MYTERNE AFLIVET

Stor tilfredshed med, at en undersøgelse af organisationsbladsgruppens medlemmer dokumenterer, at fagbl
Stor tilfredshed med, at en undersøgelse af organisationsbladsgruppens medlemmer dokumenterer, at fagbladsjournalister ikke er en flok højtlønnede journalister, der altid går hjem til tiden.

 

“O-gruppen er et flittigt folkefærd. Mange har ingen øvre arbejdstid, men arbejder til gengæld mellem 40 og 45 timer om ugen. I gennemsnit har vi kun 5,43 ugers ferie om året, så der er et gevaldigt efterslæb i forhold til vores kolleger på andre medier,” sagde den afgående formand Toril Due Madsen i sin beretning på Organisationsbladsgruppens generalforsamling.
Hun var synlig tilfreds med undersøgelsen af O-gruppens løn- og arbejdsforhold, som blev offentliggjort i december, og længe havde stået på bestyrelsens ønskeseddel.
“Med en svarprocent på 75% har Journalistforbundet fået et godt grundlag for at styrke det faglige arbejde blandt O-gruppens medlemmer. Målet er at
få flere overenskomster, men
vi skal ikke trække dem ned
over hovedet på folk, det gælder især de små arbejdsplader, hvor mange sidder alene. Udviklingen går i retning af individuelle kontrakter, så det er her der skal satses på en faglig indsats,” sagde Toril Due Madsen.
Undersøgelsen viser, at lønudviklingen halter bagud i forhold til andre journalister, og formanden mente, at den afkræfter myten om, at fagbladsjournalister er særligt begunstiget.
Nogle var af den opfattelse, at der mangler en faglig bevidsthed på mange af de nye arbejdspladser. Holdningen er, at medlemmer af en fagforening er rodfæstet i en gammel verden.
“Der opstår mange nye job, og de besættes ikke nødvendigvis af journalister. Det er en ny ar-bejdssituation, hvor der ikke længere er så mange faglige lyspunkter. Den faglige bevidsthed er for nedadgående” mente Kjeld Hammer, fra bladet Vi lejer.
At DJ skulle have et organiseringsproblem mente faglig sek-retær i DJ Hans Jørgen Dybro nu ikke:
“Mange har rod i en gammel opfattelse af, hvad fagforeninger er for en størrelse. Vi skal kunne tilbyde ting, tilpasset den tid vi lever i. Vi er både en kamporganisation og et servicebureau,“ svarede Hans Jørgen Dybro.
Den nye formand for O-gruppen hedder Britta Lundqvist, hun arbejder på FOA-Bladet og er tidligere kasserer i O-gruppen. Toril Due Madsen indtager næstformandsposten, mens Ingrid Pedersen er ny kasserer. Anne Marie Kjeldsen, Jordemoderbla-det og Lucas Vagn Engell, AOF-bladet er nye i bestyrelsen.

Navn Britta Lundqvist
Hvorfor vil du være formand? “Fordi O-gruppen har en vigtig funktion som samlingspunkt. Der er mange, der sidder alene på deres arbejdsplads, og de har brug for et fælles forum, hvor man kan udveksle ideer og erfaringer.”
Hvilket ry vil du nødig have som formand? “Jeg ønsker ikke, nogen vil kunne sige om mig, at jeg har været for passiv, og der ikke er sket noget som helst.”
Spiller kredsen en rolle for den enkelte journalist i din kreds? Hvordan? “For mig er der mere fællesskab i O-gruppen end i kredsene. For min skyld kan man godt nedlægge kredsene, da de ikke spiller den store rolle. Som medlem henvender man sig enten hos DJ eller specialgrupperne og ikke i kredsene.”

   
 
   

0 Kommentarer