Multimedieskatten ryger i dag

Regeringen forventes fredag at fremlægge et finanslovsforslag, hvor mulitimediebeskatningen afskaffes. I stedet genoptages den gamle ordning med beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon.

Regeringen forventes fredag at fremlægge et finanslovsforslag, hvor mulitimediebeskatningen afskaffes. I stedet genoptages den gamle ordning med beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon.

Det er Politiken, der refererer kilder tæt på forhandlingerne for den kommende ændring. Afskaffelsen af multimedieskatten sker i givet fald som et forlig mellem regeringen og Enhedslisten. De borgerlige partier var en del af forhandlingerne frem til tirsdag, men har af forskellige grunde trukket sig.

»Det er da godt nok, at de fjerner den. Men når de samtidig genindfører skatten på fri telefon, så er vi jo lige vidt,« siger Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance til Politiken.

Venstres skatteordfører, Torsten Schack Petersen, beklager, at man nu skal genoptage det besværlige arbejde omkring telefonbeskatningen, blandt andet med at definere bagatelgrænsen for beskatning.

»Nu starter man forfra i forhold til at finde ud af, hvad der er op og ned. Hvad er afgrænsningen? Hvad gælder, og hvad gælder ikke? Og det var i hvert fald ikke til at få klare svar på,« siger han til Politiken.

Dansk Journalistforbund har fra starten været meget kritisk over for multimediebeskatningen, der rammer en stor del af forbundets medlemmer.

"Hjemmearbejdspladser med arbejdsgiverbetalt internet og telefon er helt nødvendigt for, at man kan udføre sit job i medie – og kommunikationsbranchen, samtidig med at man får tid til familien. Hjemmearbejdspladserne giver mulighed for at finde en balance mellem arbejds- og familieliv, så en beskatning af denne ordning er et skridt tilbage mod et mindre fleksibelt arbejdsmarked," sagde DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, da skatten blev indført.

0 Kommentarer