Når Facebook censurerer

I kampen mod fake news og hate speech er vi endt med at give private virksomheder magten over samfundsdebatten, skriver Uffe Gardel, der opfordrer DJ til at gå ind i debatten
11.01.2018 · 11:41
Uffe Gardels billede
Uffe Gardel
Journalist og kommunikationsrådgiver

For nogle uger siden var jeg ude for noget, jeg ville have nægtet at tro på, hvis ikke det var, fordi jeg så det med mine egne øjne.

Jeg deltog i en engageret Facebook-debat på min egen Facebook-side; emnet var den russiskstøttede krig i Østukraine. Vi var vel fire-fem deltagere, alle danskere: to pro-russiske og tre pro-ukrainske. Det var en livlig debat, men den var saglig.

Pludselig blev den ene af de pro-russiske deltagere tavs. Han reagerede ikke på tiltale. Ikke en lyd kom fra ham, og tidligere indlæg var pludselig forsvundet.

Det viste sig, at hans kommentarer var begyndt at blive slettet lige så hurtigt, som han postede dem. Det lykkedes mig en enkelt gang at nå at se en kommentar, og da jeg et øjeblik senere genopfriskede siden, var indlægget væk igen. Jeg nåede at tage dette skærmdump af kommentaren, før den blev slettet:

Ja, det drejer sig om den efterhånden landskendte pro-russiske debattør Jesper Larsen, der ihærdigt forsvarer de pro-russiske oprøreres sag her og der og alle vegne.

Jesper Larsen fik selv disse meddelelser fra Facebook, efter at de første par kommentarer var blevet slettet:

Hverken spam eller fake news

Men hvad var nu det? For Jesper Larsens indlæg var jo ikke spam og heller ikke fake news. Som man ser ovenfor, var der tale om en kort kommentar med link til et YouTube-klip fra ukrainsk tv, hvori indbyggere i de ukrainsk-kontrollerede dele af Donbas kritiserer regeringen.

Som det fremgår af dette link, er Jesper Larsens tilfælde tilsyneladende ikke det første; det er bare ikke et fænomen, som ret mange uden for kredsen af SoMe-interesserede har været opmærksom på.

Det lyder langt ude, at Facebook skulle have en særlig algoritme, som fanger pro-russiske indlæg. Mere sandsynligt var det måske, at nogen havde anmeldt Jesper Larsen for spam, og at han nu ganske kortvarigt var afskåret fra at kommentere opslag, mens Facebook opklarede sagen? 

Til brug for denne blog har jeg bedt Facebook om en forklaring. Og jeg har fået denne tilsendt fra den danske talsmand for Facebook, Peter Andreas Münster:

”Det korte af det lange er, at ’rigtige’ mennesker godt kan risikere at trigge vores anti-spamsystemer, hvis de poster meget hyppigt og meget hurtigt. Det handler altså IKKE om indholdet i kommentaren, eller hvem det afgiver den – alene om, at vores systemer reagerer på nogle bestemte signaler. Vi arbejder hele tiden på at forbedre dem, så vi kan holde Facebook fri for spam, samtidig med at folk har friheden til at sige, hvad de mener, uden at spørge om lov først.”

Ingen appelmulighed

Det er altså dér, vi er havnet: Facebook slukker for brugere, som deltager for aktivt i debatten. Det sker uden varsel, uden diskussion og uden appelmulighed.

Der er heller ingen appelmulighed, når det er en anmeldelse fra andre brugere, som udløser sletningen. Dette ramte lige efter jul den kendte debattør Suzanne Bjerrehuus, som fik tre dages karantæne fra Facebook for at kommentere en række gruppevoldtægter i Malmø:

”Grov og modbydelig vold, som de slipper af sted med. Politiet er magtesløse. (...) Svenskerne burde tage opgøret med de politikere, som har ødelagt Sverige,” skrev hun.

Dette var ifølge Facebook i strid med virksomhedens uigennemskuelige ’Fællesskabsregler’, der forbyder ”opslag, der angriber personer på baggrund af race, etnisk baggrund, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, køn eller handicap.”

Der er ganske meget, som kan falde ind under den definition. Men lige akkurat Bjerrehuus’ opslag gør faktisk ikke. Hun angriber svenske politikere for at have ”ødelagt Sverige”, og det kan man mene er noget henrivende vås, men det er et legitimt politisk synspunkt.

Debat med en kneblet modpart

Jeg deler ikke Jesper Larsens og Susanne Bjerrehuus’ synspunkter. Men jeg mener, at det skader demokratiet, hvis de forhindres i at fremsætte dem. Det er simpelthen meget vanskeligt at føre en diskussion, hvis modparten er kneblet og bagbundet.

Jeg kender godt det umiddelbare modargument, som dukkede op allerede i forbindelse med Facebooks fjollede bortcensurering af nøgenhed: Facebook er en privat virksomhed og er derfor i sin gode ret til selv at bestemme sine brugervilkår.

Argumentet er bare ikke længere holdbart. Facebook har fået så stærk en position, at regulering er nødvendig. En stadig større del af den danske samfundsdebat foregår på Facebook. Facebook-sider udvikler sig til egentlige medier, som tilmeldes Pressenævnet. I visse tilfælde bruger etablerede webmedier Facebooks debatmodul til at styre brugerkommentarer; det gælder pt. Syddanske Mediers aviser.

Alle disse medier overlader i realiteten en del af deres redigeringsret til Facebook, og alene dette burde alarmere alle publicister.

Kampen mod fake news presser ytringsfriheden

Facebook-ledelsen er muligvis noget forvirret af de blandede signaler, den modtager fra offentligheden. Har vi og vores valgte politikere måske ikke netop krævet, at de gør en indsats mod fake news, hate speech og russiske propaganda-profiler?

Facebook har eksperimenteret med forskellige tiltag mod fake news, som er det, der optager politikerne på den anden side af Atlanterhavet mest. Facebook begyndte med at markere såkaldt ’disputed content’. Så supplerede man med oplysninger om udgiverne, og senest er man gået over til at levere supplerende indhold til de tvivlsomme historier.

Hos vores store nabo i syd er det ikke fake news, men hate speech, man er mest bekymret over: Tyskerne er simpelthen bange for landets stærke højreradikale miljø. Derfor vedtog Forbundsdagen i foråret en lov med skrappe sanktionsmuligheder over for webmedier, herunder Facebook, som ikke straks fjerner hate speech.

Loven, som i Tyskland populært kaldes ”Facebook-loven”, har været voldsomt kritiseret af jurister og borgerrettighedsforkæmpere. For den truer ytringsfriheden på helt samme måde, som indgreb mod fake news: Man overlader det til private aktører at censurere den offentlige debat – på en ikke gennemskuelig måde.

Det er af samme grund, at amerikanske borgerrettighedsforkæmpere er kritiske over for Facebooks beslutning lige før jul om at lukke den tjetjenske leder Ramsan Kadyrovs konto: Facebooks beslutning er præget af stor uigennemsigtighed.

Uigennemskuelige algoritmer

Så det første, vi kunne forlange af Facebook, var gennemskuelighed og åbenhed: Over for dem, som rammes af indgreb, men også over for resten af samfundet. Vi må i det mindste kende de regler, debatten censureres efter.

Regulering kommer vi ikke uden om. At overlade det til Facebook alene at bestemme, hvem der må ytre sig på Facebook, og hvad de må ytre sig om, svarer til at overlade det til flyselskaber alene, hvem der må flyve hvorhen.

En af de eksperter, som kommenterede den tyske Facebook-lov før vedtagelsen, mediejuristen Wolfgang Schulz fra Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, advarede direkte mod det, vi ser anvendt mod danske Jesper Larsen, nemlig algoritmebaserede automatiske sletninger. For den slags er særlig svært at kontrollere udefra. Schulz’ forslag var at satse på det, han kaldte ’reguleret selvregulering’, altså en lovgivning, som kan danne ramme om Facebooks og andres egen regulering; noget, vi er godt kendte med fra den danske medielovgivning.

Under alle omstændigheder må det stå klart nu, at vi ikke både kan få et sikkert net og et frit net. Og det er en gammel sandhed, at den, som opgiver frihed for at få sikkerhed, risikerer at miste begge dele. Derfor er denne diskussion afgørende vigtig for vores demokrati, og den burde engagere alle, som har til opgave at kæmpe for ytringsfriheden – herunder DJ. 

Journalisten har fremlagt indlægget for Facebook via virksomhedens kommunikationsbureau i Danmark, Lead Agency. Her oplyser man, at Facebook ikke har flere kommentarer end den, Peter Andreas Münster allerede har givet til Uffe Gardel.

 

Kommentar

11/01/2018 - 18:14

Jesper Larsen

Tak til Uffe Gardel for at tage dette væsentlige emne op på denne plads.

Der mangler nogle relevante tekniske aspekter - Facebooks egen forklaring holder ikke vand.
Jeg har oplevet tre forskellige mekanismer.

Den mildeste er dén Uffe Gardel beskriver, hvor en kommentar bliver markeret som ’spam’ og Facebook informerer mig om det. Denne mekanisme udløste jeg selv ved at opslå samme kommentar tre gange i træk, fordi jeg opdagede jeg blev ’ghost bannet’, som er en snedig usynlig censur.

Ghost banning fungerer sådan, at brugeren selv ser sin kommentar, men den ikke vises til nogen andre. Brugeren får altså ingen information om, at kommentaren øjeblikkeligt er slettet af Facebook.

Det er som at sende et læserbrev til en avis og modtage det eneste eksemplar af avisen, der indeholder læserbrevet, mens alle andre ser et andet indhold, eller sende en mail der aldrig ankommer til modtageren, men ligger i din egen ’sendt post’-mappe. Ghost banning er direkte vildledning og sker usynligt. Dette er senere sket flere gange for mig.

Det værste er dog redigering af indhold, som Facebook også foretog sig i underdebatten til en kommentar jeg havde skrevet. Her gik Facebook aktivt ind og slettede to af mine (under)kommentarer, hvilket blev opdaget da en anden debattør spurgte mig hvorfor/om jeg havde slettet tidligere kommentarer. Qua kommentarernes konkrete indhold, så er det helt usandsynligt disse sletninger var algoritmebaseret, set med mine øjne.

Facebook slettede altså udvalgte kommentarer i en debattråd uden nogen form for information.
En uge senere fik jeg en pop-op besked, hvor Facebook beklagede en ansat havde slettet noget af mit indhold og hvor det blev oplyst indholdet var genskabt. Der var ingen beklagelse af metoden, eller nogen svarmulighed til Facebook. Min opfattelse er, at det kun skete, fordi Uffe Gardel eller andre kontaktede Facebook.

Forløbet var altså sådan, at Facebook først slettede udvalgte kommentarer i en debattråd, for derefter at aktivere ’ghost banning’, som jeg dokumentere ved lave en opførsel, der igangsatte almindligt Facebook-spamfilter (samme kommentar 3 gange i træk). Når det alligevel lykkedes at kommunikere med de øvrige debattører, så var det fordi jeg stadig kunne lave billedkommentarer dermed dokumentere og ”afsløre” den censur der finder sted.

Jeg har aldrig modtaget nogen form for advarsel/karantæne fra Facebook for overtrædelse af retningslinjer eller lign. Inden for de sidste to måneder er de forskellige censur-mekanismer dog trådt massivt i kraft mod mig i forskellige sammenhænge, ligesom det for længst er sket i stor stil for de personer jeg følger i udlandet og som afviger fra de ”etablerede meninger”. Det sker på Google, YouTube, Facebook og andre platforme.

Nogen vil hævde, at Facebook som privat virksomhed kan gøre hvad de vil, men denne debat kan hverken løsrives fra virksomhedens monopolstatus, eller politiske trusler om indgriben mod deres forretning med mindre de selv regulerer/modererer.

I Politiken 9. september 2017 kan man i en artikel læse at ”Forsvarets Efterretningstjeneste og PET er også inddraget i den nye danske indsats mod misinformation, men de konkrete funktioner vil Udenrigsministeriet ikke gøre rede for”.

På ironisk vis, så markerede Facebook det som ”spam”, da jeg i en debat skrev en kommentar med et link til netop denne artikel.

Jeg ser desværre udviklingen gå i helt forkert retning og at dette kun er begyndelsen. Af en række grunde synes der at være støtte til indgreb mod ytringer fra større etablerede medier. Hvis ikke almindelige borgere i almindelighed og journalister i særdeleshed siger fra, så ender vi med at ukendte personer censurerer sociale medier efter uigennemskuelige eller politiske retningslinjer.

12/01/2018 - 11:24

Kåre Fog

Jeg har igennem de seneste uger været udsat for censur af indholdet på min facebookside "Kønsdebat". Det er en side med kritisk holdning til feminisme, og der er fjernet et antal opslag, med deraf følgende karantæne, hvor jeg har været blokeret fra at bruge facebook aktivt. Efter at en journalist på Berlingske har taget fat på sagen og talt med Facebook, har Facebook genoprettet fire af opslagene, samt ophævet karantænen. Disse fire opslag var helt uskyldige og overtrådte ingen regler overhovedet. Men fire andre opslag er stadig fjernet; det er især opslag, som er meget kritiske over for MeToo bevægelsen, men uden at overtræde nogen regler for hvad man må sige. Alligevel har Facebook lige præcis valgt IKKE at genoprette netop disse opslag. Det vil sige at der i censorkorpset sidder en person, som sympatiserer med feminismen og aktivt forhindrer, at opslag som går imod vedkommendes personlige ideologiske holdning får lov at blive stående. Der er således tale om egentlig bevidst meningscensur.
Der kommer en artikel i Berlingske om det, formentlig lørdag eller søndag.

12/01/2018 - 12:15

Uffe Gardel

Jo mere omtale vi får af problemet, jo flere tilfælde tror jeg vil komme frem i lyset. Derfor er det glædeligt, at medierne begynder at interesssere sig for sagen. Tak i hvert fald til både Jesper Larsen og Kåre Fog for supplerende oplysninger og kommentarer.

Som jeg skrev i min blog, bør organisationer med interesse for ytringsfrihed tage problemet op, herunder ikke mindst DJ. DJ vil eventuelt kunne hente inspiration hos sin tyske søsterorganisation Deutsche Journalisten-Verband.

Lige efter nytåre udspillede der sig nemlig en bizar sag i Tyskland, hvor Twitter slettede et tweet fra AfD-politikeren Beatrix von Storch om migranter; "barbarhorder", kaldte hun dem. Det var jo galt nok i sig selv. Von Storchs tweet blev omgående pariodieret af det satiriske magasin Titanic i et tweet fra magasinets twitterkonto. Så blev også dét tweet slettet, og Titanic fik 12 timers karantæne.

Det fik DJ's tyske søsterorganisation til at skrive følgende:

"Med censuren mod Titanic er der opstået netop det, som vi advarede mod allerede i (Facebook-)lovens høringsfase: En privat virksomhed med hjemsted i USA bestemmer, hvor lang presse- og ytringsfriheden i Tyskland rækker. Det er at give køb på de forfatningssikrede borgerrettigheder!"

Det har DJV jo ret i, selv om man kunne have ønsket sig, at det også havde protesteret over censureringen af von Storch. Og situationen er altså åbenbart den samme i Danmark, selv om vi endnu ikke har nogen Facebook-lov.

Sagen er fint omtalt af Politikens chefredaktør, Christian Jensen, her:
https://politiken.dk/debat/klummer/art6282083/Zuckerberg-er-verdens-m%C3%A6gtigste-chefredakt%C3%B8r-blot-uden-ansvar

Og DJV's udtalelse kan læses her:
https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-download/pressemitteilungen/detail/article/zensur-gegen-titanic-beenden.html

12/01/2018 - 18:26

Niels Riis Ebbesen

Få lige styr på begreberne, det er kun en statsmagt som kan udøve censur, FaceBook er som ethvert andet medie, der redigerer indholdet på deres web-site.

14/01/2018 - 11:41

Johann Meier

Jeg blev udelukket i 30 dage, fordi jeg formastede mig til at bruge et billede fra en af Astrid Lindgreens børnebøger, i en diskussion på en svensk tråd. For at illustrere hvordan det hele er skredet, henviste jeg til et sted hvor Pippi Langstrømpe siger: Jeg smører mig med skosværte over hele kroppen, så bliver jeg negerprinsesse.
Havde det bare betydet udelukkelse fra FaceBook, så havde et skuldertræk været nok. Men da stort set alle medier og dagblade har lagt sig fladt ned for FaceBook, da de bruger FB's login på deres debatsider, så har de i realiteten overladt til FB, at bestemme hvem der må deltage i debatten og hvem der ikke må.

14/01/2018 - 11:58

Jens Yde

Er Facebooks anonyme redaktionssekretærer medlemmer af DJ?

14/01/2018 - 13:12

Uffe Gardel

Niels Riis Ebbesen, en af mine pointer er netop, at især Facebook har en position som gør, at det ikke længere kan betragtes og behandles som et almindeligt medie; Facebooks redigering får virkning som censur. Men lad os ikke strides om ordet, når bare vi er enige om målet, nemlig at Facebook principielt ikke fjerner ytringer og billeder.

Johann Meier, tak for eksemplet, som er karakteristisk. Der er rigtig mange ytringer i ord og billedform, som vil virke stødende på nogen et eller andet sted i verden. I visse lande reagerer man stærkt på billeder med racistisk karakter, i andre lande reagerer man lige så stærkt på islamkritik, eller på nøgenhed, eller på noget helt fjerde. Hvis vi accepterer at de globale sociale medier redigerer, så vil de redigere efter en global laveste fællesnævner; de vil fjerne alt, hvad der kunne støde nogen, noget sted. Det er uholdbart.

15/01/2018 - 09:52

Steen Ole Rasmussen

De gamle envejs massekommunikationsmedier adskiller sig fra de sociale, derved at budskaberne opstår blandt brugerne på de sociale, hvor de formuleres og vælges ensidigt af de gamle mediers redaktioner.

Det er den basale forskel, som gør det lettere problematisk at tage de gamle mediers konstante kritik af "de nye/sociale medier" alvorligt. Især, da de nye medier pr. definition ikke selv laver indholdet, er debatten om censur og ytringsfrihed på de sociale medier lettere pervers.

Censuren hos de gamle medier ligger i selve den redaktionelle linie, men den er umulig at undgå, da tilvalget af budskaber performativt og med nødvendighed inkluderer fravalget af alle andre. Vi kan ikke sige og bringe alt hele tiden, deri ligger nødvendigheden af censur. Og da kommunikationen er envejs i de gamle medier, så ligger den på redaktionens side.

De gamle mediers dagsorden går så på at dæmonisere de nye. Det har man valgt at gøre. Det er det tilvalg, som man har truffet!

De gamle medier er udfordret af de nye. De nye udfordrer de gamle på brøddet, som de nye tager, og som de nye giver (ved at bringe referencer til de gamle, som så tæller i brugerfladen).

Had kærlighedsforholdet mellem nye og gamle fylder alt i de gamles opmærksomhed. I de nye er de gamle mediers budskaber bare en referencemulighed blandt alle andre.

Det handler ikke om kampen for ytringsfrihed, censur eller kampen mod fake news, sådan som de gamle prøver på at fremstille det hele tiden, af let gennemskuelige grunde.

Det handler primært om, at de gamle er ved at miste taget, og at de også mister eksistensberettigelsen, fordi de ikke vil sætte deres udfordring ind i en forpligtende selvbeskrivelse.

Først når de gamle medier igen formår at inkludere deres reelle udfordringer i deres indskrivning af sig selv i den verden, som de hævder at ville, kan de siges igen at have vundet deres integritet.

Men de vil ikke indtage deres sande plads i verden. Derfor er de selv fake news, og deres erklærede kamp mod fake news er selv fake news.


15/01/2018 - 10:08

Niels Riis Ebbesen

Hej Uffe Gardel, det er altså noget sludder, at FaceBook udøver censur, det står nemlig enhver frit for, at åbne et alternativ til FaceBook. Jeg har f.eks. min egen hjemmeside, hvor jeg frit og uden problemer kan udstille fotos, som med usvigelig sikkerhed vil blive fjernet på FaceBook.

FaceBook redigerer indholdet på deres web-site, og det er ikke spor anderledes end dette medie, hvor jeg har oplevet, at nogle af mine indlæg er blevet fjernet, og det skyldtes ikke, at de var off-topic, eller at de indeholdt lovstridige udsagn, de trykkede bare på et af journalisternes og mediernes ømme punkter.

Og det er dovenskab, når de danske medier bruger et FaceBook plug-in til debatterne på deres egne web-sites, læserne burde faktisk boykotte debatterne på de danske medier, hvor de ikke kan debattere frit, så længe de holder sig inden for den danske lovgivnings rammer.

18/01/2018 - 10:19

Jan Eskildsen

En del gange har jeg oplevet at få indlæg i kommentarfelter markeret som spam.
Der stod, at jeg og modtageren kunne se det, men kun os.
De kan kalde det algoritmer alt det de vil, resultatet er det samme : indlæg slettes.

22/01/2018 - 09:14

Steen Ole Rasmussen

De gamle medier, med den gamle dampradio i spidsen, manipulerer og censurerer selv på en måde, der kommer en foretrukken dagsorden imøde. Det kan som nævnt kun handle om en politisk en af slagsen.

Jeg har lige sendt lidt supplerende oplysninger til DRs dækning af forholdene i Catalonien, hvor man havde en afstemning om løsrivelse fra Spanien d.1/10 -17.

Det lyser som følger:
"Der står i artiklen,( https://www.dr.dk/nyheder/udland/puigdemont-trodser-trussel-om-arrestordre-og-er-landet-i-koebenhavn ) at mindre end halvdelen af de stemmeberettigede deltog i afstemningen d.1 okt. -17. Det er ikke korrekt. Det er tilmed en meget politisk påstand, som er blevet gentaget igen og igen ikke bare i danske medier, men især fra den spanske regerings side.

Ved nævnte valg blev et antal på ca. 700 000 afgivne stemmer beslaglagt af det nationale spanske politi. Hvis dette tal lægges til de optalte stemmer, som indgår i den officielle procentsats, som DR refererer til sammen med den spanske regering, så ender man et godt stykke over 3 millioner afgivne stemmer.

Det skal også nævnes, at op mod 1000 catalanske borgere blev udsat for vold i forbindelse med forsøget på at gennemføre afstemningen, igen noget som skyldes indblanding ude fra, nemlig selv samme spansk nationale politi.

Man refererer til og bruger referencen til det valg, der blev gennemført d.1 okt. -17, med det formål at vise, at beslutningen om at løsrive sig fra spanien ikke har noget folkeligt mandat i denne afstemning, uden samtidigt at indrømme hvordan den spanske regering selv har forhindret folket i at vise sin mening.

Danmarks Radio og alle andre medier og nyhedsbureauer er på den måde aktivt deltagende i en form for manipulation, som falder i forlængelse af den spanske stats forveksling af magt til at manipulere et valgresultat med det sande udtryk for det catalanske folks vilje.

De oplysninger, som bruges her i kritikken af DRs dækning, kan bekræftes via medier som The Guardian og Lavanquardia."

23/01/2018 - 09:02

torben lyneborg eriksen

Danmarks Riges Grundlov paragraf 77:”Enhver er berettiget til i tryk og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

EU og eksempelvis Facebook nu er i fuld gang med at indføre censur ad bagvejen.”Der er tale om, at man nu forsøger at indføre en privat censur, som staten ikke må indføre i henhold til Grundloven,”


Den nuværende adfærdskodeks er som nævnt en aftale mellem EU-Kommissionen og Facebook. Twitter, You Tube og Microsoft.

Adfærdskodekset bliver altså indført uden hensyn til de retslige forskelle mellem EU-landene og herhjemme i direkte modstrid med den danske grundlov. Det danske samfund er og skal være baseret på fri og åben kritik af alt, inklusive religion og politik.

29/01/2018 - 23:39

Thomas Nielsen

Facebook køre bevist hetz og censur på bestemte personer som mig og visse andre, jeg har prøvet at få karantæne 12 gange i 30 dage, for at udtale mig kritisk om Islam og folketinget, jeg hat fået 30 dage for at skrive at "Indvandrerbanderne skal udryddes fra Danmark", det mente facebook, at det var chikane mod handicappet, og nu for jeg 30 dage uden grund, når Facebook mener at jeg har været på for længe, og når jeg melder nogen for chikane, had, sex-billedere og falsk profil, så svare facebook mig at det er i orden, og de ser ikke noget galt i det, jeg kaldte Simon Emil Ammitzbøll for "bæskubber", og fik 30 dage, og jeg meldte en indvandrer for at kalde Inger Støjberg for"Den største luder der kan gå på 2 ben", og facebook skrev til mig,"vi har undesøgt den profil, du har anmeldt, og selv om den ikke overtræder vores fællesskabsregler osv", Så nu har jeg fået NOK!! af facebook, og oprettet en VPN, så kan facebook bare komme an!

18/02/2018 - 13:54

Jørgen Fabrin

Hvis ikke facebook ønskede at redigere/censurere det indhold folk lægger på deres sider, kunne de droppe deres egen mulighed for at blokere brugere og overlade til de enkelte brugere, at blokere for de ting eller personer som brugeren ikke ønsker at se, det ville gøre samværet på et socialt medie mere naturligt, for sådan gør vi også i det virkelige liv.
Desværre har Facebook en politisk/ religiøs agenda, man ønsker at udbrede amerikansk kultur og det indebærer alle disse paranoia fremkaldende elementer, spm nu også har inspireret europæiske - tyske myndigheder til at udnytte de muligheder som Facebook giver og samtidig pålægge andre sociale medier den samme censur, således at ingen nu har mulighed for at tillade en friere debat end den der foregår på Facebook.
Lige nu laver Facebook et forsøg hvor de giver folk 24 timers blokade, men de ophæver den først efter 3 dage. Facebook giver derefter 3 dages blokade, som de så først vil ophæve efter 6 dage, ideen med denne chikane er formodentlig at se hvad folk gør, når de bliver uretmæssigt forfulgte om man kan fremkalde paranoia, skoleskydninger eller lignende vanvid, altså udbrede amerikansk kultur til resten af verden (social engineering)osv.

11/05/2018 - 19:33

Steen Raaschou

En god og nødvendig artikel. Jeg har også smagt deres nye algoritmer, men: Det rigtige sted at henvende sig, er i statsministeriet og i EU. Facebook og andre forsøger bare at undgå milliardbøder.

12/05/2018 - 12:00

Jan Hillers

Facebook-censur - eller mere korrekt bekæmpelse af ytringsfriheden er kun en del af det - især i forbindelse med at sikre propagandaen for Ukraine og mod Rusland.
Midt i marts sendte jeg to links til Øjvind om at bla Berlingskes hollandske ejere er gået i clinch med East StratCom Task Force og støttes af parlamentet. Har ikke set det omtalt i danske medier. Men Arbejderen, som er god at se for at få nyheder, som censureres af andre, har bragt det. Det er skræmmende.
Håber disse links er tilladte her:
http://arbejderen.dk/indland/tre-hollandske-medier-stævner-eus-task-force
http://arbejderen.dk/indland/hollands-parlament-kræver-eus-medieovervågning-lukket

12/05/2018 - 12:51

Jan Hillers

PS: har endnu ikke modtaget det nyeste Journalisten !?

12/05/2018 - 14:21

Øjvind Hesselager

Kære Jan

Det er øv! Øverst på siden er et link til reklamation.

https://journalisten.dk/side/distribution

Det fungerer ret fint - jeg får nemlig en mail, når nogen reklamerer. Og vigtigere: Det samme gør Bladkompagniet.

God weekend.

MVH

CAPTCHA
Dette er en test for at sikre at du ikke er en robot der blot spammer kommentarsporet.

Seneste nyheder

22.03.2019 · 14:57

Dansevideo satte en falsk #metoo-dagsorden i Norge

Jakob Albrecht
22.03.2019 · 09:46

DF'er anklager medierne for EU-bedrag

Andreas Marckmann Andreassen
22.03.2019 · 08:43

Debat: Manden, der sprøjter med champagne

Anonymous (ikke efterprøvet)

Seneste jobopslag

To journalister til Lollandredaktionen

Lolland-Falsters Folketidende A/S
Ansøgningsfrist: 10.04

Organisationsudviklingschef

Kræftens Bekæmpelse
Ansøgningsfrist: 10.04

Studentermedhjælper til medlemsrådgivning

A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
Ansøgningsfrist: 05.04

Pressesekretær til Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet
Ansøgningsfrist: 07.04

Projektleder til Politiken Live

Politiken Live
Ansøgningsfrist: 07.04

Ingeniøren søger dagsordensættende journalist

Ingeniøren
Ansøgningsfrist: 02.04

Sjælden journalist-stilling er ledig

Sjællandske Medier
Ansøgningsfrist: 26.03

Senior Presserådgiver til KMD

KMD
Ansøgningsfrist: 15.04

Communication and Program Manager (barselsvikariat)

Unicef Danmark
Ansøgningsfrist: 01.04

Journalist til folkekirken.dk - barselsvikariat

Folkekirken.dk
Ansøgningsfrist: 26.03

Brandredaktør P1 og DR2

DR
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune
Ansøgningsfrist: 31.03

Digital redaktør til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Ansøgningsfrist: 26.03

BUPL søger en kreativ pressemedarbejder med skarpt politisk blik til vikariat

BUPL - BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
Ansøgningsfrist: 28.03

Kommunikationschef til Red Orangutangen

Red Orangutangen
Ansøgningsfrist: 05.04

TV MIDTVEST søger kreativ og effektiv webklipper

TV MIDTVEST
Ansøgningsfrist: 15.04

TV2 ØSTJYLLAND søger redaktør

TV2 Østjylland
Ansøgningsfrist: 02.04

DIREKTØR - DANSK JOURNALISTFORBUND

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 07.04

SPECIALKONSULENT TIL STRATEGISK KOMMUNIKATION OG RELATIONSARBEJDE

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Ansøgningsfrist: 29.03

Kommunikationsmedarbejdere

Københavns Universitet
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef

HR Navigator
Ansøgningsfrist: 01.04

Fagbladet Folkeskolen søger journalist

Fagbladet Folkeskolen
Ansøgningsfrist: 27.03