Naser Khader afviser manglende aftaler

Politikeren Naser Khader afviser alle Journalistens.dk's påstande om, at han ikke havde aftalt med syriske oppositionsfolk, at de udtalte sig til DR. Nu kræver han berigtigelse eller mere dokumentation. Journalistens chefredaktør afviser.

Politikeren Naser Khader afviser alle Journalistens.dk's påstande om, at han ikke havde aftalt med syriske oppositionsfolk, at de udtalte sig til DR. Nu kræver han berigtigelse eller mere dokumentation. Journalistens chefredaktør afviser.

Naser Khader havde aftaler med syriske oppositionsfolk, der medvirkede i et indslag i DR. Det har han over weekenden understreget både på Journalistens egen hjemmeside og i et interview med jp.dk. Dermed afviser han de anklager, Journalisten.dk bragte i fredags.

Her berettede flere anonyme kilder, at de syriske oppositionsfolk, Naser Khader havde filmet på en rejse til Syrien, ikke havde indvilget i, at de skulle på landsdækkende dansk tv. Selv om kildernes ansigter var slørede i indslaget, kunne man se deres tøj og fik informationer om, hvor de holdt til. Det kunne bringe kildernes liv i fare, mener tidligere leder af det danske institut i Damaskus og professor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Jørgen Bæk Simonsen.

Men ingen liv har været i fare, og anklagerne har intet på sig, fortæller Naser Khader i en dybdegående kritik af historien, som han indleder med at kræve mere dokumentation eller berigtigelse af Journalisten.dk.
Han peger først og fremmest på, at usikkerheden omkring aftalerne kun omhandlede en kilde, der efterfølgende blev hentet accept fra:

»Det er rigtigt, at der på et tidspunkt var uklarhed omkring, hvorvidt alle de medvirkende havde sagt ja til, at interviewet blev sendt på landsdækkende tv. Men uklarheden omhandlede én person, og jeg fik vedkommendes tilladelse, inden udsendelsen blev sendt. Alle – uden undtagelse – fra min fødeby vidste, hvad optagelserne skulle bruges til,« skriver Naser Khader på Journalisten.dk.

Naser Khader skriver derudover, at han var alene om at optage og interviewe oppositionsfolkene, og at det derfor er utænkeligt, at andre end ham kan kende til de aftaler, han lavede med sine kilder:

»Jeg var alene om at optage og interviewe oppositionsfolkene, og jeg burde selv vide, hvilke aftaler der er blevet lavet med dem!«

Ud over kritikken af selve indholdet i Journalisten.dk's historie mener Naser Khader heller ikke, at han fik en ordentlig mulighed for at svare på anklagerne. I historien står, at han "afviser, at folk i Syrien er blevet filmet til TV Avisen uden tilladelse, men ønsker derudover ikke at tale med Journalisten om sagen".

Det kalder Naser Khader for »misvisende formuleret«, og han beskriver, hvordan han havde gjort Journalisten.dk's journalist opmærksom på, at der ikke var andre til stede, da han optog og interviewede de syriske kilder.
Chefredaktør på Journalisten Øjvind Hesselager svarer igen på Khaders kritik i et indlæg på Journalisten.dk:

»Journalistens kilder fastholder – også efter gennemlæsning – at oplysningerne i Journalistens artikel er korrekte. Jeg kan ikke gå nærmere ind på kildernes identitet, men kan oplyse, at de er højtstående og centralt placerede i forhold til forløbet.
Det er for mig en ny oplysning i forløbet, at du skulle have foretaget interviewene alene. Denne oplysning vil jeg undersøge nærmere og derpå kommentere,« skriver Øjvind Hesselager.

Journalisten.dk vender tilbage med et mere uddybende svar.