Mogens Jensen: Nyt medieudspil før valget

Et helt nyt medieudspil er på vej fra SF, S og R. Og ifølge socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, bliver der tale om et stærkt ideologisk opgør med VK-regeringens svækkelse af DR. Læs hovedpunkterne her.

Et helt nyt medieudspil er på vej fra SF, S og R. Og ifølge socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, bliver der tale om et stærkt ideologisk opgør med VK-regeringens svækkelse af DR. Læs hovedpunkterne her.

Den samlede røde blok fremlagde allerede i slutningen af december to beslutningsforslag, der markerede et klart kursskifte i forhold til regeringens mediepolitik. Det ene forslag lægger op at støtte fritstående internetmedier og kritisk undersøgende journalistik. Det andet vil pålægge tv-stationer, at de skal droppe reklamer i udsendelserne og tillige overholde dansk lovgivning, hvis de fremover skal gøre sig håb om støtte fra public service-puljen. 

Men snart følger så også et helt nyt samlet medieudspil fra SF, Socialdemokraterne og de Radikale. Udspillet kommer til at indgå i den igangværende valgkamp og ifølge Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, handler det om at markere et ideologisk modstykke til VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

»Vi er alle tre partier stærkt optaget af, at vi har gode kvalitetsbetonede public service-stationer. Vi kærer os om, at licensmidlerne reelt bliver brugt til at lave god public service. Og jeg synes ikke regeringen har behandlet Danmarks Radio så pænt gennem  årene. Man har i stedet taget alle mulige hensyn i forhold til det kommercielle marked,« siger Mogens Jensen til Journalisten.dk.

Han understreger, at der naturligvis skal være gode rammebetingelser for markedet.

»Men det skal ikke ske på bekostning af DR,« understreger han og tilføjer:

»Jeg tror, det er dér hovedskillelinjen ligger mellem os og regeringen: Ønsket om at fastholdet et godt og kvalitetsbetonet DR.«

Hvornår det samlede medieudspil fra S, SF og R lanceres er endnu ikke besluttet. Det afhænger af rækkefølgen for en lang række andre udspil fra oppositionen, som skal koordineres og præsenteres frem mod valget, som ventes i løbet af foråret.

Desuden drøfter de tre partier stadig enkelte elementer i udspillet. De væsentligste punkter er dog allerede på plads, og ifølge Mogens Jensen indebærer det, at:

  • Mediestøtten til de trykte medier skal moderniseres. Det skal blandt andet ske ved, at ændre Dagbladsnævnets støtteuddeling, så der fremover kan gives støtte til oprettelse af
    internet- og mobilmedier samt udvikling af sideaktiviteter for dagblade.
  • Derudover skal der indføres støtte til fritstående internetmedier som etableringsstøtte i 3-5 år.
  • Endvidere skal der oprettes en fond for kritisk undersøgende journalistik.
  • Når det gælder støtten fra public service-puljen, ønsker man at udelukke medievirksomheder, der ikke overholder dansk lovgivning. Og samtidig vil man sikre, at der ikke bringes reklamer i de udsendelser, som er produceret med licensmidler.
  • Oppositionen vil desuden stoppe hele projektet med den planlagte ny news/talk-radio på den fjerde FM-kanal, som stadig mangler at komme i udbud. I stedet skal DR fortsætte med P2 – men dog i en ny udgave.
  • Og endelig skal de høje krav om udlicitering af DR-produktionerne reduceres. Mens VK-regeringen har øget udliciteringen fra 150 mio. kroner til 250 mio. kroner, vil oppositionen nøjes med 200 mio. kroner.

»Det er nogle af de ideologisk ting, som regeringen har gennemført sammen med DF, som vi vil lave om på eller rulle tilbage,« siger Mogens Jensen til Journalisten.dk.

Hvad angår den meget omdiskuterede news/talk-radio, der går under navnet Radio Møller, føler Mogens Jensen sig mere og mere overbevist om, at regeringen slet ikke når at få den i luften før et valg. Og dermed kuldsejler hele projektet, såfremt oppositionen vinder magten ved det forestående folketingsvalg. 

»VK-regeringen kan ikke afslutte udbuddet før der ligger en godkendelse fra EU-Kommissionen. Og det kan tage rigtig lang tid. Tag blot redningsplanen for TV 2, som blev indleveret i foråret 2009, hvor der altså stadig ikke er nogen afklaring. Derfor tvivler jeg på, at den ny radiokanal overhovedet når at komme i udbud,« siger Mogens Jensen og tilføjer, at modstanderne af den nye radiokanal givet også vil gøre indsigelse over for EU, hvilket også vil forlænge processen.

Overtager SF og S regeringsmagten bliver hele projektet altså rullet tilbage, og de 800 mio. kr., som er sat af til Radio Møller de næste 8 år, skal tilbage til DR. Der vil dog samtidig blive stillet nye krav til DR:

»Det lyder meget spændende med en ny radiokanal. Men det er og bliver et eksperiment. Og for os at se, så er det et radioprojekt, som ingen har bedt om. Det er et rent ideologisk politisk projekt, som handler om at svække DR på radiomarkedet. Og det ser vi ingen grund til. Til gengæld så skal vi under alle omstændigheder have en diskussion om, hvordan P2 skal se ud, hvis det er sådan, at vi får en mulighed for at rulle det her tilbage.«

Mogens Jensen mener således, at der skal stilles nye større krav til P2:

»Det vil i så fald betyde, at P2 ikke vil blive nedlagt. Men vi skal have nogle diskussioner med DR om, hvordan et fremtidigt P2 skal se ud. Og hvad mulighederne er for at lave et endnu stærkere P2.«

Hvis folketingsvalget først kommer meget sent og det lykkes at gennemføre et udbud af den planlagte news/talk-radio, hvor der er indgået en juridisk bindende aftale med en operatør, så vil oppositionen til gengæld ikke rulle det tilbage.

»For så skal vi ud i nogle kæmpe erstatninger. Og det vil slet ikke kunne betale sig,« siger Mogens Jensen.

3 Kommentarer

Bent Nørby Bonde
4. JANUAR 2011
Re: Mogens Jensen: Nyt medieudspil før valget

Glimrende at prioritere public servicekanalerne, der er de eneste, som overhovedet drømmer om at lave kritisk journalistik på radio og TV.

Godt også, hvis TV2 kan fastholdes som public servicekanal. Trods dens lettere tilgang har oprettelsen af TV2 Danmark givet Danmarks samlede mediebillede værdifulde nuancer, og også TV2 News er svær at undvære.

Endelig - hvis public servicekanalerne skal styrkes og fastholdes, var det så ikke en ide at sikre deres politiske uafhængighed helt og fuldt. Altså væk med, at kulturministre og folketing skal vælge bestyrelserne. I stedet kunne man passende følge TV2-regionernes model og lade professionelle bestyrelser for landskanalerne vælge af ikke-statslige samfunds- og kulturinstitutioner.

Lars Andersen
4. JANUAR 2011
Re: Mogens Jensen: Nyt medieudspil før valget

Come on...

Der er sandsynligvis mindre end 4-5 måneder til næste folketingsvalg, og nu går Mogens Jensen lige ud og minder DR om at et regeringsskifte vil sende næsten en milliard kroner i deres retning. Det er vel så tæt på et forsøg på bestikkelse som det kan blive - og hvis noget tilsvarende skete i et mellemamerikansk ville man næppe være sen til at råbe "bananrepublik".

bent øberg
4. JANUAR 2011
Re: Mogens Jensen: Nyt medieudspil før valget
hvorfor blir jeg altid så bekymret, når mogens jensen ruller sig ud?