Når magten selv tager magten

 Delegeretmødet er forbundets øverste myndighed.Det mener Solveig Schmidt, Danmarks Journalisthøjskole, at nogle i hovedbestyrelsen må have glemt.

 

Delegeretmødet er forbundets øverste myndighed.

Det mener Solveig Schmidt, Danmarks Journalisthøjskole, at nogle i hovedbestyrelsen må have glemt.

Sidste år vedtog delegeretmødet, at Journalistforbundet skal undersøge, hvordan man kan forhindre, at yngre kvinder får svært ved at få job. Baggrunden var den nye lange barselsorlov.

Men projektet døde i Journalistforbundets Fagligt Udvalg, hvor Solveig Schmidts forslag blev kaldt velment og harmløst. Ikke just ord, som den tidligere faglige sekretær og forbundets nuværende formand for ligestillings-udvalget bryder sig om at få hæftet på sig.

Helt galt gik det, da hun fik at vide, at hovedbestyrelsen ikke brød sig om hendes fornærmede tone.

"Jeg er ikke fornærmet, jeg er forarget," sagde Solveig Schmidt fra delegeretmødets talerstol og svirpede i retning af hovedbestyrelsen:

"Det vil sige, at vi her på delegeretmødet godt kan vedtage velmente og harmløse forslag, og så finder Fagligt Udvalg selv ud af, hvad det mener. Det er ikke respekt for delegeretmødets beslutninger. Hovedbestyrelsen skal respektere vores holdninger, uanset om de drejer sig om barsel, medier eller andre ting. Selv om det kan være irriterende, hvad vi beslutter."

Formanden for Fagligt Udvalg, Carsten Lorenzen, gav ikke Solveig Schmidt ret. Han forklarede, at Fagligt Udvalg simpelthen ikke mente, at forslaget fra Ligestillingsudvalget var godt nok.

Hans Otto, tidligere formand for PF, foreslog følgende, der enstemmigt blev vedtaget af delegeretmødet:

"Delegeretmødet pålægger hovedbestyrelsen fremover at administrere delegeretmøde-beslutninger efter deres ordlyd."

 

Læs også: Styrket formand fik smæk, Delegeretmødet vildledt, Journalistforbundets hovedbestyrelse,Arbejdsløshed på læberne, Valgt fra, Sløvt fremmøde, Brugsanvisning til bijobregel, Demokratiet nedlagde demokratiet, Delegeretmøde hvert år, Den store kontingentkomedie, 20 kr. mere i kontingent,DJ accepterer virkeligheden, Overfladisk og spændende, DR-ansatte efterlyser bedre pli, 421.000 til Safety Fonden og Kampstjernen Mette

0 Kommentarer