Morten Løkkegaard: Danske journalister er ignoranter

EU bør oprette et pressekorps, der får penge af EU til at dække EU-stoffet. Forslaget kommer fra EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V), tidligere vært på TV-avisen. Det skriver politiken.dk

EU bør oprette et pressekorps, der får penge af EU til at dække EU-stoffet. Forslaget kommer fra EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V), tidligere vært på TV-avisen. Det skriver politiken.dk

Ideen er et ud af 48 forslag fra EU-parlamentets kulturudvalg, som blandt andet arbejder for at øge borgernes viden om EU.
Morten Løkkegaard siger til Politiken, at forslaget er skabt på baggrund af »bitter nød«. Han er blevet overrasket over, hvor svært det er at komme igennem med EU-stof i de danske medier:

»Jeg vidste godt, at det var svært. Men jeg er faktisk forbavset over, hvor uvidende, ignorante og fordomsfulde danske journalister er. At man kan have en samlet journalistisk stand, der er så lidt interesseret og så propaganderende for almindelig uvidenhed, har jeg ikke meget respekt for. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor den journalistiske nysgerrighed er henne«.

Morten Løkkegaard afviser blankt, at forslaget kan minde om skatteyderbetalt propaganda. Til gengæld vil det få konsekvenser for befolkningens støtte til EU, hvis medierne ikke bliver bedre til at formidle EU-stof:

»Task forcen vil operere efter en public service-forpligtelse uden mulighed for politisk påvirkning eller indgriben. Den vil fungere, som TV-avisen fungerer i dag, og ingen vil kalde DR's politiske dækning for skatteyderbetalt propaganda for Folketinget. Hvis ikke der ikke skues op for EU-dækningen, opretholder vi den tilstand, vi har i dag, som gør, at befolkningerne bliver mere og mere ignorante, og det vil føre til endnu mere EU-skepsis. Hele EU-projektets fremtid står og falder med, at der er en opbakning i befolkningen, og det får vi kun, hvis befolkningen er oplyst. Derfor er det så vigtigt. Det er et demokratisk problem«.

Betænkningen er på dagsordenen, når EU-parlamentet mødes i næste uge.

1 Kommentar

Luci Smith
3. SEPTEMBER 2010
Re: Morten Løkkegaard: Danske journalister er ignoranter

Jeg er ikke enige med Morten Løkkegaard, men jeg synes at både BBC og Sveriges TV har en bedre dækning af EU stoffet end jeg kan finde i danske ætermedier. Det er ikke nok at dække  miljøpolitikken og fiskeri.

I sidste ende, går det ud over danskerne. Hvis man vil have indflydelse og påvirke politikerne til at forholde sig til sagerne og afstemninger, skal pressen dække stoffet. Og der skal oftest en oversættelse til, da forhandlingerne ikke foregår på dansk. Måske er det en del af barrieren?

Når man er vokset op i et andet land hvor der er flere instanser, er det indlysende at der foregår ret meget i EU efterhånden, som vi er nødt til at følge med i. Ellers bliver beslutningerne taget hen over hovedet på os.