Mediestøtte

Nej, du kan ikke lave et medie skrevet af robotter og få mediestøtte, slår minister fast

Finansloven for 2023 stiller klare krav til, hvor meget redaktionelt indhold et medie skal indeholde, før der kan gives mediestøtte, skriver minister i høringssvar

Nej, du kan ikke bare lave et medie, hvor alt indhold er genereret af robotter, og få mediestøtte.

Det slår kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) fast i et høringssvar til løsgænger i Folketinget, Theresa Scavenius.

”Der ydes ikke støtte efter ordningen til medier, hvis indhold efter en konkret vurdering fra Medienævnet anses for i overvejende grad at være automatisk genereret uden egentlig selvstændig redaktionel behandling,” skriver ministeren i sit svar til Theresa Scavenius.

Spørgsmålet fra Scavenius udspringer af det nye forslag til ændring af mediestøtten. Forslaget indeholder blandt andet en omfordeling af redaktionel produktionsstøtte fra landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale nyhedsmedier og en reducering af supplementsordningen.

Specielt omfordelingen af produktionsstøtten har været omdiskuteret, hvor de store dagblade har klaget over, at forslaget kan være konkurrenceforvridende.

Foreslår ændring af mediestøtte

I sit spørgsmål ville Theresa Scavenius have ministeren til at forholde sig til den teknologiske udvikling på det journalistiske område.

”Er det ministerens holdning, at mediestøtten gerne må gives til medier med robotgenererede artikler uanset mængden af dette? Eller ser ministeren det nødvendige i fremtiden i at sikre, at mediestøtten kun gives til medier, der er skrevet og genereret af mennesker?” spurgte Scavenius.

Her lød det videre i svaret fra Jakob Engel-Schmidt, at den nuværende mediestøtte i høj grad ”tilgodeser de etablerede medier, der stadig udkommer med en fysisk avis, og er på mange måder indrettet til en medievirkelighed fra før, danskerne blev digitale mediebrugere.”

Kulturministeren skriver videre:

”Forligspartierne vil derfor foretage en række konkrete ændringer af mediestøtten, som i højere grad skal være teknologi- og platformsneutral, men også igangsætte et arbejde om fremtidens mediestøtte, der skal gøre den samlede mediestøtte uafhængig af distributionsformer, og som i højere grad skal være teknologi- og platformsneutral.”

Medier rammes af minimumskrav

Også Mikkel Bjørn (DF) har spurgt ind til forslaget. Her ville Mikkel Bjørn gerne vide, hvor ”stor andel en af støttede ugeavisers indhold, der skal udgøres af redaktionelt stof”.

Her henviser kulturminister Jakob Engel-Schmidt til finansloven for finansåret 2023, hvor kravene for redaktionelt indhold fremgår:

”I bekendtgørelsen stilles krav om, at mediet har et indhold, hvor mindst 25 procent af det samlede indhold er redaktionelt stof i form af artikler med videre, for at mediet kan opnå tilskud efter ordningen,” skriver kulturministeren.

Han henviser i sit svar til, at udkastet til den bekendtgørelse, ”der udmønter støtten til ugeaviser fra 2024 og frem, herunder krav til redaktionelt indhold, vil blive sendt i offentlig høring”.

’Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte’ blev fremsat 4. oktober og førstebehandlet en uge senere. Lovforslaget implementerer dele af ’Medieaftale 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold’, som i midten af juni blev indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

0 Kommentarer