Navneleg

Det udviklede sig nærmest til navneleg, da de nye medlemmer af bestyrelsen skulle vælges. Ingen havde lyst, men pegede gerne på andre. Til gengæld lykkedes det uden problemer at få en ny formand, mens der blev sagt pænt farvel og tak til den afgående. 

Det udviklede sig nærmest til navneleg, da de nye medlemmer af bestyrelsen skulle vælges. Ingen havde lyst, men pegede gerne på andre. Til gengæld lykkedes det uden problemer at få en ny formand, mens der blev sagt pænt farvel og tak til den afgående.  

  • »Næh, tak. Men jeg vil gerne foreslå Heine.«

»Nej tak, men hvad med Michael?«
»Nej tak, måske Rasmus vil?«
»Nej, tak«
Stilhed.
Der var ikke just kampvalg om pladserne i bestyrelsen, da Kreds 5 holdt generalforsamling i kælderen under TV/Midt-Vest den 22. februar.
Der blev pænt, men bestemt, takket nej af en række af de omkring 20 tilstedeværende, der dog gerne foreslog andre.
»Hvad med Thomas Johansen«, sagde én. Og derpå blev der stille. Men det var nok for forsamlingen, der lystigt klappede og dermed havde fået et nyt medlem af bestyrelsen. Og det lykkedes også at få besat de andre to ledige pladser. Helle Ringgaard fra Ringkøbing Amts Dagblad og Jens Peter Østergaard fra Viborg Stifts Folkeblad sagde ja tak.
Tilbage blev bare den attråværdige post som 2. suppleant til bestyrelsen. Igen takkede en række af de tilstedeværende nej.
»Jeg foreslår Allan Damgaard fra Ringkøbing Amts Dagblad, selvom han ikke er her. Jeg har talt med ham. Bare ikke lige om det,« sagde én. Dermed lykkedes det også at få den sidste bestyrelsespost besat.
Og hvis der ikke skal mere til at blive valgt i Kreds 5, skal det jo nok kunne lade sig gøre at få besat alle poster. Også i fremtiden.
Ellers drejede meget af mødet sig om at sige pænt farvel til den afgående formand for kredsen, Jens Utoft, der efter fire år i den varme stol, gerne vil lægge sine kræfter andre steder i Dansk Journalistforbund.
Og så sagde man pænt goddag til den nye formand, Jens Peter Østergaard, der lod sig overtale til at blive den nye kredsformand. Han mener, at det er vigtigt at arbejde for, at fællesoverenskomsten skal blive bedre, fordi en stor del af kredsens medlemmer hører under den. Men samtidig understregede han, at kredsarbejde er en kombination af faglige og sociale arrangementer. Og at det heller ikke vil blive glemt i hans formandsperiode.
Den længste debat drejede sig om praktikanterne i området. Det kniber nemlig med at hive de unge til, og det bekymrede flere.
Men næstformand i journalistforbundet, Christian Kierkegaard, løsnede op for de rynkede pander.
»Vi skal skaffe 100 nye praktikpladser fra sommeren år 2000, fordi de nye studenter fra Odense og Roskilde også skal i praktik. Så jeg tror ikke, at det fremover bliver et problem at besætte stillingerne. Tværtimod.«
Men det stillede ikke Rasmus Dalsgaard fra de Bergske Blade tilfreds.
»Jeg tror ikke, at løsningen er at vente på Roskilde og Odense. Et år i Aulum og et halvt på hovedredaktionen er ikke særlig attraktivt. Så hvis kredsen ikke gør noget aktivt for at få stablet et studenter- og praktikantmiljø på benene, så kommer de ikke«.
Og det tog kredsbestyrelsen til efterretning.
Den afgående formand fik dog ikke lov til at smyge sig hjem uden en kasket på. Titlen som revisorsuppleant, der jo på delegeretmødet hvert år giver anledning til kampvalg, blev her foræret til Jens Utoft, der takkede for valget.
De nye bestyrelsesmedlemmer blev altså Thomas Johansen, Skive Folkeblad, Helle Ringgaard, Ringkøbing Amts Dagblad og Jens Peter Østergaard, fra Viborg Stifts Folkeblad.
De andre medlemmer af betyrelsen er Gregers Kirkorff, Hanne Øxenholt, Nils Nørskov Stidsen og Niels Krog Christensen.

0 Kommentarer