Når magten deles på ny

 Alle grupper af Journalistforbundet skal føle sig hørt, mener en tænketank, der foreslår ny politisk struktur. Sandsynligvis er det langt fra et smertefrit snuptag. Politik. Flere politikere, færre møder og ingen observatører. Sådan ser et forslag fra Dansk Journalistforbunds såkaldte TænkeTank til en ny hovedbestyrelse (HB) ud - groft skitseret.

 

Alle grupper af Journalistforbundet skal føle sig hørt, mener en tænketank, der foreslår ny politisk struktur. Sandsynligvis er det langt fra et smertefrit snuptag.

 

Politik. Flere politikere, færre møder og ingen observatører. Sådan ser et forslag fra Dansk Journalistforbunds såkaldte TænkeTank til en ny hovedbestyrelse (HB) ud – groft skitseret.

»Med flere HB-medlemmer forsøger vi at sikre bredden. Det er væsentligt, at alle på den ene eller anden måde føler sig repræsenteret,« lyder det fra Mogens Blicher Bjerregård, formand for TænkeTanken og Dansk Journalistforbund (DJ).

Som formand for TænkeTanken skal han dog ikke vente at kunne ændre strukturen uden sværdslag, vurderer arbejdsmarkedsforsker Jørgen Steen Madsen fra Københavns Universitet:

»Som regel udvikler organisationer en kultur, der siger, at den måde, man nu lige gør tingene på, sådan set er det eneste mulige.«

Erik Vohnsen, tillidsmand på Jyllands-Posten og formand for Kreds 4, advarer da også mod TænkeTankens model, hvor 12 HB-medlemmer skal vælges af de delegerede og 12 HB-medlemmer skal vælges af specialgrupper og medarbejderforeninger. Han frygter skyttegravskrige.

»Der er risiko for, at de 12 varetager særinteresser uden at tage hensyn til forbundets overordnede interesser,« siger Erik Vohnsen.

Forbundsformanden siger, at Erik Vohnsen rejser et relevant spørgsmål. Han foreslår derfor, at specialgruppernes og medarbejderforeningernes valg af de 12 også skal foregå på delegeretmødet

»Så sker valget på fælles grund,« argumenterer Mogens Blicher Bjeregård.

Morten Bergholt, formand for Kreds 5, frygter, at mindre arbejdspladser kan blive tromlet i den foreslåede HB.

»For at få adgang til et mandat skal tusind medlemmer samles. Mange medarbejderforeninger fra vidt forskellige arbejdspladser må gå sammen i rent tekniske valgforbund. Hvad er det så lige for en flok mennesker, de repræsenterer?« siger Morten Bergholt.

I hans øjne ser det ud, som om den forslåede struktur giver dobbelt-indflydelse til store arbejdspladser:

»DR viger nok ikke tilbage for at få to HB-medlemmer ­- én valgt af de delegerede og én valgt af DRs medarbejderforening.«

Mogens Blicher Bjerregård mener ikke, at TænkeTankens forslag øger risikoen for, at mindre arbejdspladser bliver mere klemt end de allerede er i dag.

Observatører eksisterer ikke i TænkeTankens HB. Erik Vohnsen mener, at HB uden observatører har ringere kontakt til medlemmerne:

»Samtidig skærer TænkeTanken i antallet af HB-møder og vil kun have delegeretmøde hvert andet år. Det er lige før, at de kan glemme os som medlemmer og bare tænke på os som numre, de kan regere med.«

Mogens Blicher Bjerregård siger, at HB skal være større for at sikre kontakt til medlemmerne.

»Sådan et valgforbund vil jo kræve en meget tæt kontakt til deres HB-medlem. Jeg håber, at medlemmerne derfor vil føle en tættere kontakt til HB, end de gør i dag,« siger formanden for TænkeTanken.

 

Flere forbundspolitikere

Flere skal have magt, for at flere bliver tilfredse. Det er filosofien bag TænkeTankens plan for en ny hovedbestyrelse.

Problemet er, ifølge TænkeTanken, at store grupper af medlemmer ikke er repræsenteret i HB, mens små grupper har flere repræsentanter. For eksempel har Kommunikationsgruppen omkring 750 medlemmer, men ingen hovedbestyrelses-repræsentant. Derimod har teksterne lige nu to ud af deres cirka 50 medlemmer siddende i hovedbestyrelsen.

 

Hovedbestyrelsen nu:

*
For øjeblikket har DJs hovedbestyrelse 13 medlemmer plus en formand og en næstformand.
*
De er alle valgt af de delegerede.
*
Derudover er 21 formænd for kredse, specialgrupper og elevgrupper observatører. Under møderne må de tale, men ikke stemme.
*
4 HB-medlemmer sidder i forretningsudvalget.

TænkeTankens HB:

*
Fremtidens Journalistforbund skal have en hovedbestyrelse med 22 medlemmer plus en formand og en næstformand.
*
Delegerede skal vælge formand, næstformand og 10 HB-medlemmer, mens medarbejderforeninger og specialgrupper på delegeretmødet vælger 12 medlemmer. Tusind medlemmer giver et mandat. Derfor er det nødvendigt for medarbejderforeninger og specialgrupper at indgå valgforbund.
*
Det er kun tilforordnede fra i DJ og ansatte på Journalisten, der har ret til at overvære møderne. Forretningsudvalget øges til 7 medlemmer.

 

Fakta:

*
Dansk Journalistforbund, 12.000 medlemmer:
HB består af 15 medlemmer. I det forløbne år var der fire møder af halvanden dags varighed og to endagsmøder. Der er 21 observatører samt forbundets faglige og juridiske personale.
*
Bibliotekarforbundet – Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere, 5.600 medlemmer:
HB består af 11 medlemmer, der årligt holder 11-12 møder af cirka syv timers varighed. Der er to observatører.
*
Forbundet Kommunikation og Sprog, 10.000 medlemmer:
HB består af ni medlemmer, der årligt holder ti møder af otte timers varighed. Der er ingen faste observatører.
*
Dansk Magisterforening, 34.000 medlemmer:
HB består af 17 medlemmer, der årligt holder ti møder af cirka fem-seks timers varighed. Der er én fast observatør.

 

Læs også: Et spørgsmål om loyalitet.

0 Kommentarer