NÆRE NYHEDER

Selvforherligelsen spillede ingen central rolle, da mediechefer – ved invielsen af Centret for Journalistik og Efteruddannelse – gav nyhedsjournalistikken karakterer. »Der er kreativitets-krise i nyhedsdækningen. Jeg savner originalitet, jeg savner modet, den ægte interesse og reel indignation hos journalisterne,« sagde Jens Gaardbo, nyhedschef på TV 2/NYHEDERNE.
Selvforherligelsen spillede ingen central rolle, da mediechefer – ved invielsen af Centret for Journalistik og Efteruddannelse – gav nyhedsjournalistikken karakterer. »Der er kreativitets-krise i nyhedsdækningen. Jeg savner originalitet, jeg savner modet, den ægte interesse og reel indignation hos journalisterne,« sagde Jens Gaardbo, nyhedschef på TV 2/NYHEDERNE.

• Tyngde og vægt bag ordene. Det var det billede, Centret for Journalistik og Efteruddannelse (CFJE) gerne ville give af sig selv ved centrets åbning i Århus midt i marts.
I hvert fald serverede centret en 1 kilo og 144 gram tung bog om nyheder som forsmag på, hvad CFJE vil tilbyde medieverdenen fremover. Nye nyheder hedder bogen, som gør status over nyhedernes tilstand i Danmark. 34 mediefolk har bidraget med hver deres nyheds-frontberetning.
»Et af formålene med Centret er at producere en øget indsigt om journalistikkens væsen. Bogen om nyheder demonstrerer i praksis én af de metoder, som vi fremover vil bruge i arbejdet med at indsamle og udvikle viden om journalistikkens mekanismer, metoder og virkemidler,« sagde CFJEs leder, Lars Kabel.
»Et mål for vores arbejde er at give journalister og andre redaktionelle medarbejdere nogle professionelle holdepunkter og moderniserede redskaber. Målet er at bidrage til at forbedre kvaliteten af det journalistiske indhold,« uddybede Lars Kabel.
Nærhed er blevet et mere og mere vigtigt kriterium i nyhedsjournalistikken i 90’erne, konstaterede Lars Kabel med baggrund i CFJEs analysearbejde i Nye nyheder – samfundmæssig betydning er samtidig blevet et mindre væsentligt kriterium.
»Identifikation og relevans for mediernes brugere er blevet udslagsgivende kriterier for mange redaktionelle valg. Det er en radikal anderledes form for kundetænkning, der er taget i brug på redaktionerne,« sagde Lars Kabel.

Nede-på-jorden
Og oplægsholderne ved CFJEs åbningsarrangement, som til daglig sidder på toppen af den danske nyhedsproduktion, gav udtryk for samme nærhed-tendens.
»Mere og mere journalistik fjerner sig fra toppen og går ind på almindelige folks vilkår. Det er en trøst for os på lokalaviserne, at landsmediernes største problem er skabt af manglende kontakt og viden om, hvad der sker hos læserne. Vi har fødderne plantet i mulden,« sagde Nils Thostrup, chefredaktør på JydskeVestkysten, som i sin indledning konstaterede, at bogen Nye nyheder gav ham en oplevelse af at have oplevet det hele før.
»Lokalstoffet er næringsstoffet, der giver mastodonterne kraft. De andre havde et problem, hvis de skulle undvære den nede-på-jorden-journalistik, som vi er tvunget til at dyrke,« mente Nils Thostrup.
For at illustrere det næres betydning for læserne, fortalte han om sin oplevelse dagen i forvejen – dagen efter EU-kommissionens afgang – han havde været til et hyggeligt arrangement i det sydvestjyske, og snakken gik om alt – om trænerskandalen i den lokale sportsklub, om aktierne, om højspændingsledninger …
»I de fem timer, vi var sammen, var der ikke én, der nævnte kommissionen med et ord. Og det var altså veluddannede folk. Det er nede-på-jorden-ting, der interesserer folk. Vi overvurderer alt for ofte det verdensbillede, vi skaber,« konkluderede Thostrup.

Savner modet
»Nærhed er blevet en vigtig størrelse,« konstaterede også nyhedschefen for TV 2, Jens Gaardbo, som noterede, at den største forandring var folks ønske om flere og flere nyheder:
»I dag sender vi på TV 2 ni nyhedsudsendelser i døgnet, for ti år siden sendte vi én. Men det er en myte, at kvantitet betyder mindre kvalitet. Radioavisen blev heller ikke dårligere af at gå over til time-drift.«
Selv om han sarkastisk talte om »den bekymrede elites« bekymring for mediernes kvalitet, så afslørede han samtidig, at han også var en »bekymret« mediechef. Han var stærkt i tvivl, om der kan skaffes nok dygtige folk til at lave denne øgede tv-nyhedsproduktion.
»Vi har en kreativitets-krise – en videnskrise. Vi mangler kritiske journalister med evnen til at angribe den politiske korrekthed. Jeg savner mere reel indignation i stedet for professionel indignation, mere ægte interesse i stedet for professionel interesse,« sagde Jens Gaardbo, der gjorde journalisters kedsommelighed til fagets største problem.
»Jeg savner modet, originaliteten. Forudsigeligheden er en tendens, men måske er vi bare et spejl af vores tid, hvor alt bliver retro – alt er set før, selv svaj i bukserne,« sagde Gaardbo.
Han afslørede, at han alt for ofte keder sig, når han ser nyheder. Der er for meget ligegyldigt, for mange mellemregninger i mediernes nyheder:
»Vi skal have ryddet op midt i avisen, midt i udsendelsen. Smid alle midtvejshistorierne ud – for eksempel den 7. historie om, at nu er der vist snart et finanslovsforlig. Lav seks forsider og seks bagsider, drop side 4,5,6 og 7.«

www.cfje.dk kan man læse nærmere om det nye efteruddannelsescenter, studere deres vidensbase og uddannelsesdatabase.

0 Kommentarer