Når 3F grynter …

3F. Nyhedschefen på Fagbladet 3F, Jonas Højlund, anklager på bagsiden af seneste nummer af Journalisten "provinspressen" for at tie gode 3F-historier ihjel. Sigtelsen går på kammerateri og handler om, at vi sover i timen og ikke er vores opgave voksen.

3F. Nyhedschefen på Fagbladet 3F, Jonas Højlund, anklager på bagsiden af seneste nummer af Journalisten "provinspressen" for at tie gode 3F-historier ihjel. Sigtelsen går på kammerateri og handler om, at vi sover i timen og ikke er vores opgave voksen.

3F-chefen nævner som et af sine eksempler en langvarig sag fra Vestjylland om Borris Landsbrugsskole, der blev voldsomt kritiseret i 3F's fagblad for uberettiget at modtage millionstøtte til at optage rumænske landbrugselever. Skolen fuskede med pengene fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, lød en af beskyldningerne.

Jonas Højlund påstår, at den historie "ikke var en sag" for regionalradioen, et lokalt dagblad og TV/MIDT-VEST.
Hvad angår angrebet på TV/MIDT-VEST, må jeg melde klart svar: Højlund er uvederhæftig.

På TV/MIDT-VEST har vi enten omtalt 3F eller krediteret fagbladet i 25 tilfælde i forløbet. Vi har vægtet sagen i den daglige nyhedsprioritering. Vi sprang mellemregninger over, men fulgte op, når der var reelt nyt med elever, der klagede over undervisningen, eller Undervisningsministeriet greb ind eller fremlagde rapport om, hvordan skolen administrerede reglerne.

Vores dækning blev udsat for hård kritik af en lokal pressemand, som Borris Landbrugsskole ansatte for at håndtere sagen i medierne. Han fandt, at vi ukritisk deltog i en 3F-hetz mod skolen.

Facit på sagen ser sådan ud: Borris Landsbrugsskole er gået konkurs. Et aggressivt sats på at overleve på rumænske landbrugselever gik galt. Ledelsen fumlede med reglerne i en grad, så Undervisningsministeriet undervejs i forløbet greb ind og fik indefrosset udbetaling af adskillige millioner. De penge er nu frigivet til konkursboet, efter at Undervisningsministeriet har afsluttet den lange sag.

Jeg kan ikke vurdere, om 3F-kampagnen er lykkedes rent journalistisk. Jeg kender ikke målet, men da nyhedschefen som bekendt går op i at tælle citater, kan han om ikke andet føje 25 oversete af slagsen til sit excel-ark, når han skal opgøre gennemslagskraften i forhold til sit mulige succesmål.

Der var, som jeg har påvist, ikke hold i Jonas Højlunds tilfældige påstand om, at TV/MIDT-VEST har tiet historien ihjel, og min opfordring skal derfor lyde.

– Kig op over truget, før I grynter på Fagbladet 3øF! (forkortet af redaktionen).

– Lars Lundgaard, redaktionschef, TV/MIDT-VEST

0 Kommentarer