Næstformandskandidater bejlede til de studerende

Der er kampvalg til jobbet som næstformand i Dansk Journalistforbund. De fire kandidater mødtes for første gang til debat, da de medie- og journaliststuderende i Aarhus holdt generalforsamling lørdag

Journalisthøjskolens Frøberts-auditorium var lørdag fyldt med feststemte journalist-, fotojournalist- og kommunikationsstuderende, der mødtes til den årlige generalforsamling i studenterorganisationen 'KaJ – Medie- og Journaliststuderende'.

Ud over gratis fadøl i pauserne bød eftermiddagen på valg af delegerede og fire nye bestyrelsesmedlemmer, godkendelse af regnskab og budget, samt en paneldebat mellem de fire kandidater til næstformandsposten i Dansk Journalistforbund (DJ).

Formand for KaJ Merete Lindstrøm bød velkommen med sin beretning om det seneste halve år, hvor hun har siddet på formandsposten. Hun lagde i beretningen vægt på de mål, bestyrelsen har nået siden sidst. Her nævnte hun blandt andet en veloverstået Medielejr, et lille skridt i forhold til at sikre praktikløn for kommunikationsstuderende og oprettelsen af den fælles studenterorganisation Danske Mediestuderende.

»Vi får med Danske Mediestuderende en fælles politisk stemme for de studerende. Der har været en lille smule bekymring for, om KaJ afgav magt ved at være en del af Danske Mediestuderende. Men samarbejdet bygger på tillid, og alle vil hinanden det bedste. Og jeg vil fortsat kæmpe for KaJ, selv om vi er en del af Danske Mediestuderende,« sagde Merete Lindstrøm.

Danske Journaliststuderende gennemførte i maj sidste år en spørgeundersøgelse om trivsel på de danske journalistuddannelser. Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at mange studerende har akut brug for professionel hjælp. Merete Lindstrøm understregede, at der i øjeblikket er en »alvorlig stresssituation« blandt de studerende.

»Det er godt at få sat ord og fokus på, så vi kan gøre noget ved det. Vi er glade for, at journalistforbundet har taget undersøgelsen så meget til sig, som de har,« sagde Merete Lindstrøm.

Arbejdsmarked og praktikantvejlederuddannelse

Højdepunktet ved generalforsamlingen var paneldebatten mellem de fire kandidater til næstformandsposten i Dansk Journalistforbund (DJ) – Maria Becher Trier, Per Roholt, Lars Lindskov og Allan Boye Thulstrup – som for første gang mødtes til debat.

Hver af de fire kandidater bejlede til de studerende og fortalte, på hvilke punkter de vil forbedre forholdene for de studerende, hvis de bliver valgt.

»Jeg kæmper for at oprette en praktikantvejlederuddannelse på DMJX. Der er brug for bedre sammenhæng mellem uddannelse og praktiktid,« sagde Maria Becher Trier.

Allan Boye Thulstrup nævnte presset på den danske model og jobudfordringerne i branchen som sine fokusområder – for også at sikre fremtidige jobs til de nuværende studerende.

»Vi skal hele tiden agere og reagere i forhold til, hvordan fremtidens arbejdsmarked sikres,« understregede han.

Skal definere fremtiden i branchen

Også Per Roholt og Lars Lindskov talte til de studerende om det fremtidige arbejdsmarked i medie- og kommunikationsbranchen.

»Det er en anden fremtid, vi kigger ind i. Mange af jer vil få job i kommunikationsbranchen. Vi skal bruge de næste par år til at finde ud af, hvem vi er som forbund. Det handler om at definere, hvordan fremtiden ser ud for folk, der arbejder med medier og kommunikation,« sagde Per Roholt.

»I skal tænke på jeres fremtidige arbejdsliv og ikke kun på, hvordan I har det som studerende,« lød opfordringen fra Lars Lindskov.

Erfarne repræsentanter giver mere indflydelse

Alle fire kandidater roste de studerende for at være indgået i studenterfællesskabet Danske Mediestuderende. En alliance, som resten af journalistforbundet ifølge kandidaterne kan lære af:

»Vi skal lære af jer, for I kan noget, som vi ikke kan i DJ. Vi skal til at spørge jer meget mere, når der er nogle ting, der skal tages stilling til i de enkelte grupper,« sagde Maria Becher Trier blandt andet med henvisning til fusionen med Kommunikation og Sprog, hvor DJ-toppen har udsat beslutningen.

Generelt opfordrede kandidaterne de studerende til at søge mere indflydelse i DJ og til at fortsætte kampen for bedre vilkår – blandt andet i forhold til at sikre praktikpladser og praktikløn til alle.

»De studerende kan få mere indflydelse i DJ, hvis de vil. Men jeg opfordrer jer til at være mere stringente i forhold til, hvem I sender til møder. Det er vigtigt med mere erfaring blandt repræsentanterne – så kan man lettere få mere indflydelse,« sagde Allan Boye Thulstrup blandt andet.

Et dilemma at skabe praktikpladser

Alle fire kandidater blev også bedt om at forholde sig til problemerne med manglende praktikpladser, manglende løn til kommunikationspraktikanter og kampen om praktikpladser med de gratis AC-praktikanter fra universiteterne.

»Det er svært for forbundet at skabe flere praktikpladser. Vi skal have fat i de arbejdsgivere, der ikke påtager sig ansvaret for at give jer en god uddannelse – og vi skal forsøge at presse dem ud i det,« sagde Allan Boye Thulstrup og foreslog blandt andet en smileyordning for praktiksteder som en mulig løsning.

»Jeg tror ikke på at shame arbejdsgiverne. Vi skal i stedet etablere et mere forpligtende samarbejde med praktikstederne. Vi skal være bedre til at være om jer i jeres praktiktid og støtte med at fastholde praktikstedet i at have praktikanter,« sagde Per Roholt.

»Vi skal være bedre til at sælge praktiksteder. De studerende går mest efter de store steder, og der er faktisk arbejdspladser, der begynder at trække deres praktiksteder, fordi de ikke får nogen ansøgninger. Det er et fælles ansvar. I har et medansvar for at sætte noget interesse ind på de små praktiksteder,« opfordrede Maria Becher Trier.

»Her kan vi ikke love guld og grønne skove, for det er et problem, der er svært at løse. Hvis praktikantlønnen bliver sat for langt ned, er der ikke så mange jobs til jer, når I er færdige med at studere. Det er et stort dilemma,« sagde Lars Lindskov.

Du kan læse interviews med alle fire kandidater og se, hvem du er mest enig med. Journalistens artikler om kampvalget vil løbende samles her: Hvem skal være din næstformand?

Rettet 13.10: Journalisten havde skrevet, at studenterorganisationen hedder "KaJ – Kredsen af Journaliststuderende", men den hedder "KaJ – Medie- og Journaliststuderende".

0 Kommentarer