Mollerup: Medierne skal feje for egen dør

DR's Lytter- og seerredaktør har i 2011 behandlet 35 ankesager. I 11 sager fik klagerne helt eller delvist medhold. Til sammenligning fik DR fem "næser" i Pressenævnet.

DR's Lytter- og seerredaktør har i 2011 behandlet 35 ankesager. I 11 sager fik klagerne helt eller delvist medhold. Til sammenligning fik DR fem "næser" i Pressenævnet.

Som Journalisten.dk tidligere har skrevet, raser debatten om Pressenævnets beføjelser. Flere redaktører mener, at en styrkelse af Pressenævnet vil kunne føre til indskrænkning af ytringsfriheden.

DR's Lytter- og seerredaktør, Jacob Mollerup, finder bekymringerne grundløse.

»Er man bekymret for øget medieregulering, er det bedste, man kan gøre at feje for egen dør. Man skal gøre, hvad man kan for selv at løse sagerne, før de ender med en næse fra Pressenævnet. Det er netop et af formålene med DR's eget ankesystem, hvor man kan klage videre til lytter- og seerredaktøren,« siger Jacob Mollerup til dr.dk.

Mollerup har i 2011 behandlet 35 ankesager. Med en undtagelse blev hans indstilling fulgt i alle sager. I 11 af sagerne fik klagerne helt eller delvist medhold – med deraf følgende rettelser og beklagelser. Til sammenligning fik DR fem "næser" i Pressenævnet.

»Når det fungerer bedst, er DR's eget ankesystem med til at løse sager, før de ender i Pressenævnet. Men meget kan blive bedre. En tydeligere offentliggørelse af erkendte fejl er en af de ting, DR kan gøre for at reducere antallet af "næser",« siger Jacob Mollerup.

Jacob Mollerup forstår ikke argumentet om, at et øget fokus på medieetik vil kunne true ytringsfriheden.

»Vi taler om, at sager om medieetik behandles i et seriøst og selvstændigt nævn, og at nævnets kendelse derefter skal offentliggøres af mediet. Det er svært at se, hvordan det kan krænke ytringsfriheden. Vi har et godt og seriøst pressenævn i Danmark. At deres kendelser skal offentliggøres er i sidste ende kun med til at styrke frie medier. Glem gerne forslaget om bøder. Men det vil altså kun have en positiv effekt, hvis nævnet gav flere klageadgang, lavede klarere kendelser og forlangte dem offentliggjort på en mere fremtrædende plads,« siger Jacob Mollerup.

0 Kommentarer