 DJ varsler blokade mod Aller på vegne lønmodtager-freelancere.
2007 Der indgås overenskomst mellem DJ og Aller.

Maj 2009 Aller sender leveringsaftaler ud til freelancere. Der er fra starten strid om, hvem aftalen dækker. Aller Media mener, at de freelancere, der har fået leveringsaftalen, ikke er omfattet af Freelanceoverenskomsten, fordi de er selvstændige og ikke arbejder på lønmodtagerlignende vilkår.

DJ påpeger, at de fleste af de freelancere, der har fået leveringsaftalen, er ganske almindelige freelancere, der i stedet for skulle have haft en kontrakt, der henviser til Freelanceoverenskomsten.

September 2009 Faglig voldgift skal afgøre uenighed mellem DJ og Aller Media om, hvem der er omfattet af Freelanceoverenskomsten.

22. december 2009 DJ åbner for mulig blokade.

6. januar 2010 80 freelancere deltager i møde med DJ, og drøfter hvordan de sammen med DJ kan få Aller Media til igen at efterleve freelanceoverenskomsten. DJ varsler med freelancernes støtte blokade af freelancearbejde for Aller på lønmodtagervilkår "således, at blokaden i givet fald" kan træde i kraft pr. 1. marts 2010.

20. januar DJ's hovedbestyrelse udtaler opbakning til DJ's "kamp for at opretholde en overenskomst for freelancere, der arbejder for Aller Media A/S på lønmodtagerlignende vilkår."

22. januar DJ opretter hotline og efterlyser fuldmagter fra freelancere, der ønsker at opsige de leveringsaftaler, de allerede har indgået med Aller Media A/S.

0 Kommentarer