Muligheder på dagpenge

 I 1999 var 6,4 procent af Dansk Journalistforbunds medlemmer berørt af ledighed. I dag er det 14 procent.

 

I 1999 var 6,4 procent af Dansk Journalistforbunds medlemmer berørt af ledighed. I dag er det 14 procent.

Når man har meldt sig arbejdsløs i Journalisternes A-kasse, får den ledige et brev fra A-kassen, der fortæller om rettigheder, pligter og den service, A-kassen yder. JobService sender også brev. Her står, at den arbejdsløse kan melde sig til Vikartanken, komme på kursus i, hvordan det er at arbejde freelance eller på et helt andet kursus.

Reelt kan den ledige de næste tre måneder passe sig selv, søge job, forsøge sig som freelancer eller læse tykke bøger.

Efter tre måneders ledighed indkalder Arbejdsformidlingen til at møde – og herefter hver tredje måned.

Har JobService intet hørt fra den ledige, vil de efter et halvt år indbyde til et vejledningsmøde. Hovedformålet er at vejlede om beskæftigelses- og efteruddannelsesmuligheder inden for mediebranchen, men også i beslægtede områder.

Her får den ledige at vide, hvilke muligheder der er for at komme på kursus samt råd og vejledning til at få lavet en handlingsplan på AF.

JobService tilbyder kurser i, hvordan man bliver freelance-journalist; hvordan man laver netværk, sælger sine ting og laver regnskaber. Desuden laver JobService kurser i kommunikationsjournalistik, web samt karriereafklaring og jobsøgning.

Er interessen eller behovet anderledes, kan den arbejdsløse få hjælp til at komme på et af de kurser, som det offentlige finansierer. Det kan være et syv måneder langt kursus i net-journali-stik, en diplomuddannelse eller fag på åben uddannelse. For eksempel kan en ledig komme på erhvervsrettede akademiske videreuddannelser.

Er man ledig og på dagpenge, må man deltage i undervisning, hvis den ikke er SU-berettiget, og hvis det er under 20 lektioner om ugen. Ønsker man en uddannelse, der ikke kan opfylde de to betingelser, er den eneste mulighed at få indarbejdet sit ønske i en handlingsplan på AF.

JobService formidler også job gennem Vikartanken. Det bliver til cirka 100 ansættelser af kortere eller længere varighed om året.
Hvis man stadig er ledig efter et år, står AF parat med pligten til aktivering. Også selv om journalisten eller fotografen måske har besluttet sig for at løbe en free-lancetilværelse i gang.

Læs også: Udbredt frygt for fyresedlen, Fire profiler, Journalister usikre på fremtiden, En arie om arbejdsløshed, Afspadsering passer ikke til faget og Året der gik.

Søg
Udskriv side Tip-en-ven

0 Kommentarer