Næsten dobbelt så mange medlemmer i støttede job

I løbet af et år er der næsten sket en fordobling i antallet af medlemmer, der har været i støttede job, eksempelvis med løntilskud. Det viser nye tal fra DJ. Ledigheden fortsætter med at dale. Se tallene her.

I løbet af et år er der næsten sket en fordobling i antallet af medlemmer, der har været i støttede job, eksempelvis med løntilskud. Det viser nye tal fra DJ. Ledigheden fortsætter med at dale. Se tallene her.

Friske tal fra DJ viser, at ledigheden fortsætter med at falde. Samtidig er der sket et boom i antallet af medlemmer i støttet arbejde.

Overordnet er den gennemsnitlige ledighed faldet fra 5,7 % til 4,5 %. I marts 2010 var 654 medlemmer på dagpenge, hvor tallet i marts 2011 var 530.

Antallet af medlemmer, der er berørt af ledighed, er faldet fra 7,5 til 6,9 % i samme periode.

DJ's gennemsnitlige ledighed er dog stadig lidt over landsgennemsnittet. Ledigheden for forsikrede på hele det danske arbejdsmarked var i marts 2011 på 4,0 %, oplyser DJ.

Det fremgår også af DJ's tal, at der er en markant stigning i antallet af medlemmer, der er i støttet arbejde – eksempelvis løntilskudsjob. I marts 2010 havde 71 medlemmer været i støttet arbejde, imens tallet i marts 2011 er 131.

Antallet af støttede job er blandt andet mere end fordoblet i den københavnske Kreds 1 – fra 34 medlemmer i marts 2010 til 72 i marts 2011.

I den midtjyske Kreds 5 er antallet af medlemmer i støttede jobs i samme periode steget fra 0 til 6, viser DJ's opgørelse. Kun i den sønderjyske Kreds 3 er det gået den modsatte vej. Her er antallet af medlemmer i støttede job faldet marginalt fra 4 til 3.

1 Kommentar

Niels Riis Ebbesen
4. JUNI 2011
Re: Næsten dobbelt så mange medlemmer i støttede job

Hmm... hvis vi medregner mediestøtten og den tvangsudskrevne medielicens, som vel er det tætteste man kan komme på en skatteopkrævning til TV-medierne, så er det da hovedparten af alle danske journalist job som er støttede, man kan faktisk sige, at mediebranchen er en branche der i et betydeligt omfang lever af overførselsindkomster.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen