search

Navigér præcist i de sociale medier

Skal din chef og dine kolleger have et realistisk indblik i, hvordan organisationer og virksomheder skal agere i forhold til interaktion med kunder og samtale via de sociale medier, så kan jeg her anbefale den bog, som du skal købe til dem.

Skal din chef og dine kolleger have et realistisk indblik i, hvordan organisationer og virksomheder skal agere i forhold til interaktion med kunder og samtale via de sociale medier, så kan jeg her anbefale den bog, som du skal købe til dem.

"Den perfekte Storm – læg kursen for virksomhedens strategi i de sociale medier" er titlen på Peter Svarres bog, der bliver udgivet d. 26. januar på Gyldendal Business.

Han har arbejdet med web og udvikling af digitale strategier i 12 år som konsulent – og har alligevel formået at skrive en bog, der ikke indeholder konsulent-buzzwords med hallelujaprisning af, hvad sociale medier kan gøre for dig og din virksomhed.

Han har i stedet begået en bog, der beskriver, hvad der er vilkårene for virksomhederne i den digitale , netværksforbundne virkelighed.

Den er derfor værd at læse, hvadenten du er kommunikationskonsulent, webredaktør eller journalist. Du har brug for at kende det digitale søkort p.t. og vide, at her er en bog, som du kan anbefale ledelsen. Især hvis opfattelsen af LinkedIn, Facebook og Twitter i din organisation pludselig er , at disse tjenester er trylleformularer til en kriseløs nutid og fremtid. 

One Size doesn't fit all
Det netværkssamfund, som vi lever i, forandrer sig hastigt som følge af  øget "brugerskabelse" ( med computer og digitale værktøjer kan brugerne/kunderne selv skabe produkter og kommentere dine ) og "digitalisering", der vælter ind over flere og flere brancher og markeder.  

Ifølge Peter Svarre skaber disse to begreber så gennemgribende forandringer med hensyn til produktion, distribution og forretningsmodeller – en perfekt storm – at virksomhederne er nødt til at re-tænke sig selv for at overleve.

Forfatteren gennemgår forskellige brancher for at illustrere, hvad den perfekte storm betyder – eller ikke betyder – for den givne branche. Det sker logisk og pædagoisk – i et sprog, der er renset for den specikke web- og onlineterminologi, der kan virke fremmedgørende på personer uden for kommunikations-cirklerne.

Men hele vejen igennem sørger Peter Svarre for at pointere, at der ikke findes en "One Size Fits All" på det felt. Det kommer an på din virksomhed, dit produkt og dets marked – og det kommer an på dig.

Din virksomhed ikke bare skal have en Twitterprofil, en Facebookside eller en YouTube-kanal no matter what. Det kommer an på mange forhold: hvilket marked virksomheden opererer i, hvilken type produkt du sælger – og især; hvordan er kulturen i din virksomhed, har direktionen taget ejerskab til sociale medier eller overlader man det bare til den kvikke studentermedhjælp etc.

Konkret og handlingsanvisende
En af bogens styrker er, at hans analyse og tanker bliver underbygget af konkrete cases – beskrevet grundigt og med gode referencer. En yderligere fordel er, at bogen er handlingsanvisende.

Peter Svarre har udviklet en konkret model, som du kan bruge til at finde ud af, hvordan din virksomhed navigerer i den perfekte storm og udvikler en strategi for det.

Det er en række spørgsmål, som du kan stille dig selv og din organisation – og strategimodellen i skabelonform kan downloades på det tilhørende site Den perfektestorm.dk.

De sidste kapitler i bogen gennemgår nøje hans strategi-udviklingsmodel – hele tiden med en konkret case, nemlig forfatterens arbejde for IT Universitetet med at give et bud på, hvordan institutionen er placeret i Den perfekte Storm, og hvad ledelsen kan gøre for at bringe ITU videre.

Skrevet i åbenhed
En af grundene til at bogen er så dejlig konkret og fri for "social-media halleluja" er, at den er blevet til i tæt sammenspil med hans netværk. Peter Svarre har lige fra synopsis og gennem de enkelte kapitler til det endelige værk fremlagt det hele til kommentarer og kritik i en lukket Facebookgruppe med 150 deltagere – og de mest aktive deltagere bliver velfortjent takket i forordet.

De har idé for idé – afsnit for afsnit – give tilbagemeldinger på Peter Svarres skriverier og bidraget med viden, f.eks. cases.

Men helt i den ånd, som gennemsyrer bogen – nemlig Åbn Op – så fortsætter samtalen om, hvordan organisationer og virksomheder skal agere i den digitale virkelighed Hvert kapitel i bogen er således forsynet med invitation til at kommentere og diskutere emnerne på forskellige digitale platforme – uden moderation fra hans side.

Så han har taget sin egen medicin – og jeg håber, at bogen kan føre til, at flere organisationer og virksomheder bliver modne og realistiske – og mere modige – i deres ageren i vores netværkssamfund.

Og det er altså dejligt at se en bog om sociale medier, der nøgternt beskriver, hvad vi kan gøre og bør gøre for at surfe med på bølgen – og få udbytte af digitaliseringen og brugernes øgede adgang til at bidrage med skabelse af indhold og produkter.

Tidligere har jeg langet ud efter social media-eksperter, der ikke selv tager deres medicin og ved, hvad de taler om.

Det gør Peter Svarre – og det demonstrerer han tydeligt i bogen.

(Disclaimer: Jeg har siddet i DONAs bestyrelse sammen med Peter Svarre)

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen