Nætternes kampe

  OVERENSKOMST. Mandag den 9. februar klokken 08.30 brød Dansk Journalistforbunds (DJ) forhandlinger med Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (DDFF) sammen. Journalistforbundets chefforhandler, faglig konsulent Claus Iwersen, fortæller, at det er emner som deltid, flermedialitet (videreudnyttelse inden for samme virksomhed), flerfunktionalitet og fotoaftale, der er i spil.

OVERENSKOMST. Mandag den 9. februar klokken 08.30 brød Dansk Journalistforbunds (DJ) forhandlinger med Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (DDFF) sammen.

Journalistforbundets chefforhandler, faglig konsulent Claus Iwersen, fortæller, at det er emner som deltid, flermedialitet (videreudnyttelse inden for samme virksomhed), flerfunktionalitet og fotoaftale, der er i spil.

»Vi har tilbudt noget på de punkter, men udgiverne skal betale for det,« siger Claus Iwersen. Natten til søndag måtte han erkende, at udgiverne ikke var parate til at give noget for det.

Fred Jacobsen, næstformand i DJ, siger, at gør han forhandlingerne op i kroner og øre, så lå DDFFs tilbud under det, som industrien ser ud til at lande på.

»Industriforliget ser ud til at ende på stigninger på kun én procent per år med lokale forhandlinger oveni. DDFFs tilbud ligger langt fra dette,« siger Fred Jacobsen.

Forhandlingerne er nu formelt overgået til Forligsinstitutionen, hvor overenskomsterne mellem DJ og DDFF risikerer at blive kædet sammen med LO og DAs overenskomster.

DJ og DDFF har dog aftalt at forsøge at genoptage forhandlingerne mandag den 16. februar, hvilket er efter Journalistens deadline.

Forhandlingerne har betydning for cirka 3.000 af DJs medlemmer, nemlig dem, der er ansat på Fællesoverenskomsten, der dækker de fleste provins- og distriktsaviser. Dertil kommer overenskomsterne på Jyllands-Posten, Politikens hus, Det Berlingske Hus, Ritzaus Bureau, Dagbladenes Bureau, Kristeligt Dagblad og ErhvervsBladet, foruden Radio-tv overenskomsten og Uddannelsesaftalen, der omfatter de journaliststuderendes praktik.

0 Kommentarer