Mulig konflikt på metroXpress

Ledelse og medarbejdere står langt fra hinanden ved lønforhandlingerne på gratisavisen metroXpress. Det kan ende med konflikt fra første december.

Ledelse og medarbejdere står langt fra hinanden ved lønforhandlingerne på gratisavisen metroXpress. Det kan ende med konflikt fra første december.

2,2 procentpoint. Så langt er der præcist fra journalisternes krav om lønstigning og til det, ledelsen på metroXpress er indstillet på at give.

Sidstnævnte vil give medarbejderne en lønstigning på to procent, men det er langt fra nok til at tilfredsstille de cirka 25 journalister på metroXpress, der i forvejen hører til blandt de ringest stillede omkring løn- og arbejdsforhold sammenlignet med tilsvarende arbejdspladser.

De henviser til en inflation, der i forhold til samme tid på sidste år har været på 4,2 procent. Og de afviser blankt at skulle gå ned i realløn.

»Problemet er, at vi har et sammenfald mellem en generel afmatning af annoncesalg og en høj inflation. Medarbejderne vil under ingen omstændigheder forringe deres realløn, mens virksomheden sigter mod et resultat, der betinger en reallønsnedgang,« siger faglig konsulent Flemming Reinvard fra Dansk Journalistforbund.

Parterne har foreløbig haft fem forhandlingsmøder, der ikke har givet nogen resultater. På torsdag mødes man igen, men hvis der stadig ikke er fremgang, kan konflikt-kortet komme i spil, og varslet vil i givet fald blive givet inden første november, hvilket kan betyde en konflikt fra første december.

»Vi håber og arbejder for, at det ikke bliver nødvendigt med en konflikt. Men vi forbereder os alligevel på muligheden, fordi det i øjeblikket ser vanskeligt ud,« siger Flemming Reinvard.

En arbejdsnedlæggelse kan komme til at ramme hårdt på metroXpress. Avisen er ikke medlem af arbejdsgiverforeningen og vil derfor ikke få støtte under en eventuel konflikt. Da avisen har forholdsvis få chefer og ikke-organiseret personale, vil det med en arbejdsnedlæggelse blandt DJs medlemmer være muligt at forhindre avisen i at udkomme, vurderer kilder.

Tillidsrepræsentant på metroXpress Rasmus Skat Andersen ønsker ikke at udtale sig af hensyn til de fortsatte forhandlinger.

0 Kommentarer