Naturstyrelsen genovervejer ”tåbelige” regler om betaling for naturfotos

Som det er i dag, skal fotografer betale, hvis de vil tage billeder eller optage video på Naturstyrelsens arealer i erhvervsmæssig sammenhæng

Fotograf Torben Hedegaard fra Thy fik sig for et par uger siden et chok, da han havde været ude for at tage billeder af Lodbjerg Fyr. Pludselig sendte Naturstyrelsen ham nemlig en regning på 500 kroner.

Torben Hedegaard leverer nogle gange nyhedsfotografier til danske medier,  men vurderingen fra styrelsen var, at Torben Hedegaards foto i dette tilfælde var blevet til i erhvervsmæssig sammenhæng. Det betyder, at man som fotograf skal betale på forhånd for at tage billeder på Naturstyrelsens arealer.

Men nu vil styrelsen revidere sine regler for foto på de offentlige naturarealer.

”Naturstyrelsen medgiver, at det kan være vanskeligt for den enkelte at vurdere, om en konkret brug er erhvervsmæssig, eller om den i øvrigt af andre grunde er fritaget for betaling. Derfor har Naturstyrelsen nu igangsat et arbejde med henblik på at revidere de takstmæssige rammer for den erhvervsmæssige brug af styrelsens arealer,” skriver Naturstyrelsen i et skriftligt svar til Journalisten.

Som reglerne er i dag, kan Naturstyrelsen give tilladelse til en række forskellige foto- og videooptagelser i erhvervsmæssig sammenhæng. Alt efter optagelsernes omfang vil priserne typisk ligge på mellem 500 kroner og 25.000 kroner, alt efter om der skal ingen eller flere køretilladelser til.

”Jeg nægter at betale”

Torben Hedegaard slipper imidlertid ikke med kun at skulle betale de 500 kroner, som det kostede ham at tage billeder af Lodbjerg Fyr. Han skal også betale 1.000 kroner indtil april 2022, hvis han fremover vil tage billeder i Naturpark Thy. Torben Hedegaard freelancer blandt andet for Per Øxenholt Foto, der har 40 fotografer rundt om i landet.

Per Øxenholts opfordring til Naturstyrelsen er klar:

”De skal stoppe med at indkræve penge. Fint, at de vil revurdere det. De kan måske godt se, der er en fejl. Det er tåbeligt. Jeg kan ikke se, at de skal have 500 kroner for, at vi skal tage syv billeder af en lyngplante. Det er vores allesammens lyng, og styrelsen ejer mig bekendt hverken solen eller havet,” siger Per Øxenholt.

Per Øxenholt og Torben Hedegaard barslede med en webshop, hvor de ville sælge naturfotos fra blandt andet Thy som plakater. Men bliver Naturstyrelsens regler ikke lavet om, synker den plan.

”Hvis det ikke bliver lavet om, bliver det ikke lavet. Jeg nægter at betale til Naturstyrelsen,” siger Per Øxenholt.

Han efterlyser samtidig, at Naturstyrelsen bliver bedre til at gøre opmærksom på, at det koster at tage billeder i erhvervsmæssig sammenhæng på de offentlige naturarealer.

”De må sætte nogle skilte op om, at man skal henvende sig, hvis man med cvr-nummer skal ud at tage billeder på arealerne. Reglerne er virkelig svære at finde, så de må lige gøre opmærksom på det,” siger Per Øxenholt.

Bloggere skal formentlig betale

Naturstyrelsen kræver ikke betaling for optagelser til brug i for eksempel filmskoleundervisning, nyhedsudsendelser eller naturudsendelser produceret alene til danske medier eller i turismefremmende organisationer. Omvendt vil det formentlig koste, hvis man som blogger eller influencer begiver sig ud på en lynghede for at tage billeder iført et sæt Adidas-tøj for at bruge det som en del af et betalt partnerskab.

”Det beror på en konkret vurdering af omfanget og karakteren af den konkrete foto- og videooptagelse, om optagelsen er erhvervsmæssig eller i øvrigt fritaget for betaling. Naturstyrelsen vurderer umiddelbart, at den konkrete foto- eller videooptagelse er erhvervsmæssig, og for at undgå konkurrenceforvridning i forhold til f.eks. den private skovejer, vil optagelsen umiddelbart udløse krav om betaling,” skriver Naturstyrelsen i det skriftlige svar.

Journalisten har også spurgt Naturstyrelsen, om der skal betales, hvis der for eksempel skal tages et portræt til en magasinforside. Svaret lyder, at det ikke umiddelbart vil være tilfældet.

”Da Naturstyrelsen lægger til grund, at optagelsen i det konkrete tilfælde sker som led i nyhedsformidling, vil styrelsen ikke kræve betaling,” skriver styrelsen.

0 Kommentarer