Næstformand forlader Journalisterne

Bent Stenbakken, næstformand i Journalisterne, nedlægger sit hverv på grund af Qureshi-eksklusionen. »Vi skal passe på med at løbe som lemminger efter en sag,« siger Bent Stenbakken. Formand er »bedrøvet og ærgerlig«. (Præciseret 15:39: Bent Stenbakken forbliver medlem af Journalisterne og klokken 15:45 med præcisering af citat)

Næstformand i specialforeningen Journalisterne, Bent Stenbakken, forlader bestyrelsen.

I en mail sendt til de øvrige medlemmer af bestyrelsen og Journalisten.dk skriver Bent Stenbakken, at: ”Grunden er den øvrige bestyrelses beslutning om tirsdag aften på et onlinemøde at ekskludere sportsjournalist Michael Qureshi, Ekstra Bladet.”

Michael Qureshi blev bortvist fra Ekstra Bladet i sidste uge, fordi TV3 kunne fortælle, at han har opdigtet navne på kilder. Ekstra Bladet har trukket fem artikler tilbage, og Berlingske Media – hvor Qureshi var sportsjournalist på BT i en årrække – har trukket 22 artikler tilbage.

BT er i gang med en intern undersøgelse, og Egmont har trukket 500 artikler tilbage, som er relateret til Qureshi.

Journalisterne meldte onsdag ud, at Michael Qureshi ikke længere kunne være medlem af specialforeningen.

»Det er jo ikke journalistik, han har lavet. Punktum,« sagde formand Rasmus Mark Pedersen, som til daglig er journalist på Radio24syv.

Eksklusionen af Michael Qureshi blev drøftet på et bestyrelsesmøde, som Bent Stenbakken ikke deltog i.

Efter massiv kritik på blandt andet Facebook og manglende hjemmel i vedtægterne trak Journalisterne fredag eksklusionen af Michael Qureshi tilbage.

Bestyrelsen tog den nemme beslutning

At Qureshi kan fortsætte som medlem hos Journalisterne har dog ingen betydning for Bent Stenbakkens beslutning.

»Det ændrer hverken min holdning eller beslutning,« siger Bent Stenbakken til Journalisten.

I mailen til bestyrelsen kalder du eksklusionen for populistisk. Kan du uddybe det?

»Egentlig handler det om, at vi skal passe på med at løbe som lemminger efter en sag. Mange sviner journalistikken til. Ofte uberettiget, for det er meget god journalistik derude. Men i stedet for at tænke os om har vi taget den nemme beslutning uden at have hjemmel til det,« siger Bent Stenbakken.

Bedrøvet og ærgerlig

Formanden for Journalisterne Rasmus Mark Pedersen er »bedrøvet og ærgerlig« over, at Bent Stenbakken trækker sig. Han mener, der har været samarbejdsproblemer mellem formand og næstformand.

»Døden skal have en årsag. Det er for eksempel ingen hemmelighed, at der har været samarbejdsvanskeligheder mellem Bent og mig. På generalforsamlingen i foråret lovede vi bod og bedring, men samarbejdet er ikke blevet bedre,« Rasmus Mark Pedersen.

Tidligere på året kæmpede Bent Stenbakken i kampvalg om næstformandsposten med Allan Boye Thulstrup, HB-medlem, tidligere journalist på Herning Folkeblad og nuværende kommunikationskonsulent i Herning Kommune.

Stenbakken beholdt posten – efter at formanden for Journalisterne, Rasmus Mark Pedersen, på mødet havde sagt, at der havde været problemer med at få formandskabet til at fungere.

»Der er måske lidt langt fra Aalborg til København, og det er lige så meget min skyld. Det gør bare, at vores samarbejde ikke har været helt optimalt. Men uanset hvem der bliver valgt, vil jeg samarbejde med dem begge, og jeg håber, at begge vil være at finde i bestyrelsen,« sagde Rasmus Mark Pedersen.

Bent Stenbakken afviser at samarbejdsvanskeligheder er baggrunden for hans beslutning.

Rasmus Mark Pedersen forsøger nu at se fremad.

»Jeg håber, at vi i bestyrelsen får arbejdsro, hvor vi kan tænke os om og lægge en samlet plan for fremtiden. For selvfølgelig er jeg ikke blind for, at vi har mistet troværdighed, og at mange kan se bestyrelsen og måske i særdeleshed formanden som kvajemikler i denne sag,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Præciseret
15:39: Bent Stenbakken forbliver medlem af Journalisterne

15:45: Rasmus Mark Pedersen har ønsket at få præciseret sidste citat. Det lød tidligere: »Jeg håber, at vi i bestyrelsen får arbejdsro, hvor vi kan tænke os om og lægge en samlet plan for fremtiden. For selvfølgelig er jeg ikke blind for, at vi har mistet troværdighed, og at mange ser formanden som en kvajemikkel.«

3 Kommentarer

Bent Stenbakken
13. DECEMBER 2015
Kære medlemmer af
Kære medlemmer af Journalisterne og øvrige DJ-medlemmer
På opfordring - og da journalisten.dk og min tidligere formand Rasmus MP har valgt at fokusere på og gøre dette til en personsag i bedste Billedbladsstil om samarbejdsvanskeligheder mellem førstnævnte og undertegnede - skal jeg hermed tillade mig at gengive den begrundelse jeg sendte til Journalisternes bestyrelse fredag 11.december.
.
Kære formand Rasmus MP og øvrige bestyrelseUndertegnede, Bent Stenbakken, nedlægger hermed sit tillidshverv som næstformand i specialforeningen Journalisterne.

Grunden er den øvrige bestyrelses beslutning om tirsdag aften på et onlinemøde at ekskludere sportsjournalist Michael Qureshi, Ekstra Bladet.
Ikke fra forbundet, men fra vor egen journalistiske forening. Uden at have hørt manden selv forklare sig. Men dog efter have lagt en besked på hans telefonsvarer.

I en skriftligt afbudsmail til mødet skrev jeg - ordret citeret fra min egen mail:

"Qureshi-sagen – ingen grund til at vi blander os i den, der er masser af andre, som allerede har markeret, og vi behøver ikke at komme rendende som det tynde øl."

Jeg mente og mener stadigvæk, at der ikke var nogen grund til, at vi gik ind i sagen, når både forbundet og Ekstra Bladet var på banen og gjorde det, som skulle gøres for at rydde op.

I øvrigt mener jeg slet ikke, at Journalisterne har hjemmel til at smide nogen som helst ud. Først er du organiseret i fagforeningen, derefter kan du blive organiseret i Journalisterne.

Jvf. i øvrigt forbundets vedtægter, der gælder for ALLE journalister:

§ 7 Bøde eller eksklusion
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem og/eller idømme det bøde,
når medlemmet enten skader andre medlemmer eller forbundets interesser.
Stk. 2. Et medlem, der arbejder som strejkebryder, kan ekskluderes af
hovedbestyrelsen. Som strejkebryder anses enhver, som i strid med forbundets
interesser arbejder inden for et område, der er omfattet af konflikt (strejke,
lockout, blokade eller boykot). Et medlem kan ikke ved udmeldelse af forbundet
unddrage sig pligten til at deltage i en konflikt, som er varslet før udmeldelsen.
Stk. 3. Forinden idømmelse af bøder eller eksklusion har det pågældende
medlem krav på en personlig forhandling med hovedbestyrelsen

I koncentreret form, du ryger ud, hvis du skader andre kolleger eller forbundet eller arbejder som strejkebryder.

Det kan diskuteres, hvad Michael med de mange anonyme, sportslige kilder har gjort - skadet andre journalister? Tvivlsomt.
Skadet forbundet? Kan hænde - vort omdømme er jo til stadighed under beskydning.
Været strejkebryder - hvornår har vi sidst haft en strejke ... og én, der varede så længe, at nogen kunne bryde den.

Bemærk så sidste stk. 3 . Inden eksklusion - har du krav på en personlig forhandling ...

At smide Mr. Sports-Q ud smager af populisme og renden efter billige points og hit på nettet og er i dyb modstrid med mine faglige holdninger.

Der er derfor med beklagelse, men ganske velovervejet at jeg trækker mig som næstformand for Journalisterne. Jeg har kort tidligere drøftet sagen, da jeg fik nys om ekskluderingen, med formand Rasmus telefonisk og givet udtryk for, at sådan er det selvfølgelig også at være medlem af en bestyrelse. Nogen gange får du medvind for dine synspunkter, andre gange taber du.

Men efter at have sat mig ind i sagsforløbet, må jeg kunne holde ud at se mig selv i spejlet om morgenen, når skægstubbene skal væk. Og det her strider mod mine principper for, hvad en fair og ordentlig behandling indebærer.
Der hvor jeg kommer fra, behøver du ikke at slå mere på en mand, der allerede ligger ned.

Derfor ser jeg mig nødsaget til at trække mig som næstformand i Journalisterne, men fortsætter selvfølgelig som almindeligt medlem uden for bestyrelsen. Med de demokratiske rettigheder det giver mig.

I håb om at foreningen finder en bedre vej og andet at bruge kræfterne på.

Tak for det samarbejde vi havde.

kammeratlig hilsen
Bent Stenbakken
Peter Nielsen
12. DECEMBER 2015
Fra artiklen :

Fra artiklen :

...Præciseret 15:39: Bent Stenbakken forbliver medlem af Journalisterne...

Spørgsmål til nuværende formand fra Danske Sportsjournalister :

Forbliver Michael Quereshi medlem af http://www.danskesportsjournalister.dk eller ej ?

Super, hvis nuværende formand fra Danske Sportsjournalister har tid til at svare på det spørgsmål ligeom fint gjort i eksempelvis tidligere kommentarfelt som nedenstående artikel tidligere nævnt her på siden :

https://journalisten.dk/follow-money
Rasmus MP
11. DECEMBER 2015
Grunden til at jeg ønskede at
Grunden til at jeg ønskede at få præciseret sidstnævnte er fordi jeg aldrig havde sagt det først skrevne.