Mudderkast

Først revsede Lisbeth Knudsen Ekstra Bladet for »iscenesat« journalistik. Nu parerer Poul Madsen: »Man kan bare se på den måde, BT har sendt juridiske responsummer om Helle Thorning-Schmidts skatteforhold rundt på må og få i statsadministrationen.«

Først revsede Lisbeth Knudsen Ekstra Bladet for »iscenesat« journalistik. Nu parerer Poul Madsen: »Man kan bare se på den måde, BT har sendt juridiske responsummer om Helle Thorning-Schmidts skatteforhold rundt på må og få i statsadministrationen.«

Lisbeth Knudsen, ansvarshavende redaktør på Berlingske, gik i en kommentar i starten af september voldsomt til angreb på Ekstra Bladets journalistik, som hun kaldte »iscenesat og perverteret«. I kommentaren kalder Lisbeth Knudsen det også for »magtfordrejning«, at Venstres spindoktor har forsøgt at sælge fortrolige skatteoplysninger om en politisk modstander til Ekstra Bladet.

Kritikken faldt, efter at første runde af skattesagskommissionens arbejde dokumenterede, at Ekstra Bladet har forhandlet så tæt med særlig rådgiver Peter Arnfeldt, at avisen valgte at skrive kritisk om Helle Thorning-Schmidt i stedet for at afsløre, at en særlig konto for frivillig skatteindbetaling måtte ses som et politisk bagholdsangreb mod statsministerkandidaten.

Nu er spindoktor Peter Arnfeldt sigtet for netop at have lækket eller forsøgt at lække disse skatteoplysninger. Ikke kun til Ekstra Bladet, også til BT, der udgives af Berlingske Media, som Lisbeth Knudsen er administrerende direktør for. Og Poul Madsen sender bolden retur.
»Der var så mange mennesker, der havde så enormt travlt ved håndvasken. Det er det rene hykleri, blandt andet fra Lisbeth Knudsens side,« siger Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen.

Poul Madsen retter især sin kritik mod det notat, som Skatteministeriets departementschef Peter Loft forsøgte at få ind i sagsbehandlingen af Helle Thorning-Schmidt og hendes mands skattesag. Notatet blev skrevet på BT.
»Man kan bare se på den måde, de har siddet på BT og skrevet juridiske responsummer om Helle Thorning-Schmidts skatteforhold og sendt dem rundt på må og få i statsadministrationen. Det må Lisbeth Knudsen forholde sig til. Er det en ny forretningsmodel, de er ved at udvikle i Berlingske?«
»De har haft så travlt med at fastslå, at det her er noget, der kun kan foregå på Ekstra Bladet. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at deres hykleri vil blive udstillet i det videre forløb i skattesagskommissionen. Jeg er helt tryg ved, at skattesagskommissionen skal få den sag gravet ud,« siger Poul Madsen.

Og Lisbeth Knudsen replicerer:
»At BT har lavet et internt notat, hvor man forsøger at holde styr på alle de forskellige spørgsmål og paragraffer omkring skattesagen, kan jo ikke sammenlignes med, at Ekstra Bladet har en journalist, der ifølge eget udsagn over en længere periode fører tæt dialog med en spindoktor om at få stærkt fortrolige skatteoplysninger på den nuværende statsminister. En journalist, som derudover laver politiske iscenesættelser og tilrettelægger politiske intriger sammen med den samme spindoktor rettet mod samme Helle Thorning-Schmidt,« siger Lisbeth Knudsen til Poul Madsens kritik.

»Jeg har ikke kendskab til, til hvem eller hvorhen BT måtte have sendt sit notat, hvis de har sendt det til nogen, men Poul Madsen er helt langt ude i sine forsøg på at få flere med ned i muddergrøften. Han bliver nødt til snart at vænne sig til, at han står der alene.«

Ud over at være redaktør for Berlingske er Lisbeth Knudsen administrerende direktør for Berlingske Media, der også udgiver BT. De to aviser trækker blandt andet på samme nyhedsbureau – BNB, der ejes af Berlingske Media.

Når der nu bliver pillet i forløbet om, hvordan den første historie havnede i BT – så kan der komme lignende ting frem der – at historien er blevet plantet hos BT?
»Det kan jeg ikke vide. Jeg har ikke noget kendskab til, hvordan BT har fået historien. Jeg har ikke kendskab til, hvordan de har fået papirerne. Så det er svært at sige noget om på nuværende tidspunkt. Det må blive belyst under de afhøringer, der kommer af BT's medarbejdere. Og det får vi formentlig heller ikke at vide, eftersom BT står fast på kildebeskyttelsen,« siger Lisbeth Knudsen.

Sagen om Helle Thorning-Schmidt og hendes mand Stephen Kinnocks skatteforhold startede med en artikel i BT den 23. juni 2009.

Fagbladet Journalisten har tidligere kritisk gennemgået BT's artikler om skattesagen. I den første artikel skriver BT blandt andet: "En international headhunter vurderer, at Stephen Kinnock sagtens kan tjene tre millioner kroner om året i Schweiz, hvilket betyder, at den danske statskasse årligt går glip af over en million kroner i mistede skatteindtægter."
I realiteten tjente Kinnock under det halve. Fem dage efter BT's fejlbehæftede artikel blev der indledt en skattesag mod Helle Thorning-­Schmidt og hendes mand.
I 2011 kom det frem, at det var Skatteministeriet, der opfordrede SKAT København til at indlede sagen.
I dag er det et centralt spørgsmål for skattesagskommissionen at få afklaret, hvordan BT kom på sporet af Kinnocks skatteforhold.

Ekstra Bladets Jan Kjærgaard har i forbindelse med sin afhøring forklaret, at han den 3. eller 4. juni 2009 blev kontaktet per mail af Peter Arnfeldt med opfordring til at kigge på Kinnocks skatteforhold.
Jan Kjærgaard siger, at han var på sommerferie, da mailen blev sendt til ham, og at han først så den, efter at BT havde bragt de første artikler. Jan Kjær­gaard siger, at han har slettet mailen.

Pilen peger med andre ord på BT – og dermed på en af Berlingske Medias udgivelser. Men det vil ifølge Lisbeth Knudsen ikke påvirke dækningen i Berlingske, hvor hun er ansvarshavende.
»BT og Berlingske arbejder helt uafhængigt på denne her front. Det gør vi meget bevidst. BT har en speciel situation, fordi de har en kildebeskyttelse at tage vare på. Og de to aviser arbejder helt uafhængigt af hinanden i denne her skattesag,« siger Lisbeth Knudsen.

Hvis I nu på Berlingske finder belastende oplysninger om BT, så vil I lægge dem frem, som hvis det havde været en hvilken som helst anden avis?
»Vores kulegravende hold på det her område arbejder lige så systematisk på at finde ud af, hvad der er op og ned i denne her sag, som jeg er sikker på, at kollegerne gør på Politiken og andre steder,« siger Lisbeth Knudsen.

I dag er det ikke Helle Thorning-Schmidts skatteforhold, der er den store sag. Det er derimod sagens udspring. Spørgsmålet, der undersøges, er, om politiske kræfter i regeringen har påvirket sagen mod Helle Thorning-Schmidt. Men Lisbeth Knudsen er ikke kritisk over for, at BT slog til historien, der udløste den skattesag, der nu er afvist af SKAT.

»Der var en diskussion om, hvorvidt det overhovedet var relevant at afdække, om de betalte det rigtige i skat. Jeg synes, at det er interessant ud fra en moralsk og etisk vinkel, om oppositionslederen eller statsministeren eller en partileder i det hele taget betaler skat eller overholder landets love og ikke giver forkerte oplysninger til myndighederne. Det er interessant i vore dage. Så jeg kritiserer ikke BT for, at man startede historien.«

Det er påfaldende, at vi har en skattesagskommission, som undersøger, om der er sket en magtfordrejning, og en af de ting, de undersøger, er en presse, der ikke selv har undersøgt magtfordrejningen, men som tværtimod er medspiller i den magtfordrejning, der kan være sket. Rollerne er byttet om?
»Jeg er mest optaget af den mulige magtfordrejning. Andre kan være mere optaget af statsministerens skatteforhold. Og hvem siger, at medierne er medspiller?«
»Det er den mulige magtfordrejning, der er den store skandale i det her. Det er historien, der er vigtigere end, hvem der har lækket papirer til BT. Det vigtige er, om der fra Troels Lund Poulsens side eller personer omkring ham har været forsøgt en påvirkning af embedsmændene.«

Overblik over sagens udviking
3. el. 4. juni 2010: Ifølge Ekstra Bladets Jan Kjær­gaard bliver han i en mail fra spindoktor Peter Arnfeldt opfordret til at kigge på Stephen Kinnocks skattebetaling i Danmark. Jan Kjærgaard har forklaret, at han på det tidspunkt er på sommerferie og først ser mailen fra Arnfeldt flere uger senere.

Juni 2010: Peter Arnfeldt har under afhøringen i skattesagskommissionen forklaret, at han i sommeren 2010 blev kontaktet af BT, der havde spørgsmål til sagen om Kinnocks skat.

23. juni 2010: BT bringer den første artikel i serien om Kinnocks skatteforhold. Avisen skriver, at Kinnock ikke betaler skat i Danmark, fordi han er flyttet til Schweiz, og antyder, at der er tale om en årlig skatteunddragelse i millionklassen.

28. juni 2010: SKAT København beder Stephen Kinnock om at redegøre for sine indkomstforhold de seneste tre år. Skattedirektør Erling Andersen skriver senere, at det er Skatteministeriet, der opfordrer SKAT København til at skrive til Kinnock.

10. august og 13. august 2010: Departementschef Peter Loft mødes første gang med SKAT Københavns direktør, Erling Andersen, for at drøfte sagen.

1. september 2010: Departementschefen holder endnu et møde med Erling Andersen og tre andre embedsmænd. Det er på dette møde, at Peter Loft fremlægger et notat, der konkluderer, at Stephen Kinnock er skattepligtig i Danmark. Peter Loft har senere forklaret, at notatet kan stamme fra Venstres Pressetjeneste, og endelig i september i år har han forklaret, at notatet er identisk med et notat udarbejdet af BT.

3. september og 13. september 2010: Departementschef Peter Loft mødes igen med SKAT Københavns direktør, Erling Andersen.

15. september 2010: Direktør i SKAT København Erling Andersen skriver under på afgørelsen i skattesagen.

16. september 2010: Helle Thorning-­Schmidt og hendes mand, Stephen Kinnock, modtager den ni sider lange skriftlige redegørelse, der frikender parret for skattefusk.

17. september 2010: På trods af at Helle Thorning-Schmidt tidligere har sagt, at hun vil offentliggøre hele Skats afgørelse, vælger hun kun at offentliggøre de to linjer, hvoraf det fremgår, at parret frikendes for skattefusk.

26. august 2011: Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver valg til afholdelse den 16. september 2011.

8. september 2011: BT bringer under overskriften "Thorning fik uberettiget fradrag i seks år" en ny afsløring, baseret på Skats ni sider lange afgørelse i skattesagen. Senere samme dag politianmelder departementschef Peter Loft lækagen af Helle Thorning-Schmidts private skatteoplysninger.

11. oktober 2012:
Peter Arnfeldt skal afhøres i skattesagskommissionen igen – denne gang om, hvorvidt der har fundet forsøg på indblanding sted i SKAT Københavns behandling af Helle Thorning-Schmidts mands skattesag.

23. oktober 2012: Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og tidligere skatteminister Peter Christensen, begge Venstre, skal afhøres.
30. oktober 2012: Journalist Thomas Nørmark Krog, nyhedschef Simon Andersen, tidligere chefredaktør Peter Brüchmann og chefredaktør Olav Skaa­ning Andersen, alle BT, skal afhøres.

0 Kommentarer