Mudret mediation

Konfliktmægling skulle klinke skårene mellem DJ og Freelancegruppen. Seks år efter siger den ene part succes, mens den anden taler om blændværk.

Konfliktmægling skulle klinke skårene mellem DJ og Freelancegruppen. Seks år efter siger den ene part succes, mens den anden taler om blændværk.

UENIGHED. På godset Skjoldenæsholm mødtes 30 medlemmer af DJ og Freelancegruppen i januar 2000 for at hive skeletter ud af skabene. I de foregående år var der oparbejdet en mistro mellem de to grupper, som bundede i, at freelancerne ikke følte, DJ varetog deres interesser. En konflikt, der blussede op, netop som Mogens Blicher Bjerregård var blevet valgt som DJ-formand i 1999.

»Jeg kendte ikke omfanget af striden dengang. Men det gik hurtigt op for mig, at det ikke bare var almindelige uoverensstemmelser, men års opsparet splid, som vi var nødt til at gøre noget ved,« forklarer Mogens Blicher Bjerregård.

Under konfliktmæglingen sørgede to professionelle mæglere for, at begge parter fik sat ord på deres frustrationer, og for den nyvalgte DJ-formand var det en øjenåbner.

»Uden at være klar over det havde jeg pustet til konflikterne. Det blev jeg først opmærksom på, da jeg hørte, hvordan freelancerne opfattede situationen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Også hos konfliktens modpart øjnede man nyt håb.

»Vi fik taget hul på problemerne, og lige i situationen tror jeg, at vi forstod hinanden,« siger Kristian Melgaard, formand for Freelancegruppen.

Efter drøje diskussioner enedes parterne om at lave en kontrakt med retningslinjer for fremtidigt samarbejde og en manual for god takt og tone. En proces, som Mogens Blicher Bjerregård anser for et vendepunkt.

»Vi kom til bunds i problemerne og fik talt os frem til en langtidsholdbar løsning. Her tænker jeg ikke så meget på selve kontrakten, men mere forståelsen for hinanden og nødvendigheden af at snakke sammen,« siger han.

Hos Freelancegruppen er opfattelsen helt anderledes.

»Konfliktmæglingen havde ingen effekt, for spillereglerne bliver ikke overholdt. Men aftalen er meget god at hive frem til skåltaler,« siger Kristian Melgaard lakonisk.

Han mener, at de gode intentioner allerede faldt til jorden syv måneder senere. Nemlig da DJ godkendte Berlingske Tidendes videresalgsaftale, som betød, at de ansatte for et tillæg på 450 kroner om måneden videresolgte deres artikler til andre dagblade.

»Videresalgsaftaler underminerer fuldstændigt freelancernes marked. Så kan det godt være, at forbundet lytter til os, men interesseforskellene er for store til, at de rigtigt kan sætte sig ind i vores utryghed. Forbundet kender ikke til den mavefornemmelse, det giver, når man har siddet en måned uden indkomst, og det kan vi ikke konfliktløse os ud af,« siger Kristian Melgaard.

Nu hilser vi på hinanden

Kalundborg Folkeblad fik hjælp fra en neutral mægler og kom videre i fastlåst konflikt.

fernis. Bagtalelse, intriger og ondt i maven. Tre kedelige ingredienser i arbejdsmiljøet på Kalundborg Folkeblad, som til sidst medførte, at hverdagen gik i hårdknude.

Helt konkret var to medarbejdergrupper kommet så meget på tværs af hinanden, at nogle journalister helt var holdt op med at tale til hinanden. For at komme videre kontaktede avisens tillidsrepræsentant, Hanna Munkebo, Journalistforbundet. Her tilbød faglig konsulent Lone Amtrup at træde til som mægler.

»Det blev et anstrengende møde, for der kom ting på bordet, som var hårde at høre. Når man borer ind til konfliktens kerne, skal man ikke være blind for, at det kommer til at gøre ondt på alle,« fortæller Hanna Munkebo om mæglingen, som det var frivilligt at deltage i. Hun vil ikke ind på konfliktens årsager, som bunder i meget personlige forhold. Men tillidsrepræsentanten er overbevist om, at medarbejderne ikke kunne have løst konflikten uden en neutral tredjeparts mellemkomst.

»Intrigerne fyldte alt for meget i hverdagen. Derfor skulle mægleren være en udefra, som ikke kendte parterne,« siger hun.

Under konfliktmæglingen kom de to modpoler til at stå endnu mere klart. Så klart, at medarbejderne enedes om, at en decideret løsning af konflikten ikke var realistisk. Til gengæld kunne alle se fidusen i at snakke pænt til hinanden.

»Vi aftalte altid at hilse pænt og sætte en stopper for de sure opstød. Det har faktisk hjulpet, for folk holder deres tanker for sig selv og blæser ud, når de kommer hjem,« siger Hanna Munkebo.

Hun er dog ikke blind for, at den underlæggende konflikt stadig er intakt.

»Der er lagt låg på, men konflikten er der endnu. Den fylder bare ikke så meget,« siger hun.

 

Læs også: Mægling forhindrer fyringer

0 Kommentarer