Når links ligner skakspil

Det er alment kendt, at man hverken skal se firkantet eller sort-hvidt på tingene. Men de sort-hvide firkanter bliver sværere og sværere at komme uden om.Ja, nu er de sågar på vej ind i vore avisers redaktionelle stof.

Det er alment kendt, at man hverken skal se firkantet eller sort-hvidt på tingene. Men de sort-hvide firkanter bliver sværere og sværere at komme uden om.Ja, nu er de sågar på vej ind i vore avisers redaktionelle stof.

Jo, det er de såkaldte QR-koder (quick response), det handler om. Firkanter, der består af endnu flere firkanter, som smarte mobiltelefoner kan scanne og omsætte til links til internettet. De har i nogen tid været brugt i reklamer og trykt information, men for nylig annoncerede Herning Folkeblad, at man vil trykke QR-koder i avisen, så læseren hurtigt kan gå til en opdateret version af historien på nettet.

Selv om det er nyt og smart, så er det tekniske princip helt identisk med de gode gamle stregkoder, der efterhånden har et halvt århundrede på bagen. Blot er der føjet en dimension til – den vertikale – hvilket giver langt flere kombinationsmuligheder.

Når QR-koden scannes, registrerer softwaren, om et felt er sort eller hvidt. Ud fra kombinationsmulighederne dannes derefter en række tegn, som kan være en webadresse, men også andre former for tekst.
Antallet af tegn i en QR-kode afgøres af antallet af felter – altså detaljeringen i koden. En kode med 33×33 felter rummer således op til 50 tegn. I princippet kunne nærværende artikel omtrent stå i en QR-kode på 177×177 felter. Men jo større detaljering, jo større krav stiller det til selve scanningen.

»Når QR-koden bliver meget detaljeret, bliver firkanterne så små, at der nærmest bare er tale om små bitte prikker, og så øges risikoen for, at mobiltelefonen ikke kan scanne det ordentligt,« fortæller Bo Ejler skov.
Han er direktør for IT- og medieservice på Ritzaus Bureau og har stået for udviklingen af det QR-kodesystem, der nu kan ses i Herning Folkeblad. Og særligt i aviser kan detaljegraden være en drillefaktor, fordi trykket er for uskarpt.
»Et felt på 29×29 vil jeg ikke være bange for, men allerede ved 33×33 kan det blive for detaljeret. Vores udgangspunkt er, at QR-koderne skal være tilpas groft detaljerede, så der ikke går noget til spilde,« siger Ejlerskov.

0 Kommentarer