Næst- eller formand

DJs næstformand, Christian Kierkegaard, lader det være op til tillidsrepræsentanter og hovedbestyrelsen, om han skal være formands-kandidat eller forblive som næstformand.

DJs næstformand, Christian Kierkegaard, lader det være op til tillidsrepræsentanter og hovedbestyrelsen, om han skal være formands-kandidat eller forblive som næstformand.

DJs næstformand gennem otte år, Christian Kierkegaard, vil ikke på nuværende tidspunkt afgøre, om han på delegeretmødet den 21. april vil være formandskandidat.
»Det afgørende for mig er, at vi får et godt ledelsesteam. Så hvis det ideelle er at finde en ny formand, så er det fint for mig. Så hvis vi bedre kan tiltrække den rigtige person til en formandspost end næstformandspost, så står jeg ikke i vejen. Det vigtigste er helheden,« siger Christian Kierkegaard.
– Men hvad vil du helst?
»Et godt samarbejde. Hvis det viser sig, at en stor kreds af tillidsrepræsentanter og hovedbestyrelsesmedlemmer på et tidspunkt vurderer, at det er den bedste løsning, at jeg bliver formandskandidat, så er jeg til rådighed.«

0 Kommentarer