Nedlæg Nord, Syd og Øst

 Iderige fotografer søges. Sådan kunne overskriften lyde, da Fotograferne holdt generalforsamling i de tre klubber Nord, Syd og Øst.

 

Iderige fotografer søges. Sådan kunne overskriften lyde, da Fotograferne holdt generalforsamling i de tre klubber Nord, Syd og Øst.

Formanden for Klub Nord, Thora Frello, opfordrede i sin beretning på generalforsamlingen i Århus initiativrige medlemmer til at melde sig, så de vel overståede kursusaftener og den succesfulde lærlingedag i Klub Nord kan gentages i større omfang.

Medlemmerne i Nord og Øst er gode til at deltage i arrangementer, men kun få ønsker at arrangere dem. I Klub Syd kommer der aldrig nogen, så de fire, der mødte op til generalforsamlingen, foreslog helt at lukke klubben. Det skal formelt ske på delegeretmødet i april. Medlemmerne skal i stedet ind under Klub Nord og Øst.

Fotografernes landsbestyrelse havde på forhånd bedt klubberne debattere en strukturændring, så de tre afdelinger, Nord, Syd og Øst, kan blive til en stor, og det administrative arbejde derved kan samles.

Hvorfor lade tre forskellige bestyrelser lave det samme arbejde, når det kan gøres af en. Udnyt ressourcerne bedre, så der bliver mere overskud til nye initiativer, lød argumenterne. Målet med en strukturændring er, at ildsjælene kan få hjælp til at gennemføre kurser eller foredrag uden at frygte, at de bliver påduttet en formandspost eller administrativt arbejde. Modstanderne talte om, at de lokale initiativer og det sociale samvær helt vil forsvinde, hvis der kun er en stor fjern bestyrelse.

Klubberne debatterede strukturændringerne, dog uden at nå frem til en konklusion.

"I bund og grund handler det ikke om, i hvilken form vi mødes, men om hvordan vi får tingene til at ske," sagde formanden for Klub Nord, Thora Frello, der understregede, at økonomien er i orden, så der kan tænkes stort.
Problematikken om for få aktive er nu sendt videre til landsbestyrelsen, der vil arbejde hen imod et konkret forslag om strukturændringer, som medlemmerne kan tage stilling til.

 

0 Kommentarer