Navlebeskuelse

 En netværksanalyse af magten i Dansk Journalistforbund viser en indadvendt, mandsdomineret kerne. ÆRTEHALM. De 24 mest centralt placerede personer i Journalistforbundet omgås hinanden langt hyppigere, end man skulle forvente.Det siger lektor Thomas Schøtt fra Institut for Organisation og Ledelse på Syddansk Universitet (SDU). Han underviser i netværksanalyser.

 

En netværksanalyse af magten i Dansk Journalistforbund viser en indadvendt, mandsdomineret kerne.

 

ÆRTEHALM. De 24 mest centralt placerede personer i Journalistforbundet omgås hinanden langt hyppigere, end man skulle forvente.

Det siger lektor Thomas Schøtt fra Institut for Organisation og Ledelse på Syddansk Universitet (SDU). Han underviser i netværksanalyser.

Analyserer man de centralt placerede personers formelle netværk, viser det sig, at halvdelen af deres netværk består af de andre 23 centrale personer, mens den anden halvdel er fordelt på de 170 mere yderligt placerede. Derfor viser netværksstrukturen i Dansk Journalistforbund en tæt sammenvævet kerne og en mere diffus periferi.

»De må være mere åbne over for yderkredsen, det ville gøre organisationen bedre,« mener Thomas Schøtt.

Mogens Blicher Bjerregård, formand for Journalistforbundet, har kigget på netværksanalysen og en tabel over de mest magtfulde personer, og giver udtryk for, at han ikke synes, det giver et præcist billede.

»Analysen vægter for eksempel ikke forskellene mellem de udvalg, der mødes ofte, og dem, der kun mødes hvert tredje år,« siger han og påpeger også, at de uformelle netværk stortrives i Journalistforbundet.

»Jeg tror ikke på, at de uformelle netværk i Journalistforbundet er så stærke. Hvis de var det, ville det afspejle sig i de formelle,« siger Thomas Schøtt.

Mogens Blicher Bjerregård mener, at Journalistforbundet har en fladere struktur end mange andre organisationer.

»Mange ringer direkte til næstformanden (Fred Jacobsen, red.) og mig, hvordan er det i andre organisationer? Vi har delegeretmøde med 400 mennesker, jeg kender ingen andre organisationer, der har procentvis så mange deltagere. Til vores fagfestival kommer der 1.000 mennesker. Den slags netværk er slet ikke regnet med,« siger Journalistforbundets formand og fremhæver, at han sammen med næstformanden kommer til stort set alle generalforsamlinger i kredse, grupper og medarbejderforeninger.

Han påpeger også, at han sidder i flere udvalg og kommissioner på for eksempel Christiansborg.

»Vi er ansat til at repræsentere og markedsføre denne organisation ude i verden, og det gør vi. Vi er i dén grad med til at sætte dagsordenen.«

Det undrer også lektoren og netværks-eksperten, at kvinderne i Journalistforbundet har markant mindre magt end i tilsvarende organisationer.

»Der er usædvanligt få kvinder i kernen. Kvinderne sidder i yderkredsen, de er simpelthen skubbet ud fra inderkredsen. Det er ikke usædvanligt, at der er flest mænd, men det er interessant at se, at mændene her sidder særligt tungt,« siger Thomas Schøtt.

»Jeg er enig i, at det er et problem, og jeg er opmærksom på det, når jeg forsøger at engagere folk i det politiske arbejde,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

* Analyse og grafik: Tommy Kaas, Dicar

 

Læs også:
En netværksanalyse af DJ bliver til
Sig mig hvem du omgås…
Satellitter på egen kurs
Vestjysk boykot
Undersøgelsens resultater – link til Dicars hjemmeside

0 Kommentarer