Myndigheder nægter journalister aktindsigt

Selv om Ombudsmanden siger, at journalister har ret til aktindsigt, så er det ikke altid, myndighederne retter sig efter det. Lektor på Journalisthøjskolen Nils Mulvad er vred.

Selv om Ombudsmanden siger, at journalister har ret til aktindsigt, så er det ikke altid, myndighederne retter sig efter det. Lektor på Journalisthøjskolen Nils Mulvad er vred.

Nils Mulvad er lektor på Journalisthøjskolen og formand for Updates netværk om aktindsigt. Han er en garvet rotte, når det kommer til aktindsigt, og han er derfor også vant til at få nogle afslag. Disse afslag kan indbringes for Ombudsmanden. Hvis journalisten får medhold, så skal det tolkes som en henstilling til den pågældende myndighed om at tage sagen op igen, da der kan være begået en række fejl.

"Det har efter min erfaring tidligere været tolket sådan, at så fik man aktindsigten. Men sådan er det ikke længere. Desværre," skriver Niels Mulvad på siden Aabenhedstinget.dk

Det er især en række sager om aktindsigt i miljøsager, der får Nils Mulvad til at protestere.

"Den værste sag er nok VETstat (dyrlægers medicinudskrivning), hvor Ombudsmanden for længe siden har fastslået, at det er miljøoplysninger, og at indsigt skal behandles efter disse regler. Alligevel vandrer denne sag stadig rundt i systemet, uden at vi fået en ny endelig afgørelse, som vi kan sende til Ombudsmanden en gang til for igen at bede om at få indsigt," skriver han.

I juni fik en Politiken-journalist Landsrettens ord for, at han havde ret til aktindsigt. Læs historien her.

0 Kommentarer