NED MED RUC

Danske Dagblades Forening vil nedlægge journalistuddannelsen i Roskilde. Men kun i teorien. DDF har fået travlt med forklare en »uheldig« formulering i et høringssvar til undervisnings-ministeren, som har vakt forargelse og undren både i Roskilde og internt i DDF.

Danske Dagblades Forening vil nedlægge journalistuddannelsen i Roskilde. Men kun i teorien. DDF har fået travlt med forklare en »uheldig« formulering i et høringssvar til undervisnings-ministeren, som har vakt forargelse og undren både i Roskilde og internt i DDF.


Man skal passe på, hvad man siger – især hvis man gør det på skrift og til undervisningsministeren.
Hun har modtaget Danske Dagblades Forenings (DDF) bud på, hvordan den i forvejen trængte praktiksituation kan reddes, hvis en ansøgning fra Syddansk Universitet bliver imødekommet og uddannelsen tildeles 18 måneders praktik frem for de nuværende 12.
Høringssvaret fra avisudgivernes forening, DDF, er simpelt: Reducer antallet af studerende på landsplan. Hvordan denne reduktion skal ramme de tre uddannelser er straks mere kompliceret. DDF gør først og fremmest klart, at Journalisthøjskolen i Århus ikke må blive ramt og skriver dernæst i deres brev til undervisningsministeren:
»Foreningen er ikke blind for, at en nødvendig konsekvens af en nedskæring af antallet af studiepladser på journalistuddannelserne kan have som konsekvens, at Roskildeuddannelsen eventuelt må nedlægges.«
Ovenstående sætning har skabt visse forklaringsproblemer for DDF.
»Det er en chokerende melding. De siger det pænt, men de siger det: RUC skal lukkes. For mig virker det som en meget hurtig og ikke særlig gennemtænkt løsning. Det er noget af en skandale, hvis vi bliver lukket ned, inden man overhovedet ved, hvad vi kan,« siger Henrik Rysbakke, praktikkoordinator på RUC.

Nej nej nej
Men det er en helt forkert tolkning af sætningen, ifølge DDF.
»Hvis afsnittet tolkes sådan, er formuleringen meget uheldig. Vi anbefaler, at man nedsætter optaget på uddannelserne. Dernæst skriver vi, at vi foretrækker to gode uddannelser i stedet for tre halvdårlige. Vi har en forkærlighed for skolen i Århus, og så er der to yderligere, hvor vi må sige, at der nok kun skulle have været én. Men vi anbefaler ikke ministeren at nedlægge den ene,« siger Per Lyngby, formand for DDFs Redaktionelle Udvalg, som står bag høringssvaret.
Men det er ikke kun i Roskilde, at man tolker sætningen som en anbefaling om nedlæggelse af journalistlinien på RUC. Også menige medlemmer af DDFs Redaktionelle Udvalg har svært ved at læse den anderledes. Blandt dem er Jacob Mollerup, chefredaktør på Information:
»Jeg lægger vægt på, at DDF i sin tid bød begge nye uddannelser velkommen. Og selv om vi har et væsentligt problem med praktikpladserne, så synes jeg ikke, det er særlig muntert, at DDF begynder at tale om en nedlæggelse.«

Kun i teorien …
Men hvorfor nævner DDF specifikt Roskilde, når pointen blot er, at tre uddannelser er én for mange? Ebbe Dal, administrerende direktør i DDF og forfatter til høringssvaret, forklarer:
»Vi har haft bedre diskussioner med Odense end med Roskilde og har et langt bedre indblik i, hvad uddannelsen i Odense står for. Vi står så i en situation, hvor der spørges til vores holdning vedrørende praktiktid, og så er vi nødt til at tænke på kapacitetsproblemet og være realistiske. Vi anbefaler ikke en nedlæggelse af Roskilde. Der står, at det kan blive en nødvendig konsekvens.«
-Skal afsnittet forstås på den måde, at DDF i et teoretisk valg – som I altså ikke står i nu – mellem Odense og Roskilde vil pege på Odense som den uddannelse, der skal fortsætte?
»Det er korrekt forstået, og jeg håber, at det bliver citeret således.«
Undervisningsministeren har nu modtaget høringssvar fra alle involverede parter i sagen og forventer at træffe endelig beslutning i spørgsmålet om 12 eller 18 måneders praktik til Odense inden for en måned.

0 Kommentarer