Næstformand i PF: ”Vi skal til bunds i sagen”

Bestyrelsens tillid til formand Lars Lindskov er intakt, men sagen om bevillinger i strid med reglerne skal undersøges til bunds, siger næstformand Sisse Stroyer. Det er ikke afklaret, hvad konsekvensen vil være, hvis der findes flere fejl. Lindskov mener ikke, der er noget at komme efter

Et meget fokuseret møde. Sådan sammenfatter Pressefotografforbundets næstformand, Sisse Stroyer, stemningen, da PF's nyvalgte bestyrelse for første gang var samlet i går.

Her skulle formand Lars Lindskov redegøre for sagen om ophavsretsmidler bevilget i strid med reglerne. Lars Lindskov har over for Journalisten erkendt, at der i mindst otte tilfælde på 12 måneder er blevet bevilget ophavsretsmidler til medlemmer i strid med Pressefotografforbundets regler. 

Men efter gårsdagens møde konkluderede bestyrelsen, at formandens redegørelse ikke var fyldestgørende.

”Vi kunne have forlangt at få en redegørelse flere år tilbage. Det gjorde vi ikke, men vi havde håbet, at den redegørelse havde ligget der af sig selv i går,” forklarer Sisse Stroyer.

”Vi tager det her super seriøst”

Som beskrevet tidligere i dag besluttede bestyrelsen derfor, at en tredje part skal lave en endelig redegørelse for at få belyst, om der kan være sket yderligere fejl flere år tilbage end dem, Journalisten har beskrevet.

Journalisten har kun haft mulighed for at gennemgå bevillinger fra maj 2017 til maj 2018.

”Vi bliver nødt til at være sikre på, at der ikke er sket yderligere fejl. Vi tager det her super seriøst, og sagen skal lukkes på en måde, så vi får skabt ro og tillid,” siger Sisse Stroyer.

Hvor langt tilbage vil I undersøge?

”Vi skal have kigget på, hvor langt vi kan gå tilbage. Reglerne er ændret undervejs, og der er en masse ting, vi skal have filtret ud for at få overblik. Det er ikke nemt. Men vi skal til bunds i sagen,” siger hun.

Hvem er den tredjepart, der skal foretage undersøgelsen?

”Det har vi ikke besluttet endnu. Vi skal finde ud af, om vi vil bruge medlemmernes penge på et eksternt revisionsfirma, eller om det kan ordnes inden for DJ’s egne muligheder,” siger Sisse Stroyer.

Reglerne skal tydeliggøres

Dét og meget andet skal undersøges inden næste bestyrelsesmøde den 9. og 10. december, fortæller næstformanden. Her skal et udvalg også komme med et udkast til retningslinjer, der skal sikre større gennemsigtighed med fordeling af midlerne i fremtiden.

”Lars har sagt, at reglerne er rigide. Det er måske lige voldsomt nok. Men vi skal være bedre til at tydeliggøre reglerne,” mener Sisse Stroyer.

Hun slår fast, at bestyrelsen ikke har fundet grund til at mene, at der skulle være handlet i ond tro.

Men hvad vurderer I så har været årsagen til, at Lars Lindskov har bevilget i strid med reglerne?

”Vi har en fornemmelse af, at det har været et ønske om at hjælpe medlemmerne. Der er ingen beviser på, at der er handlet i ond tro. Tværtimod har det været et ønske om at imødekomme medlemmer. Men det er igen sådan noget, vi skal have diskuteret færdigt, når undersøgelsen ligger,” siger Sisse Stroyer.

Hvis det nu viser sig, at der også de foregående år er blevet bevilget imod reglerne – hvilke konsekvenser kan det så få?

”Det ved jeg ikke. Det har vi ikke brugt krudt på at tale om endnu. Men når vi får undersøgelsen, må vi jo kigge på det igen og se på, hvad der så skal ske,” siger Sisse Stroyer.

Ekstraordinær generalforsamling? 

Anklagerne om forkerte bevillinger af ophavsretsmidler kom første gang frem på Pressefotografforbundets generalforsamling 8. november.

Her afviste Lars Lindskov anklagerne og blev efterfølgende genvalgt til formandsposten. I debatten under Journalistens undersøgelse af sagen skriver flere, at der bør indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Til det forslag siger Sisse Stroyer:

”Få personer ser gerne, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Der er jo sådan set regler for den slags. Vi har ud fra evaluering af eksempelvis kritikken, der blandt andet blev rejst på generalforsamlingen, truffet de valg, der blev meldt ud i går fra en samlet bestyrelse.” 

Lehmann: Lindskov skal ikke smides på porten

Ifølge reglerne, som næstformanden henviser til, kan der kræves ekstraordinær generalforsamling, hvis der er opbakning til det fra en tredjedel af Pressefotografforbundets medlemmer.

Hvis det sker, hilser bestyrelsesmedlem Martin Lehmann det velkommen, skriver han i en mail:

”Hvis der er medlemmer af PF, der synes, vi skal have en ekstraordinær generalforsamling, så formoder jeg, de er i gang med at indsamle opbakning til dette fra den tredjedel af medlemmerne, som det kræver – altså ca. 300 medlemmer. I så fald dette lader sig gøre, hilser jeg det da velkommen,” skriver Martin Lehmann til Journalisten.

Han mener ikke, sagen kræver formandens afgang: 

”De interne retningslinjer, som jeg har konstateret har været håndteret for sløvt, har for mig at se ingen som helst karakter, der på nogen måde kan forsvare, at vi skal smide PF-formanden på porten,” skriver han. 

Lindskov bakker op

Sagens hovedperson – Pressefotografforbundets formand, Lars Lindskov – bakker op om bestyrelsens beslutning om at undersøge hans bevillinger om ophavsretsmidler flere år tilbage.

”Jeg synes, det er helt fint, at bestyrelsen gerne vil have flere år belyst. Det er helt naturligt, at man gerne lige vil finde ud af, hvad der er op og ned. Men det er selvfølgelig ærgerligt for PF, at vi skal bruge så mange ressourcer på det her,” siger han.

Tror du, undersøgelsen finder flere bevillinger i strid med reglerne længere tilbage?

”Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Jeg mener ikke, der er noget at komme efter. Jeg kan selvfølgelig have lavet en fejl, men det tror jeg ikke på,” siger Lars Lindskov.

Han har det fint med, at han fremover ikke skal være en del af arbejdet med fordeling af ophavsretsmidler.

”Det har været en betingelse fra min side. Jeg vil ikke udsættes for flere af de, synes jeg, mystiske beskyldninger, der er kommet. Det er jo ikke, fordi jeg har stukket pengene i egen lomme. Og hvis jeg for flere år siden havde sagt til bestyrelsen, at det skulle være én gang pr. kalenderår, så havde der jo ikke været nogen sag,” siger Lars Lindskov.

Han henviser til, at han mener, at det fremover bør være én gang pr. kalenderår – og ikke nødvendigvis med 12 måneders mellemrum – at medlemmerne kan søge og få ophavsretsmidler. 

9 Kommentarer

Søren Madsen
29. NOVEMBER 2018
Som jeg fremførte på gf, vil
Som jeg fremførte på gf, vil jeg stadig foreslå en offentliggørelse af alle der ansøger og bevilliges penge fra ophavsretsfonden. Vi behøver jo ikke at høre om projektet der søges til....
Og foreslår igen, at en formand for PF kun kan være formand i 2 perioder
Begge forslag tror jeg ville ha forhindret den situation vi lige nu står i
Mange mønske hilsner til alle, både formand, bestyrelse og “alle os andre”
Nicolai Brix
25. NOVEMBER 2018
Hvor udtrykker du det godt
Hvor udtrykker du det godt Lars Aarø. Jeg kan ikke se at der på nogen måde kan være tillid til at træde i sporene på LL eller at LL på nogen måde rækker ud til den temmelig store del af medlemmerne som ikke stemte på ham. Som jeg ser det er han på ingen måde en samlende figur der får vores forbund videre og ind I en ny virkelighed
Lars Aarø
24. NOVEMBER 2018
Ja Sisse Stroyer og øvrige i
Ja Sisse Stroyer og øvrige i PF-bestyrelsen. Det er godt, at bestyrelsen i PF vil til bunds i sagen, helt til bunds. Også selvom Lars Lindskov mener, det er ærgeligt, at PF skal bruge så mange ressourcer på at undersøge forhold, Lars Lindskov selv er årsagen til. Selvfølgelig skal de “rigide”regler og mystiske beskyldninger undersøges til bunds og det af en uvildig instans, for DJ med Lars Werge i spidsen kan åbenbart heller ikke finde ud af , hvad der er rigtig og forkert i denne sag. I fandt jo også Lars Lindskovs redegørelse på bestyrelsesmødet d.22.11.2018 for ikke fyldestgørende.
Men det handler ikke kun om regler ved udbetaling af midler fra Ophavsretsfonden, der uretmæssigt er blevet tildelt medlemmer imod reglerne. Men det handler også om den måde tiden op til generalforsamlingen, og den måde, hvorledes selve Generalforsamlingen blev håndteret på, og de forhold der påvirkede generalforsamlingen d.08.11.2018.
En sandsynlighed/hypotese for at udfaldet ved formandsvalget torsdag d.08.11.2018 blev hjulpet hjem til Lars Lindskovs genvalg, kunne være, at personer der har været begunstiget af Lars Lindskovs rundhåndethed med midlerne fra Ophavsretsfonden, og derfor naturligvis/sandsynligvis har stemt på Lars Lindskov. Denne antagelse/hypotese får vi dog aldrig mulighed for at efterprøve, da der ikke blev foretaget nogen registrering af, hvem medlemmerne stemte på, og en sådan registrering vil jo også stride mod GPDR reglerne, og det går jo naturligvis ikke. Men det var ikke i demokratiets ånd, det der skete d.08.11.2018.
Men ikke destro mindre er det et faktum, at generalforsamlingen d.08.11.var helt historisk usædvanlig. Sjældent var så mange mødt op til et formandsvalg med fuldmagter, og fronterne var trukket så skarpt op, så man kunne have ønsket sig en fredsmægler til stede inden generalforsamlingen . Og udfaldet af formandsvalget har også fået den konsekvens, at der på ingen måde er skabt forsoning og fællesskabsfølelse i PF, desværre.
Det må ene og alene skyldes Lars Lindskovs manglende evne til at møde sine medlemmer på. Og ikke lytte til dem, forstå deres dagligdag og problemer og altid være i åben dialog med medlemmerne. Være den stifinder Lars Lindskov talte om i sit kandidatur-interview til Journalisten. Men vi er mange i PF, der ikke ønsker at træde i formandens fodspor, for vi føler ikke, han sætter et ordentligt aftryk, vi trygt kan sætte vores fødder i.
Der er blevet sagt og gjort meget i dette kaotiske formandsskabvalg. Og der er blevet svigtet. Ærligheden, åbenheden, gennemsigtigheden, forskelligheden, dialogen og den fælles styrke som et samlet forbund med plads til alle, er blevet svigtet i den grad.
Hvis den nye bestyrelse i PF ikke tager opgaven alvorligt, og bliver ved med at svigte medansvaret, så er jeg alvorlig bange for, at kimen til den dybe frustration og mistillid der er en direkte konsekvens af dette formandsvalg, vil række langt ind i PF´s uvisse fremtid , desværre.
De bedste kollegiale hilsner Lars Aarø.
Lars Aarø
24. NOVEMBER 2018
Ja Sisse Stroyer og øvrige i
Ja Sisse Stroyer og øvrige i PF-bestyrelsen. Det er godt, at bestyrelsen i PF vil til bunds i sagen, helt til bunds. Også selvom Lars Lindskov mener, det er ærgeligt, at PF skal bruge så mange ressourcer på at undersøge forhold, Lars Lindskov selv er årsagen til. Selvfølgelig skal de “rigide”regler og mystiske beskyldninger undersøges til bunds og det af en uvildig instans, for DJ med Lars Werge i spidsen kan åbenbart heller ikke finde ud af , hvad der er rigtig og forkert i denne sag. I fandt jo også Lars Lindskovs redegørelse på bestyrelsesmødet d.22.11.2018 for ikke fyldestgørende.
Men det handler ikke kun om regler ved udbetaling af midler fra Ophavsretsfonden, der uretmæssigt er blevet tildelt medlemmer imod reglerne. Men det handler også om den måde tiden op til generalforsamlingen, og den måde, hvorledes selve Generalforsamlingen blev håndteret på, og de forhold der påvirkede generalforsamlingen d.08.11.2018.
En sandsynlighed/hypotese for at udfaldet ved formandsvalget torsdag d.08.11.2018 blev hjulpet hjem til Lars Lindskovs genvalg, kunne være, at personer der har været begunstiget af Lars Lindskovs rundhåndethed med midlerne fra Ophavsretsfonden, og derfor naturligvis/sandsynligvis har stemt på Lars Lindskov. Denne antagelse/hypotese får vi dog aldrig mulighed for at efterprøve, da der ikke blev foretaget nogen registrering af, hvem medlemmerne stemte på, og en sådan registrering vil jo også stride mod GPDR reglerne, og det går jo naturligvis ikke. Men det var ikke i demokratiets ånd, det der skete d.08.11.2018.
Men ikke destro mindre er det et faktum, at generalforsamlingen d.08.11.var helt historisk usædvanlig. Sjældent var så mange mødt op til et formandsvalg med fuldmagter, og fronterne var trukket så skarpt op, så man kunne have ønsket sig en fredsmægler til stede inden generalforsamlingen . Og udfaldet af formandsvalget har også fået den konsekvens, at der på ingen måde er skabt forsoning og fællesskabsfølelse i PF, desværre.
Det må ene og alene skyldes Lars Lindskovs manglende evne til at møde sine medlemmer på. Og ikke lytte til dem, forstå deres dagligdag og problemer og altid være i åben dialog med medlemmerne. Være den stifinder Lars Lindskov talte om i sit kandidatur-interview til Journalisten. Men vi er mange i PF, der ikke ønsker at træde i formandens fodspor, for vi føler ikke, han sætter et ordentligt aftryk, vi trygt kan sætte vores fødder i.
Der er blevet sagt og gjort meget i dette kaotiske formandsskabvalg. Og der er blevet svigtet. Ærligheden, åbenheden, gennemsigtigheden, forskelligheden, dialogen og den fælles styrke som et samlet forbund med plads til alle, er blevet svigtet i den grad.
Hvis den nye bestyrelse i PF ikke tager opgaven alvorligt, og bliver ved med at svigte medansvaret, så er jeg alvorlig bange for, at kimen til den dybe frustration og mistillid der er en direkte konsekvens af dette formandsvalg, vil række langt ind i PF´s uvisse fremtid , desværre.
De bedste kollegiale hilsner Lars Aarø.
Anita Corpas
24. NOVEMBER 2018
PPS. Jeg er blevet gjort
PPS. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg har fået skrevet 11 stemmer - det rigtige tal er 21.
Det er med beklagelse hermed rettet. Mvh Anita

Flere