Monty og Officinet

Siden Mecoms overtagelse af Det Berlingske Officin har koncernen oplevet en massiv flugt af medarbejdere og især topledere, der ikke trives med Montgomerys ledelsesstil og hans hårde krav til indtjeningen.

Siden Mecoms overtagelse af Det Berlingske Officin har koncernen oplevet en massiv flugt af medarbejdere og især topledere, der ikke trives med Montgomerys ledelsesstil og hans hårde krav til indtjeningen.

0 Kommentarer