Monopol-brud

Den 1. september var det slut. 

Den 1. september var det slut. 
 

1. semester,
journalistuddannelsen

Odense
Universitet:
De 72 nye studerende bliver undervist i: Det journalistiske håndværk: lære at beherske det journalistiske håndværk i trykte og elektroniske medier, Sprog- og kommunikationsbeskrivelse: lære at skrive og tale et levende og korrekt dansk, Institutioner og fælleskabsformer i Dansk Kultur: udvikle forståelse for samfundets mest grundlæggende institutioner og basale sociologiske begreber, Økonomi: få indsigt i forhold og problemer, der bestemmer den økonomiske politik og Dansk Politik og Forvaltning: introduktion til, hvordan det danske politiske og administrative system er opbygget og fungerer.
Eleverne skal op til fire eksamener efter 1. semester.

1. semester,
1. del,

Danmarks
Journalist-
højskole:
De 113 nye elever bliver undervist i: Den gode historie: Et 9 ugers forløb, som skal give de studerende en systematisk indlæring og træning i de grundlæggende journalistiske værktøjer – se og fortælle en historie, Samfundsfag I: er af 4 ugers varighed med temaforløbet ‘Magt, demokrati og beslutningsprocesser i Danmark', et forløb i offentlighedsprincipper i lovgivning, administration og retspleje samt et case-studie af folkeskolen, Kritisk Fornuft: En uges forløb, som skal give de studerende redskaber, der kan styrke deres analytiske evner, så de bedre kan overskue og gennemskue deres kilders argumentation, Research I: Over to uger skal de studerende tilegne sig færdigheder i planlægning og udførelse af en systematisk arbejdsproces i researchfaserne samt lære at indkredse og definere en journalistisk velegnet idé, Interview I: Et to ugers forløb, hvor de studerende via oplæg og øvelser introduceres til interviewet som arbejdsredskab.
Eleverne skal ikke op til nogen eksamener på 1. semester.

1. semester,
efter
basisuddannelsen,
Roskilde
Universitets-
center:
De 60 nye studerende bliver undervist i: Pilotprojekt: Over en uge skal de studerende i redaktionsgrupper igennem en journalistisk arbejdsproces fra idé over research til et færdigt produkt i skrift-billedmediet, Reseachværksted: I disse tre uger fokuseres på journalistiske researchmetoder, informationssøgning og kildekritik, Genre- og fortælleformsværksted: Over tre uger arbejder de studerende med øvelser inden for de journalistiske genrer og fortælleformer i forskellige medier, Interviewværksted: Et to ugers forløb i interview og interviewteknik, Afsluttende produktion med rapportskrivning: De studerende arbejder i grupper med en skrift- eller lydproduktion samt en maks. 30 siders rapport om produktet.
Eleverne skal til en eksamen efter 1. semester, hvor de mundtligt forsvarer den afsluttende produktion og rapport. med Danmarks Journalisthøjskoles monopol på uddannelsen af journalister.

0 Kommentarer