Mudret sag om muligt JP-tyveri

 Jyllands-Posten fik ikke kritik, da Pressenævnet i slutningen af 2005 behandlede en klage fra to tidligere journalistelever, der mente, at avisen uretmæssigt havde planket deres hovedopgave fra Danmarks Journalisthøjskole.STRID. Jyllands-Posten (JP) fik ikke kritik, da Pressenævnet i slutningen af 2005 behandlede en klage fra to tidligere journalistelever, der mente, at avisen uretmæssigt havde planket deres hovedopgave fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH) og plukket en lang række unikke oplysninger.

 
Jyllands-Posten fik ikke kritik, da Pressenævnet i slutningen af 2005 behandlede en klage fra to tidligere journalistelever, der mente, at avisen uretmæssigt havde planket deres hovedopgave fra Danmarks Journalisthøjskole.

STRID. Jyllands-Posten (JP) fik ikke kritik, da Pressenævnet i slutningen af 2005 behandlede en klage fra to tidligere journalistelever, der mente, at avisen uretmæssigt havde planket deres hovedopgave fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH) og plukket en lang række unikke oplysninger.

Sagen blev grundigt omtalt i Journalisten nummer 15/2005 og handler om, at Jyllands-Posten i sommer bragte en stor søndagsartikel om tre unge venstrefløjsaktivister, der i år 2000 planlagde et brandattentat mod en direktør i Udlændingestyrelsen. JP bragte artiklen, fire dage efter at redaktionen havde fået tilsendt journalisternes gamle hovedopgave om sagen og afvist at købe den.

Alligevel fandt en stor del af journalisternes oplysninger ifølge dem selv vej til bladets spalter.

Den manglende kritik fra Pressenævnet betyder ikke, at sagen er slut. Pressenævnet fastslog nemlig, at nævnet ikke har kompetence til at behandle en tvist om ophavsret, men at det spørgsmål skal afgøres af en domstol.

Dansk Journalistforbund tæller lige nu på knapper, om forbundet sammen med journalisterne skal gå ind i en retssag mod Jyllands-Posten. Forbundets jurister har oprindelig vurderet, at sagen ikke kan vindes, men udtalelser fra afdelingsforstander og jurist Oluf Jørgensen, DJH, gjorde, at spørgsmålet blev taget op igen.

Medarbejderforeningen på NORDJYSKE Medier – hvor den ene af de omtalte journalister nu
arbejder – har tidligere besluttet at støtte en retssag.

Her venter man nu på forbundets afgørelse.

 

0 Kommentarer