MTG: Staten bør ikke betale regningen for TV 2

MTG er glad for, at TV 2 i dag har tabt ved EU-Domstolen. Men adm. direktør Kim Poder er pikeret over TV 2's forventning om, at staten vil redde tv-kanalen, hvis sagen skulle ende med en milliardregning. ”Det er simpelthen så urimelige konkurrencevilkår," mener han

"Hos MTG, der ejer Viasat og TV3-kanalerne i Danmark, er der både jubel og bekymring at spore i dag.

Jublen skyldes, at EU-Domstolen har afgjort en årelang sag om statsstøtte til TV 2. Domstolen har fastslået, at midler i 1995-96 var statsstøtte. Dermed har TV 2 lidt nederlag, og EU-Rettens afgørelse fra 2015 er blevet omgjort.

MTG Danmarks adm. direktør Kim Poder jubler, fordi han forventer, at dagens EU-dom baner vejen for, at TV 2 kan lide nederlag i en sag ved Østre Landsret. Her kræver MTG, at TV 2 skal betale 1,8 mia. kr. tilbage til staten, og knap 1 mia. kr. til MTG.

”Jeg er glad for, at det er slået fast med syvtommersøm, at der var tale om statsstøtte. Det betyder, at vi kan genoptage den sag, vi har liggende hos landsretten. Og jeg må indrømme, at jeg har meget svært ved at se, hvordan TV 2 kan undgå at betale både til staten og til os,” siger Kim Poder til Journalisten.

Sagen ved Østre Landsret handler om, hvorvidt TV 2 skal betale en såkaldt ”ulovlighedsrente” på 1,8 mia. kr. tilbage til den danske stat på grund af ulovlig statsstøtte. Derudover vil MTG have knap 1 mia. kr. i erstatning for den unfair konkurrence, som de mener, at TV 2 har udsat MTG for i perioden.

Simpelthen så urimelige konkurrencevilkår"

Men der er som sagt også bekymring hos MTG-direktør Kim Poder. Han undrer sig over TV 2-direktør Merete Eldrups udtalelser i et interview med Journalisten i dag.

”Vi kommer til at drive TV 2 præcis, som vi plejer. Jeg vil gerne sige til vores mange dygtige medarbejdere, at der er intet at være nervøs for. Denne her dom kommer ikke til at betyde noget,” sagde Merete Eldrup.

Hun mener, at EU-sagerne er ”spild af tid”, fordi sagen primært handler om et beløb, som TV 2 kan ende med at tilbagebetale til sin egen ejer, staten.

”Hvis vi i sidste ende bliver dømt til at betale 1,8 mia. kr. til staten, så skal man lige huske på, at det er altså til vores egen ejer. Det er en rent teknisk ting. Jeg er overbevist om, at vi i så fald nok skal finde en løsning i samarbejde med staten og Europa-Kommissionen,” har Merete Eldrup forklaret.

Og det falder Kim Poder for brystet.

”Det her er jo sagens kerne. Som konkurrent kan man altså godt blive pikeret, hvis et statsejet selskab kan begå ulovligheder og så bare få staten til at dække regningen. Det er simpelthen så urimelige konkurrencevilkår,” siger han.

”Hvis man tror, at en sag om ulovlig statsstøtte kan løses ved at give ny statsstøtte, så håber jeg, at man tager fejl,” fortsætter Kim Poder.

Må ikke tryne private virksomheder

Merete Eldrup henviser til, at staten før har hjulpet TV 2 – blandt andet da tv-stationen akut manglede en kapitalindsprøjtning for nogle år siden. Men Kim Poder mener, der er forskel på dengang og nu.

”Der er forskel på at have brug for en rekapitalisering, som man fik dengang, og så at blive idømt en straf for at have gjort noget ulovligt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en statsejet virksomhed kan begå ulovligheder og tryne private virksomheder, og så bare bliver kompenseret af staten,” siger han.

TV 2 har desuden afvist, at erstatningskravet fra MTG/Viasat på knap 1 mia. kr. er korrekt. Det bør være langt lavere, har Merete Eldrup sagt.

”Vi mener at have lavet en fair og realistisk beregning. Hvis TV 2 har beregnet et andet tal, så overlader vi det til domstolene at finde det rigtige beløb," lyder svaret fra Kim Poder.

TV 2 skal betale sagsomkostninger

Det vil altså ikke stå klart, hvad TV 2 skal betale, før Østre Landsret har afgjort sagen mod MTG. Men uanset hvordan den ender, er der allerede en millionregning på vej til TV 2.

EU-Domstolen fastslog nemlig i dag, at TV 2 skal dække de fleste af MTG/Viasats sagsomkostninger. I den ene af de tre sager i komplekset deles MTG/Viasats regning mellem de to parter, og i de to andre sager skal TV 2 dække samtlige omkostninger.

Kim Poder har ikke et overblik over sagsomkostningerne. Men han siger at det er et ”et millionbeløb, der i hvert fald er langt højere end 1”.

Du kan læse Journalistens forklaring af TV 2-sagen her.

0 Kommentarer