Morten Østergaard skifter forklaring om afvisning af journalist

Efter at journalist Claes Lautrup har anklaget uddannelsesminister Morten Østergaard for at tale usandt under et samråd i Folketinget skifter ministeren nu forklaring

Efter at journalist Claes Lautrup har anklaget uddannelsesminister Morten Østergaard for at tale usandt under et samråd i Folketinget skifter ministeren nu forklaring

Under et åbent samråd tirsdag i sidste uge skulle uddannelsesminister Morten Østergaard (Rad.) forklare, hvorfor han ikke stillede op til et interview til en kritisk, journalistisk bog om tilstanden i universitetsverdenen.

Nu har Morten Østergaard ændret forklaring på, hvorfor han ikke ville give interview.

Under samrådet sagde Morten Østergaard, at journalist Claes Lautrup ikke ville give adgang til det materiale, interviewet skulle bygge på. Derfor valgte ministeren at sige nej til at medvirke, forklarede han.

Men den forklaring er "direkte usand", siger Claes Lautrup. Denne kritik har medført, at uddannelsesminister Morten Østergaard nu er blevet indkaldt til et nyt samråd om sagen.

Konfronteret med Claes Lautrups kritik har Morten Østergaard ændret forklaring. Det sker i en mail til journalisten.dk. Claes Lautrup gav ganske vist adgang til, at ministeren kunne se materiale fra bogprojektet inden interviewet. Han gav bare ikke adgang til nok materiale, hedder det nu.

Mailen med den nye forklaring fra uddannelsesminister Morten Østergaard er blevet tilsendt journalisten.dk af ministerens pressesekretær:

"Hermed ministerens svar, som jeg vil henvise til –

Uddannelsesminister Morten Østergaard:
– Claes Lautrup har kort før deadline på sin bog kontaktet ministeriet og fremsendt kortere baggrundsinformationer om bogen og bedt om et 30 minutters telefoninterview. Dette materiale blev forelagt mig.

– Jeg mente ikke, med tanke på at der var tale om deltagelse i en bog, at det var tilstrækkeligt materiale til at forudsætningerne for at forholde sig seriøst til den kort refererede kritik var til stede og takkede nej til at deltage.

– Udtalelsen i samrådet skal således ses i lyset af, at jeg ikke mente, det tilsendte materiale var tilstrækkeligt.

Dbh.
Pressesekretær Ingeborg Nielsen."

Hertil svarer Claes Lautrup, der ud over at være forfatter til bogen "Inden for murene – uden for rammerne" også er journalist på Berlingske Nyhedsbureau:

"Jeg har fremlagt en detaljeret oversigt af indholdet i hvert enkelt kapitel samt beskrevet, hvor jeg gerne så Morten Østergaard medvirke, hvilket kun var i sidste kapitel. Derudover har han fået alle spørgsmål tilsendt, mens jeg også flere gange har briefet ministeriet over telefon, hvor jeg tilkendegav, at vi kunne diskutere længde, tidsramme og indhold på interviewet. Set i lyset af det, så ved jeg ikke, hvad han anser som 'tilstrækkeligt materiale'."

"Det rejser også et principielt journalistisk og demokratisk spørgsmål om, hvor meget baggrundsmateriale politikere skal have af journalister, før de vil medvirke," skriver Claes Lautrup i en mail til journalisten.dk.

"Det er selvfølgelig op til Morten Østergaard selv, om han vil deltage i min bog. Det er ikke det, der er problemet, selv om jeg stadig undrer mig over det. Det er i stedet hans begrundelse for ikke at medvirke i bogen, han gav under samrådet, der irriterer mig. Han bringer mine journalistiske arbejdsmetoder i miskredit ved at påstå, at jeg ikke fremlægger materiale. Det er ikke korrekt. Troværdighed og ordentlighed er nøgleord for mig og de fleste journalister her i landet."

På denne baggrund har journalisten.dk spurgt uddannelsesminister Morten Østergaard via pressesekretær Ingeborg Nielsen:

Hvorfor ændrer ministeren forklaring fra "det var ikke muligt at få materialet" til "materialet blev forelagt, men det var utilstrækkeligt"?

Hvilken en af forklaringerne er den korrekte – den, der blev givet i Folketinget, eller den I nu har sendt?

Hertil lyder svaret:

"Jeg må henvise til ministerens svar samt det kommende samråd."

Tak. Hvilket et af ministerens svar henviser du til? At han ikke kunne få materialet? Eller at han fik materialet – men at det var utilstrækkeligt?

Dette opfølgende spørgsmål er foreløbigt ubesvaret.

0 Kommentarer