Nævn fastholder trods protester: Radio4 skal forklare lyttertal

Radio- og tv-nævnet vil fortsat gerne vide, hvordan Radio4 vil leve op til sit slogan om, at kanalen taler med hele Danmark

Striden mellem Radio- og tv-nævnet og Radio4’s administrerende direktør, Anne-Marie Dohm, får nu et nyt kapitel.

På et møde i går besluttede Radio- og tv-nævnet nemlig at fastholde kravet om, at Radio4 skal forklare, hvad public service-kanalen vil gøre for at få lyttertallene op.

Da Radio- og tv-nævnet fredag stillede kravet i en udtalelse, reagerede Anne-Marie Dohm med, at nævnet burde genoverveje sin udtalelse.

”Vi har venligst anmodet Radio- og tv-nævnet om at genoverveje deres udtalelser, fordi det er uklart, hvad de baserer dem – og deres tilsyn i den sammenhæng – på,” forklarede Anne-Marie Dohm.

Men nævnet trækker altså ikke udtalelsen tilbage, forklarer formand Søren Sandfeld Jakobsen.

Han mener, at nævnet som tilsynsmyndighed har ret og pligt til at føre tilsyn med, at foretagender, der får statslige penge, bruger dem forsvarligt.

”Vi stiller ikke krav om bestemte lyttertal, men vi er nysgerrige efter en mere overordnet redegørelse om deres vision, strategi og deres ambitioner om lyttertal,” siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Har Radio-og tv-nævnet ret til at spørge om det her?

”Det er i hvert fald sådan, vi klart fortolker loven, hvor der står, at vi skal føre tilsyn med programvirksomheden – og der er gennemslagskraften en vigtig del af programvirksomheden,” forklarer han.

Taler de med hele Danmark?

Tidligere er Loud også blevet spurgt til lave lyttertal af Radio- og tv-nævnet. Men denne gang er det Radio4’s lyttertal.

”Vi er overrasket over, at Radio4 ikke har højere lyttertal. De modtager 100 millioner kroner om året i offentlig støtte, og de overtog en landsdækkende og velkendt frekvens,” forklarer Sandfeld Jakobsen.

Han understreger, at Radio- og tv-nævnet ikke siger noget om, hvor højt lyttertallet skal være.

”Vi vil bare høre mere om deres tanker, og hvordan de ser på fremtiden,” siger han og tilføjer:

”Når Radio4 har et slogan, der hedder: ”Radio4 taler med hele Danmark”, så synes vi, at det er helt rimeligt, at det kalder på en løbende diskussion, om de lykkes med det.”

Nævnet sender nu svaret til Radio4 og skriver desuden, at nævnet takker ja til Anne-Marie Dohms ønske om at holde et møde om sagen.

Overtog Radio24syvs frekvens

Radio4 sender på den FM-frekvens, som frem til november 2019 tilhørte Radio24syv.

Året før Radio24syvs sendetilladelse udløb, nåede kanalen over 500.000 ugentlige lyttere, og i radioens ottende og sidste leveår ramte den sin rekord på 557.000 lyttere om ugen.

I uge 3 i 2014 – hvilket svarer til det nuværende tidspunkt i Radio4’s sendetilladelse – havde Radio24syv dog ikke mange flere lyttere, end Radio4 har nu. Den nu lukkede radio havde dengang 349.000 ugentlige lyttere.

0 Kommentarer